Porovnání verzí systému Microsoft Office

Pracujete stále s dřívější verzí systému Microsoft Office? Níže jsou uvedeny všechny výhody, které nebudete moci využít, pokud neprovedete aktualizaci na verzi Office 2003. Porovnejte funkce a výhody sady Office 2003 s vlastnostmi vaší verze v následujících oblastech:

Obsah této stránky:

Propojení uživatelů

Popis:vlastnost obsažena = vlastnost obsažena vylepšeno v Office 2003 Editions = vylepšeno v Office 2003 Editions novinka Office 2003 Editions = novinka Office 2003 Editions

Funkce

Office 97

Office 2000

Office XP

Office 2003

Spolupráce na dokumentech se členy týmu

Pracovní prostory dokumentů
Pracovní prostory dokumentů, které jsou k dispozici ve většině aplikací sady Office 2003, zjednodušují proces spolupráce s ostatními na vytváření, úpravách a revizích souborů. Pracovní prostory dokumentů jsou centralizovaná webová úložiště souborů, úkolů, seznamů odkazů a členů týmu, která jsou přístupná v podokně Sdílený pracovní prostor.¹

novinka Office 2003 Editions

Sdílené přílohy
Pokud v aplikaci Microsoft Outlook® pošlete sdílenou přílohu, příjemce buď bude moci otevřít místní kopii a pracovat s ní, nebo bude moci zkontrolovat, zda ve sdíleném pracovním prostoru není k dispozici aktuálnější verze a případně ji stáhnout.¹

novinka Office 2003 Editions

Podokno úloh Sdílený pracovní prostor
Zde můžete kontrolovat, zda nejsou k dispozici aktualizované verze souborů, sledovat přítomnost členů týmu online, prohlížet související odkazy a soubory a zobrazovat vlastnosti souborů. Pokud se jakákoli položka ve sdíleném pracovním prostoru změní, můžete obdržet upozornění e-mailem. Pokud v podokně Sdílený pracovní prostor provedete aktualizaci, změna se automaticky promítne ve sdíleném pracovním prostoru.¹

novinka Office 2003 Editions

Sledování přítomnosti online
Pokud chcete zjistit, zda je člen týmu online, abyste se s ním mohli rychle poradit, není důvod opouštět aplikaci sady Office 2003. Informace o přítomnosti online jsou k dispozici přímo v aplikaci Outlook a v podokně úloh Sdílený pracovní prostor.¹

novinka Office 2003 Editions

Integrace se službou Windows SharePoint Services
Vytvořte intranetový server týmu a pak na něj ukládejte soubory pomocí prohlížeče a většiny aplikací sady Office 2003. Díky integraci se službou Microsoft Windows® SharePoint™ Services můžete používat podokno úloh Sdílený pracovní prostor, pracovní prostory dokumentů a sdílené přílohy.¹

vlastnost obsažena

Zahrnuta v aplikaci FrontPage 2002

novinka Office 2003 Editions

Výměna informací o kontaktech

Sdílené kontakty
Sdílení kontaktů s ostatními zaručuje, že všichni členové týmu mají potřebné informace pro komunikaci s lidmi a pro svou práci. Můžete určit, kdo smí sdílet kontakty. Kontakty vedené službou Windows SharePoint Services si můžete zobrazit také v kalendáři aplikace Outlook.¹

novinka Office 2003 Editions

Organizování schůzek a událostí

Centra schůzek
Umožňují plánovat a organizovat schůzky sdílením agendy, grafických souborů, odkazů na dokumenty, seznamů účastníků a další dokumentace v centrálním umístění.¹

novinka Office 2003 Editions

Sdílené kalendáře
Pomocí aplikace Outlook můžete snadno plánovat schůzky. Může se jednat o vaše vlastní plány (například pracovní a osobní kalendáře), kalendáře služby Windows SharePoint Services, nebo kalendáře jiných uživatelů, kteří vám udělili oprávnění pro zobrazení jejich kalendáře. Kalendář a data kontaktů můžete dokonce otevřít i ze sdílených pracovních prostorů.

vlastnost obsaženavylepšeno v Office 2003 Editions

Události
Pomocí tohoto centrálního umístění mohou členové týmu přidávat a ukládat informace o událostech. Pak je mohou přímo exportovat do kalendáře aplikace Outlook.

