Jak má zákazník postupovat při Step Up
z nižších sad na vyšší sady?

Pokud má zákazník klíč a licenci pro sadu Basic a bude chtít přejít na sadu Small Business nebo Professional, případně, má-li zákazník sadu Small Business a bude chtít přejít na sadu Professional, tj. udělat tzv. „Step Up“, pak má možnost si koupit klíč k vyšší sadě uhrazením rozdílové částky ceny mezi sadou kterou má a sadou, na kterou přechází.

Platí pravidlo, že cena za vyšší sadu je nižší než cena za nižší sadu + cena za Step Up, takže se vyplatí vyšší sadu koupit rovnou.

Důležité: Step Up je možné provést pouze nákupem klíče a licence na webových stránkách provozovaných firmou Digital River, partnerem společnosti Microsoft. Na tyto webové stránky se zákazník dostane z prostředí libovolné aplikace Microsoft Office 2007, která není ještě zkonvertována na časově neomezenou verzi: Tlačítko Office/Možnosti aplikace/Zdroje Informací/Aktivovat/Koupit…

Step Up na sadu Microsoft Office Small Business 2007 stojí € 147,2 (€ 128 bez DPH 15%).

Step Up na sadu Microsoft Office Professional 2007 stojí € 270,25 (€ 253 bez DPH 15%).

Obrázkový seriál: Postup při provádění Step Up na vyšší sadu