Legální software

Partneři pro SAM

Odborníci k vašim službám

Zkušený partner vám může pomoci úspěšně implementovat plán pro správu softwarových aktiv a doporučit nástroje, díky nimž udržíte správný směr.

Implementace programu SAM může být náročná. To platí zejména v případě, že vaše organizace dosud nevedla vůbec žádnou evidenci svého softwaru a licencí nebo pokud musíte provést inventarizaci velkého počtu různých počítačů. Naštěstí celá řada partnerů pro SAM je připravena poskytnout vám pomoc, jestliže ji budete potřebovat. Certifikace partnerů pro SAM v rámci programu Microsoft Partner Network potvrzuje jejich hluboké znalosti a pochopení řešení a osvědčených postupů pro správu softwarových aktiv a je zárukou toho, že vám poskytnou vysoce kvalitní služby.

Výhody využití partnera pro SAM

  • Zná kroky a postupy umožňující rychlé vytvoření a implementaci plánu SAM.

  • Ušetří vám čas a peníze díky vyšší efektivitě a hlubokým znalostem správy softwarových aktiv.

  • Rozumí vašim potřebám a na jejich základě vám pomůže vybrat nejvhodnější nástroje pro SAM.

Správa softwarových aktiv může představovat složitou oblast s vážnými finančními a právními důsledky v případě, že není prováděna správně nebo vůbec. Proto vám společnost Microsoft důrazně doporučuje najít důvěryhodného partnera pro SAM s dokonalou znalostí právních aspektů správy softwarových aktiv. Důvěryhodný partner pro SAM vaší společnosti pomůže řídit náklady a snížit obchodní a právní rizika díky efektivnější správě softwarových aktiv. Partner vám pomůže zlepšit vaše postavení při jednáních s dodavateli a vytěžit maximum z investic do softwaru. Partneři pro SAM také vašemu IT oddělení pomohou zlepšit plánování a řízení výdajů s ohledem na růst vaší společnosti.

Partner pro SAM vám pomůže při inventarizaci softwaru, sledování licencí, vyhodnocení zásad a postupů souvisejících s nákupem a nasazením softwaru a při dalších operacích. Při vyhodnocení partnera pro SAM neváhejte klást otázky a vyberte si takovou společnost, která má vaši naprostou důvěru.

Seznam SAM partnerů s odpovídající SAM kompetencí naleznete v katalogu Microsoft Pinpoint.

Čeho si všímat při zapojení partnera pro SAM

  • Přináší partner pro SAM hodnotu pro vás, celý proces a vaši společnost díky tomu, že poskytuje neocenitelné zkušenosti a znalosti v oblasti správy softwarových aktiv?
  • Je partner pro SAM kompetentní, co se týče pochopení složitých licenčních smluv a jejich právních důsledků?
  • Rozumí partner pro SAM dobře nasazení licencí?
  • Má partner pro SAM dobré znalosti informačních technologií, které mu umožňují pochopit klady a zápory použití různých nástrojů pro SAM?
  • Může vám partner pro SAM poskytnout reference? Byly tyto referenční společnosti spokojeny s poskytnutými službami a použily by znovu tohoto partnera pro SAM?
  • Pokud používáte technologie společnosti Microsoft, je partner pro SAM partnerem alespoň na úrovni Registered nebo Certified Microsoft Partner a získal kompetenci v oblasti SAM?

Správa softwarových aktiv

(Software Asset Management, SAM) je osvědčený postup, který zahrnuje sadu ověřených procesů a postupů pro správu a optimalizaci IT aktiv organizace. Implementace SAM chrání investice organizace do softwaru a pomáhá jí zjistit, jaká aktiva má, kde jsou provozována a zda je organizace používá efektivně.

Objednání a konzultace

Materiály a zdroje »