vlastnost obsaženavylepšeno v Office 2003 Editions

Sdílení informací o volném čase v aplikaci Outlook
Zpřístupněním informací o volném čase na Internetu můžete plánovat schůzky i s těmi uživateli aplikace Outlook, kteří s vámi nesdílejí stejný server Microsoft Exchange.

vlastnost obsaženavlastnost obsaženavylepšeno v Office 2003 Editions

Správa vytváření dokumentů

Omezení úprav v aplikaci Word
Některé části dokumentů aplikace Word můžete zamknout, aby je nesměl nikdo upravovat. Můžete povolit recenzentům provádět změny pouze v případě, že zapnou funkci sledování revizí. Můžete také označit celý dokument pouze pro čtení a některým uživatelům povolit úpravy důležitých částí.

novinka Office 2003 Editions

Omezení formátování v aplikaci Word
Můžete zabránit ostatním uživatelům měnit styly a formátování, aby dokumenty, které odešlete, zůstaly naformátovány přesně tak, jak chcete.

novinka Office 2003 Editions

Odeslání na revizi
Každému, koho se revizní cyklus týká, můžete přidělit příslušnou roli a zároveň každému recenzentovi automaticky poskytnout vhodné nástroje. V průběhu procesu revize mohou být změny snadno sloučeny zpět do původního souboru.

vlastnost obsaženavylepšeno v Office 2003 Editions

Porovnání a sloučení
Komentáře a revize od více recenzentů můžete sloučit do jediné verze souboru, navrhované úpravy můžete přijmout či odmítnout.

vlastnost obsaženavlastnost obsaženavylepšeno v Office 2003 Editions

Vylepšení značek
Změny provedené v souborech aplikací Microsoft Word a Microsoft PowerPoint® se nyní zobrazují na pravém okraji dokumentů. Díky tomu můžete procházet revize a komentáře recenzentů, aniž by překážely v původním souboru nebo zasahovaly do jeho rozvržení.

vlastnost obsaženavlastnost obsaženavlastnost obsaženavylepšeno v Office 2003 Editions

Řízení přístupu k důležitým podnikovým informacím

Správa informačních práv (IRM)
Služba Správa informačních práv (IRM) v aplikacích Word 2003, Outlook 2003, Excel 2003 a PowerPoint 2003 chrání vaše e-mailové zprávy a soubory před neoprávněným kopírováním, předáváním a tiskem.²

Poznámka: Sada Office Professional 2003 umožňuje vytvářet obsah chráněný pomocí služby IRM a udělovat ostatním uživatelům oprávnění pro přístup a úpravy souborů nebo e-mailových zpráv. V sadě Microsoft Office Standard Edition 2003 můžete soubory chráněné pomocí služby IRM a e-mailové zprávy číst a máte-li oprávnění, také upravovat.

novinka Office 2003 Editions

Datum vypršení platnosti dokumentu
Pomocí služby IRM můžete nastavit datum vypršení platnosti souborů, po němž je ostatní uživatelé nebudou moci zobrazovat a měnit.²

novinka Office 2003 Editions

Prohlížeč služby IRM
Pomocí zvláštního prohlížeče si příjemci souborů mohou prohlížet soubory chráněné funkcemi služby IRM, i když nemají aplikaci, v níž byly soubory vytvořeny.

novinka Office 2003 Editions

Digitální podpisy
V sadě Office 2003 je možné digitálně podepisovat všechny soubory. Díky digitálním podpisům poznáte, zda soubor pochází z důvěryhodného zdroje, nebo zda byl změněn.

vlastnost obsaženavylepšeno v Office 2003 Editions

Šifrování souborů pomocí hesel
Díky přidanému rozhraní standardu Microsoft CryptoAPI je v aplikacích Word a Excel k dispozici zdokonalené zabezpečení pomocí hesel. Šifrování pomocí hesel nyní obsahuje i aplikace PowerPoint.

vlastnost obsaženavlastnost obsaženavylepšeno v Office 2003 Editions

¹ Vyžaduje server se systémem Microsoft Windows Server™ 2003 a službou Windows SharePoint Services.
² Vyžaduje server se systémem Windows Server 2003 s funkcemi služby IRM nebo přístup k webové službě, která podporuje službu IRM.

