Legální software

Materiály pro správu softwarových aktiv

Materiály pro správu softwarových aktiv

Centrum materiálů pro SAM vám může pomoci bez ohledu na to, zda teprve se správou softwarových aktiv začínáte, nebo potřebujete stáhnout nový nástroj pro inventarizaci, prostudovat si referenční materiály nebo se spojit s organizací zodpovědnou za vytváření standardů.

Vytvoření plánu SAM vám pomůže řídit náklady a optimalizovat investice do softwaru. Na pomoc do začátku jsme pro vás sestavili přehled šablon a referenčních dokumentů, odkazů na nástroje pro inventarizaci a správu aktiv, případových studií, které prokazují hodnotu a poskytují osvědčené postupy, a partnerů vyškolených k tomu, aby vám pomohli nabrat rychlost, plánovat s ohledem na růst a zvládnout právní aspekty.

Vyhledání nástrojů pro práci s aktivy a navázání spojení s organizacemi

Zde najdete odkazy na weby s tematikou SAM, které nabízejí nástroje pro inventarizaci a správu aktiv a materiály pro multilicenční programy, ochranu před pirátstvím, standardy v odvětví a IT infrastrukturu.

Vyhledat nástroje pro práci s aktivy a další materiály (US) »

Stažení šablon a referenčních dokumentů

Zde můžete získat Rychlou příručku pro SAM, šablony, plánovací dokumenty, kontrolní seznamy, prezentace, informační listy a další referenční materiály. Mnohé z těchto dokumentů je možné přizpůsobit tak, aby odpovídaly potřebám vaší organizace, a využít je při vytváření a prezentaci vašeho plánu.

Vyhledat šablony a referenční dokumenty (US) »

Technické podrobnosti

V části Články najdete technické rady s popisem toho, jak funguje licencování softwaru pro systém Windows Server, včetně podrobných kroků pro vyhodnocení konkrétních licenčních požadavků.

Získat technické rady (US) »

Prokázání hodnoty a vyhledání osvědčených postupů

Seznamte se s tím, jaké výhody plán SAM přinesl ostatním společnostem a organizacím. Některé organizace dokázaly snížit celkový rozpočet na IT o 20 procent a omezit náklady na nákup a další administrativní operace.

Informace o výhodách, které správa softwarových aktiv přinesla dalším organizacím (US) »

Vyhledání partnera

Nechcete se touto cestou vydat sami? Vyhledejte partnera, který vám pomůže rychle začít. Náš Průvodce vyhodnocením vám pomůže vyhledat partnera, který bude odpovídat vašim potřebám.

Microsoft Pinpoint » (katalog partnerů a řešení)

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

V souvislosti se zvyšováním Vaší spokojenosti a prohloubení vzájemné spolupráce, ke které mimo jiné patří také dostatek informací ovlivňující Vaší obchodní činnost, bych Vám ráda sdělila to podstatné o novém Zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Více »

Správa softwarových aktiv

(Software Asset Management, SAM) je osvědčený postup, který zahrnuje sadu ověřených procesů a postupů pro správu a optimalizaci IT aktiv organizace. Implementace SAM chrání investice organizace do softwaru a pomáhá jí zjistit, jaká aktiva má, kde jsou provozována a zda je organizace používá efektivně.

Objednání a konzultace

Materiály a zdroje »