JEDNOTNÉ A KOMPLETNÍ ALM ŘEŠENÍ


Microsoft Visual Studio obsahuje celou řadu nástrojů a infrastruktury pro podporu kompletního vývojového cyklu softwarových aplikací, komunikaci a spolupráci architektů, vývojářů, testerů, vedoucích pracovníků i uživatelů navzájem.
Největší výhoda je využití jednotného centrálního TFS repository, kde jsou relačně provázány veškeré informace od zadání, přes návrh, vývoj, sestavování, testování, až po nasazení do produkce a sběr zpětné vazby. Tím je zajištěn jinde nedosažitelná rychlost reakce na změny, opravy a přání zákazníků a zároveň dokonalá trasovatelnost všech změn a jejich důsledků.

PROSTŘEDÍ PRO ŘÍZENÍ PROCESU TVORBY SOFTWARE

Graf: ALM nástroje

Otevřená serverová infrastruktura Team Foundation Server založená na třívrstvé architektuře s popsaným API, jednotnou databázovou platformou doplněnou datovým skladem je základ ALM řešení Microsoft. Zpracovává vše od požadavků, zdrojových kódů až po výsledky automatických testů, buildů, výsledků nasazení až po zpětnou vazbu od uživatelů nebo požadavky plynoucí z provozního monitoringu aplikací.

MICROSOFT JAKO LEADER ALM OBLASTI


Společnost Gartner zařadila Microsoft do segmentu lídrů správy životního cyklu aplikací Gartner, analytická společnost, hodnotila poskytovatele ALM řešení na základě komplexnosti jejich vize a schopnosti realizace vize správy životního cyklu aplikace a řadí Microsoft do segmentu leaderů. Stáhněte si kompletní zprávu.Společnost Ovum, poskytuje nezávislé studie, které mají usnadnit firmám orientaci na IT trhu a výběr IT řešení. Přečtěte si detailní porovnání dodavatelů ALM řešení Ovum Decision Matrix: Selecting an Application Lifecycle Management Solution, 2013/14, poznáte, proč má Microsoft náskok před ostatními.

 

PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ SOTFWAROVÝCH PROJEKTŮ
Agilní i tradiční metodiky, možnosti jejich uprav a využití pro jakékoli typy softwarových aplikací.
CMMI x MSF Agile x SCRUM

Universální webové rozhraní pro řízení projektů. Možnost využít hotové cloudové ALM řešení.
Webové rozhraní  a TFS v cloudu

ALM Enterprise Project Management: Microsoft Project Server + Microsoft Team Foundation Server (TFS)
Hotové EPM-ALM virtuály a dema


NÁVRH PROCESŮ, ARCHITEKTURY A UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ
Diagramy procesů a generování skeletu aplikací, dekompozice stávajících řešení.
UML nástroje pro architekty

Návrh vrstev architektury a průběžná kontrola dodržování architekturních principů v procesu vývoje. Vizualizace
Vizualizace pomocí map kódu (CZ)     

Spolupráce s koncovými uživateli na návrhu obrazovek a UI pomocí PowerPointu s propojením do TFS
StoryBoarding-návrh UI (CZ)


VÝVOJ, TESTOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE V TÝMU, ZAPOJENÍ JINÝCH ÚČASTNÍKŮ
Rychlý vývoj ale hlavně kvalita kódu pomocí code review, hledání duplicit, refactoringu, spolupráce navzájem.
Produktivita vývoje (CZ)

Manuální i automatizované testování aplikací, integrovaný Virtual Lab management. Zátěžové testování
Kontinuální testování (e-book)  

Zapojení vývojářů pracující ve starších nástrojích jako VB6, FoxPro nebo na jiných platformách jako Eclipse/Java
TEE Eclipse plug-in


PRŮBĚŽNÝ FEEDBACK, KONTROLA, REPORTING A VYKAZOVÁNÍ KPI
Průběžné získávání zpětné vazby uživatelů pomocí Feedback Managera a možnost tvorby UAT
Feedback client (CZ)

Výhoda jednotného relačního repository TFS se projeví při běžné práci množstvím automatizovaných kontrolních mechanismů.  Check-in politiky a kontrolní Buildy  

Projektový SharePoint portál se spoustou projektových dokumentů a reportů, uživatelské Excel reporty, …
Agilní reporty, Excel reporty video


NASAZENÍ DO PROVOZU, PRODUKČNÍ OPRAVY A DOHLEDATELNOST V BUDOUCNOSTI
Dokonalá spolupráce s provozními Administrátory (DevOps). Možnosti monitoringu a zpětné vazby přímo do týmového TFS prostředí.
SCOM a TFS

Pomocí IntelliTrace lze získat low-level debugging informace z produkční aplikace, ty pak off-line analyzovat a vyhledat jinak nezjistitelné důvody produkčních chyb z klientských (CZ) i serverových (CZ) aplikací

Kompletní auditovatelnost, dohledatelnost a trasovatelnost všech kódů, změn, výsledků testů a ostatních detailů do budoucnosti.
Sarbanes-Oxley a TFS

 

Máte-li tým zabývající se návrhem, tvorbou, testováním a nasazováním softwarových aplikací a zájem dozvědět se více podrobností o Microsoft ALM, uvidět praktické demo ukázky nebo konzultovat jak použít naše technologie kontaktujte nás. Přijedeme k vám, uděláme konzultaci pomocí Lync nebo připravíme workshop v sídle společnosti Microsoft, to vše samozřejmě zdarma.