Propojení informací

Popis:vlastnost obsažena = vlastnost obsažena vylepšeno v Office 2003 Editions = vylepšeno v Office 2003 Editions novinka Office 2003 Editions = novinka Office 2003 Editions

Funkce

Office 97

Office 2000

Office XP

Office 2003

Ochrana před přehlcením e-maily

Rozložení pro čtení
Nové rozložení pro čtení v aplikaci Word usnadňuje čtení dokumentů. Optimalizuje dokument pro čtení na obrazovce, což zahrnuje větší text, kratší řádky a stránky, které se vejdou přesně na obrazovku.

novinka Office 2003 Editions

Upozorňování na e-maily
Oznamovací okna vás okamžitě informují o nových e-mailových zprávách bez ohledu na to, v jaké aplikaci právě pracujete.

novinka Office 2003 Editions

Podokno pro čtení e-mailů
Čtení e-mailových zpráv a zvlášť čtení dlouhých zpráv je v aplikaci Outlook 2003 jednoduší. Podokno pro čtení bylo přesunuto na pravou stranu obrazovky, takže zobrazuje dvojnásobné množství obsahu a nevyžaduje při čtení zpráv tolik posouvání.

vlastnost obsaženavylepšeno v Office 2003 Editions

Blokování nedůvěryhodných e-mailových zpráv
Aplikace Outlook 2003 umožňuje blokovat příchozí zprávy, které obsahují viry. Můžete si vybrat, kdy se má načíst obsah e-mailové zprávy ve formátu HTML (Hypertext Markup Language), a zabránit nevyžádaným přílohám v komunikaci s jejich servery. Tyto funkce přispívají k ochraně vašeho soukromí.

vlastnost obsaženavylepšeno v Office 2003 Editions

Vylepšené filtrování nevyžádané pošty
Aplikace Outlook zabraňuje zahlcení vaši poštovní schránky nevyžádanými e-mailovými zprávami. Vylepšené filtry nevyžádané pošty se při používání zdokonalují na základě toho, které zprávy si necháváte a které mažete.

vlastnost obsaženavylepšeno v Office 2003 Editions

Uspořádání e-mailové schránky

Uspořádání podle konverzace
Složku příchozí pošty můžete uspořádat podle konverzace (podle souvislostí). Pak budou seskupeny všechny zprávy, které se týkají určitého tématu. Celé posloupnosti můžete rychle přesouvat nebo mazat.

novinka Office 2003 Editions

Rychlé příznaky
Zprávy můžete označit příznaky podle priority nebo časového hlediska. Potom je snadno najdete v libovolné složce, kde se nacházejí. Už si nebudete muset nechávat e-mailové zprávy ve složce Doručená pošta, aby vám připomínaly plánované úkoly.

novinka Office 2003 Editions

Vyhledávací složky
Abyste nemuseli opakovat stejná hledání, můžete výsledky vyhledávání v aplikaci Outlook 2003 uložit jako vyhledávací složky, ke kterým lze získat rychlý přístup. E-mailové zprávy tak můžete ukládat do libovolných složek a přesto je přístup k nim rychlý.¹

novinka Office 2003 Editions

Úspora času s nástroji

Podokno úloh Zdroje informací
Pomocí podokna úloh Zdroje informací můžete přímo v aplikacích sady Office 2003 otevírat elektronické slovníky, tezaury, zdroje informací na webu a podnikové informace, snadno v nich vyhledávat informace a vkládat je do svých dokumentů.²

novinka Office 2003 Editions

Služby online sady Microsoft Office
Sada Office 2003 nabízí vylepšené služby online. Služby online sady Microsoft Office jsou účinnější, lépe integrované, mají vylepšené rozhraní a jsou snadno přístupné ze všech aplikací sady Office.³

vlastnost obsaženavylepšeno v Office 2003 Editions

Vylepšení nápovědy
K nápovědě a dalším užitečným informacím online získáte přístup na stránce Microsoft Office Online Assistance na webovém serveru Microsoft Office Online, kde jsou pravidelně aktualizované články a informace.

vlastnost obsaženavylepšeno v Office 2003 Editions

Podokna úloh
V podoknech úloh je možné získat přístup k důležitým úlohám z jednoho umístění. Můžete provádět hledání, otevírat soubory, zobrazovat schránku sady Office, formátovat dokumenty a prezentace, stahovat šablony a provádět další úkoly.

