Legální software

Implementace SAM

Uvedení plánu do chodu

Začněte pracovat na svém plánu SAM a od základů budovat výjimečné obchodní výsledky.

Implementaci správy softwarových aktiv ve své organizaci můžete provést ve čtyřech základních krocích:

Alternate Text

 • Inventarizace

  Nejdříve musíte vědět, co již máte. Prvním krokem v programu SAM je proto inventarizace nasazeného softwaru. Malé podniky mohou tento proces provést ručně. Větší organizace mohou zkusit použít libovolný nástroj pro automatizované vyhledávání, který dokáže snadno a účinně prohledat celou síť, nebo se mohou obrátit na partnera pro SAM.

 • Získání přehledu

  Dalším krokem je inventarizace zakoupených licencí. Abyste mohli optimalizovat a spravovat softwarová aktiva, musíte vyhledat, zaznamenat a uspořádat licence a dokumentaci pro jednotlivé softwarové tituly a verze. Existuje celá řada možností pro snadnou správu knihovny licencí na software. Začněte tím, že zjistíte, jaké typy dokumentů budete muset uchovávat, jak je nejlépe uspořádat a jak vám při tomto procesu může pomoci váš prodejce.

 • Vytvoření zásad a postupů

  Svá softwarová a hardwarová aktiva můžete ochránit tím, že vytvoříte nové standardy a pravidla týkající se všech fází životního cyklu softwaru, od pořízení softwaru, jeho používání a vyřazení až po ukládání a ochranu pro případ havárie. Sami to ale nezvládnete a proto vezměte v úvahu tato doporučení pro rozšíření zásad správy softwarových aktiv v celé organizaci.

 • Údržba plánu SAM

  Udržujte plán SAM v aktuálním stavu pomocí namátkových kontrol, pravidelných inventarizací softwaru a soustavného školení zaměstnanců. Náš model optimalizace SAM vám pomůže stanovit oblasti, v nichž můžete ještě více zvýšit návratnost investic pomocí vylepšení, která správa softwarových aktiv přináší.

Správa softwarových aktiv

(Software Asset Management, SAM) je osvědčený postup, který zahrnuje sadu ověřených procesů a postupů pro správu a optimalizaci IT aktiv organizace. Implementace SAM chrání investice organizace do softwaru a pomáhá jí zjistit, jaká aktiva má, kde jsou provozována a zda je organizace používá efektivně.

Objednání a konzultace

Materiály a zdroje »