Legální software

Přínosy SAM

Jak vám může správa softwarových aktiv pomoci

Efektivní správa softwaru může vaší organizaci přinést značné obchodní výhody.

Správa softwarových aktiv odstraňuje zbytečné, překrývající se nebo duplicitní nákupy v celé organizaci. Díky optimalizaci softwarových aktiv a zjednodušení interních procesů vám správa softwarových aktiv pomůže ušetřit čas a peníze, vylepšit pracovní postupy a zvýšit konkurenceschopnost souběžně s tím, jak bude narůstat velikost a vyspělost vaší organizace.

Některé výhody řešení SAM jsou snadno rozpoznatelné, např. lepší kontrola nad cenovými úrovněmi softwaru nebo lepší vedení záznamů. Další dlouhodobé výhody nemusejí být ihned zřejmé, ale projeví se v průběhu času

Mezi výhody patří:

 • Snížení nákladů

  Můžete dosáhnout snížení nákladů spojených s nákupem a údržbou softwarového vybavení a IT systémů ve vaší organizaci. Využití celkové kupní síly při jednání s dodavateli a nákupy prostřednictvím jediného multilicenčního programu dokážou mnoha zákazníkům snížit náklady na zakoupení potřebného softwaru. V průběhu času může také dojít ke snížení celkových provozních nákladů díky zjednodušení a standardizaci procesů v organizaci, které zaměstnancům umožňují optimalizovat žádosti o technickou podporu, výkon sítě a celkovou softwarovou efektivitu.

 • Řízení rizik

  Můžete řídit obchodní a právní rizika související s nesprávným nasazením softwaru. Při použití plánu SAM dosáhnete také snížení výskytu škodlivého softwaru díky nasazení výhradně originálního softwaru.

 • Náskok díky SAM

  Zjednodušení operací a zkrácení doby potřebné pro uvedení produktů na trh vám umožní udržet si náskok před konkurencí

 • Dobré řízení

  Budete schopni zajistit a doložit soulad s vládními nařízeními, například zákonem Sarbanes-Oxley

Jaké výhody může SAM přinést vašemu oddělení?

 • IT

  Správa softwarových aktiv pomáhá zjednodušit prostředky IT a přináší lepší přehled o vašem prostředí a možnosti jeho řízení dnes i v budoucnu.

  Více informací
 • Nákup

  Správa softwarových aktiv zlepšuje znalost celkových potřeb nákupu softwaru ve vaší organizaci a umožňuje lepší spolupráci s dodavateli softwaru při plnění těchto potřeb

  Více informací
 • Vedení

  Správa softwarových aktiv poskytuje lepší přehled při správě prostředků společnosti, což napomáhá kvalitnějšímu rozhodování a umožňuje snížit rizika a plánovat s ohledem na budoucnost.

  Více informací

Správa softwarových aktiv

(Software Asset Management, SAM) je osvědčený postup, který zahrnuje sadu ověřených procesů a postupů pro správu a optimalizaci IT aktiv organizace. Implementace SAM chrání investice organizace do softwaru a pomáhá jí zjistit, jaká aktiva má, kde jsou provozována a zda je organizace používá efektivně.

Objednání a konzultace

Materiály a zdroje »