vlastnost obsaženavlastnost obsaženavylepšeno v Office 2003 Editions

Vylepšení jednotlivých aplikací

Integrace seznamů aplikace Excel 2003 se službou Windows SharePoint Services
Používáním aplikace Excel se službou Windows SharePoint Services ušetříte čas. Výběrem rozsahu dat v tabulkách můžete vytvářet seznamy na serverech vytvořených pomocí služby Windows SharePoint Services.4

novinka Office 2003 Editions

Zdokonalené statistické funkce v aplikaci Excel 2003
Aplikace Excel je založena na spolehlivé a přesné číselné analýze s vylepšeními v oblasti zjišťování kolineárnosti, výpočtů součtu kvadratických odchylek, normálních distribucí a distribučních funkcí spojité pravděpodobnosti.

vlastnost obsaženavlastnost obsaženavlastnost obsaženavylepšeno v Office 2003 Editions

Balíček aplikace PowerPoint pro CD-ROM
Prezentaci aplikace PowerPoint a všechny související grafické, zvukové a obrazové soubory můžete vyexportovat do složky na pevném disku a pak je vypálit na disk CD-ROM. Jakmile příjemce vloží takto vytvořený disk CD-ROM do své jednotky, prezentace se automaticky spustí v prohlížeči PowerPoint Viewer.

novinka Office 2003 Editions

Podpora inteligentních značek v aplikaci PowerPoint
Aplikace PowerPoint 2003 nyní podporuje inteligentní značky, což jsou tlačítka, která se zobrazují podle potřeby (například po vložení dat) a poskytují možnosti pro rychlé dokončení úkolu.

novinka Office 2003 Editions

Zdokonalená podpora multimédií v aplikaci PowerPoint
Aplikace PowerPoint 2003 podporuje větší počet formátů videa a přehrávání videa v režimu celé obrazovky.

vlastnost obsažena

Vylepšení aplikace Access 2003
V aplikaci Microsoft Office Access 2003 můžete zálohovat databázové stroje Microsoft Jet, používat podporu inteligentních značek k automatickému opravování položek při zadávání a snadno udržovat přehled o závislých objektech při přejmenovávání a odstraňování objektů.

vlastnost obsažena

Lepší výkon a správa

Místní ukládání informací v aplikaci Outlook 2003
Aplikace Outlook 2003 stahuje všechny důležité informace do počítače tak, jak jsou doručovány, takže vám problémy s výkonem sítě nekomplikují práci.5

novinka Office 2003 Editions

Zvýšení rychlosti připojení v aplikaci Outlook
Aplikace Outlook udržuje spojení, i když přecházíte mezi různými síťovými připojeními. Tím, že se přizpůsobuje dostupné šířce přenosového pásma, usnadňuje práci v kanceláři i při vzdáleném připojení. Můžete také vybrat, kdy se mají stahovat velké zprávy, kdy má probíhat synchronizace doručené pošty a mobilního zařízení a další možnosti, které vám usnadní práci v různých síťových prostředích.

vlastnost obsaženavylepšeno v Office 2003 Editions

Obnovení dokumentu
V případě, že dojde k chybě programu, umožní vám aplikace PowerPoint, Word, Excel a Access uložit soubor, se kterým jste pracovali.

vlastnost obsaženavylepšeno v Office 2003 Editions

Kompatibilita formátů souborů
Zpětná kompatibilita mezi sadami Office 2003, Office XP, Office 2000 a Office 97 (s výjimkou aplikace Access 97) umožňuje uživatelům všech čtyř verzí bez problémů sdílet soubory. V aplikaci Access 2003 se jako výchozí používá formát souborů verze Access 2000.

vlastnost obsaženavlastnost obsaženavylepšeno v Office 2003 Editions

Práce s mobilními zařízeními

Podpora digitálního inkoustu v počítačích Tablet PC
Pokud používáte počítač Tablet PC, můžete vkládat komentáře do souborů pomocí zařízení pro psaní rukou. Takto si můžete zaznamenávat poznámky nebo posílat komentáře ostatním.

novinka Office 2003 Editions

Integrace psaní rukou s mobilními zařízeními
Poznámky zaznamenané v kapesním počítači je možné uložit do aplikací sady Office jako text. Dokument napsaný rukou přímo v aplikaci Word můžete uložit jako rukopis nebo jej můžete převést na běžný text.

vlastnost obsaženavylepšeno v Office 2003 Editions

1 Pro používání vyhledávacích složek je vyžadováno připojení k serveru Exchange.
2 Některé možnosti podokna úloh Zdroje informací vyžadují připojení k Internetu.
3 Služba Office Online (US) vyžaduje připojení k Internetu.
4 Vyžaduje server se systémem Windows Server 2003 a službou Windows SharePoint Services.
5 Místní ukládání informací vyžaduje Exchange Server 2003.

