Srozumitelný popis technologií použitých v Office 2003

Prostudujte si dokumenty popisující technologie použité v systému Microsoft Office.

Podpora formátu XML v aplikacích systému Office

Týmové weby a jejich integrace se systémem Office (SharePoint)

Inteligentní ("Smart") dokumenty a značky

Správa informačních práv (technologie IRM)

Zabezpečení Office

Další dokumenty