Propojení podnikových procesů

Popis:vlastnost obsažena = vlastnost obsažena vylepšeno v Office 2003 Editions = vylepšeno v Office 2003 Editions novinka Office 2003 Editions = novinka Office 2003 Editions

Funkce

Office 97

Office 2000

Office XP

Office 2003

Využívání informací z programů, které používáte nejvíc

Programovatelná podokna úloh
Jazyk XML (Extensible Markup Language) umožňuje vývojářům vytvářet řešení, která do souborů aplikací Word, Excel a Access začlení informace z nejrůznějších zdrojů. Aplikace sady Office 2003 mohou automaticky provádět prakticky jakýkoli úkol, který souvisí s vytvářením souborů jako například zpráv, tabulek nebo formulářů. Soubory a podokna úloh si můžete přizpůsobit pro integraci s jinými programy nebo zdroji dat ve formátu XML.

novinka Office 2003 Editions

Podpora jazyka XML v aplikaci Word
Aplikace Word 2003 podporuje XML jako nativní formát souborů, takže vám umožňuje otevírat podnikové dokumenty, které obsahují data XML v nastaveném schématu, a pracovat s nimi jako s jakýmikoli jinými dokumenty. Kromě toho můžete v aplikaci Word 2003 ukládat a otevírat soubory ve formátu XML, což umožňuje integrovat dokumenty s důležitými obchodními daty organizace.

novinka Office 2003 Editions

Vizuální nástroj pro mapování v aplikaci Excel
Pomocí vizuálního nástroje pro mapování můžete v aplikaci Excel mapovat uživatelem specifikované schéma XML proti buňkám tabulky.

novinka Office 2003 Editions

Aplikace InfoPath 2003
Pomocí aplikace Microsoft Office InfoPath™ 2003 můžete optimalizovat a řídit shromažďování informací, které pak váš tým nebo organizace bude moci opakovaně využívat pro různé procesy a oddělení. Aplikace InfoPath podporuje jazyk XML, webové služby v jazyce XML a vlastní schémata XML. Umožňuje používat řadu funkcí pro vytváření a ověřování dynamického obsahu v prostředí WYSIWYG (What You See Is What You Get). Aplikace InfoPath 2003 je součástí sady Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003. Přečtěte si přehled aplikace InfoPath 2003.

novinka Office 2003 Editions

Podpora standardu XML
Díky podpoře standardního formátu XML mohou aplikace sady Office 2003 komunikovat s různými podnikovými systémy a formáty a mohou sdílet data v reálném čase. Podpora jazyka XML v aplikacích Word, Excel a Access zefektivňuje používání a shromažďování informací mezi počítači a podnikovými systémy. Umožňuje využívat potenciál skrytých informací a vytvářet integrovaná obchodní řešení uvnitř organizace i mezi partnery.

vlastnost obsažena

V aplikacích Excel a Access

vylepšeno v Office 2003 Editions

V aplikacích Word, Excel a Access

Možnosti přizpůsobení aplikací systému Microsoft Office

Inteligentní značky
Sada tlačítek sdílených ve všech aplikacích systému Office. Inteligentní značky se zobrazují podle potřeby (například při vkládání dat nebo pokud se ve vzorci aplikace Excel vyskytne chyba) a nabízejí možnosti pro rychlé dokončení úlohy. Inteligentní značky jsou nyní k dispozici i v aplikaci PowerPoint 2003.

vlastnost obsaženavylepšeno v Office 2003 Editions

Rozšiřitelné inteligentní značky
Aplikace PowerPoint 2003, Outlook 2003 a Access 2003 podporují přizpůsobené inteligentní značky a značky od jiných společností, které umožňují při práci využívat relevantní informace.

vlastnost obsaženavylepšeno v Office 2003 Editions