Porovnání sad systému Microsoft Office 2007 s ohledem na podporu pokročilých funkcí

Office 2007 StandardOffice 2007 Professional PlusOffice 2007 Enterprise

Správa přístupových práv a zásad k informacím

Technologie Správa přístupových práv k informacím (Information Rights Management, IRM) napomáhají organizacím chránit informace v digitálním formátu před neoprávněným používáním. Prostřednictvím integrace se službou Microsoft Windows Rights Management Services (RMS) umožňuje technologie IRM nastavit, jakým způsobem mohou příjemci použít informace obsažené v dokumentech. Mezi nabízené funkce patří:

  • Správa přístupových práv k informacím: Společně se službou RMS pro Microsoft Windows Server 2003 umožňuje technologie IRM uživatelům přesně určit, kdo může otevírat, upravovat, tisknout, přeposílat či provádět další akce s informacemi v dokumentech systému Microsoft Office.
  • Šablony zásad použití: Organizace mohou vytvářet vlastní šablony zásad použití, pomocí kterých mohou například chránit své finanční sestavy, technické specifikace produktů, data o zákaznících či e-mailové zprávy.
  • Prohlášení o zásadách ochrany informací: Organizace mohou vytvářet prohlášení o zásadách ochrany informací pro určité typy e-mailových zpráv a vkládat tato prohlášení do odesílaných zpráv. Prohlášení o zásadách představují pokyny pro příjemce, jak naložit s obsahem zprávy, či instruují Microsoft Exchange Server 2007 k provedení zákaznicky definovaných pravidel.

Funkce a přínosy

Office Standard 2007

Office Professional Plus 2007

Office Enterprise 2007

Vytváření dokumentů a e-mailových zpráv chráněných technologií IRM, udělování přístupu a úprava oprávnění, používání šablon zásad pro chráněný obsah¹

podporuje

podporuje

Čtení a používání dokumentů a e-mailových zpráv chráněných technologií IRM v případě udělení příslušných práv ¹

podporuje

podporuje

podporuje

Vkládání prohlášení o zásadách ochrany informací do
e-mailových zpráv před jejich odesláním ¹

podporuje

podporuje

Čtení prohlášení o zásadách ochrany informací v přijatých e-mailových zprávách

podporuje

podporuje

podporuje

¹ Požaduje službu Windows Rights Management Services pro Windows Server 2003.

Integrovaná správa obsahu

Společně s produktem Microsoft Office SharePoint Server 2007 poskytuje integrovaná správa obsahu v systému Office 2007 zabezpečený přístup k firemním informacím prostřednictvím různorodých funkcí a možností. Mezi tyto funkce a možnosti patří integrované pracovní postupy dokumentů, knihovny snímků aplikace Microsoft Office PowerPoint, přílohy ve formátu štítků a čárového kódu a nový portál Centrum sestav.

  • Pracovní postupy Integrace s produktem Office SharePoint Server 2007 optimalizuje pracovní postupy při revizích a schvalování. Tato integrace zjednodušuje procesy revize a schvalování obsahu a zkracuje čas potřebný pro správu dokumentů po dobu jejich existence. Integrace mezi servery a aplikacemi systému Microsoft Office 2007 také poskytuje příležitosti pro vývojáře k definici vlastních pracovních postupů, vytváření procesů zpracování dokumentů, podpoře spolupráce uživatelů prostřednictvím portálů a pracovních prostorů a propojení uživatelů s informacemi v podnikových informačních systémem.
  • Knihovny snímků aplikace Office PowerPoint Office SharePoint Server 2007 představuje centralizované úložiště prezentací i samostatných snímků. Knihovny snímků aplikace PowerPoint umožňují snadné opakované využívání existujícího obsahu a vytváření prezentací z existujících sad snímků, takže omezují nutnost opakovaného vytváření obsahu. Uživatelé mohou publikovat prezentace do knihovny snímků přímo z aplikace Office PowerPoint 2007.
  • Centrum sestav Microsoft Office Excel 2007 umožňuje publikovat sešity na Office SharePoint Server 2007 nebo na web a zároveň zachovat plnou aktuálnost jejich obsahu. Centrální úložiště pro sestavy a tabulková data zajišťuje, že všichni uživatelé budou mít přístup ke stejné verzi nepostradatelných obchodních informací. Uživatel, který sešit publikuje, může řídit přístup k těmto informacím definováním, jaká data budou přístupná ostatním v Centru sestav a jaké buňky mohou být upravovány ostatními uživateli.
  • Čárové kódy a štítky Systém Office 2007 nabízí správu dokumentů a záznamů prostřednictvím generování a ukládání čárových kódů a štítků v rámci dokumentů. Textové štítky či čárové kódy mohou být generovány z metadat dokumentů, jako například z klíčových slov či čísel zákazníků. Štítky a čárové kódy jsou tisknuty spolu s dokumentem a mohou být automaticky aktualizovány.

Funkce a přínosy

Office Standard 2007

Office Professional Plus 2007

Office Enterprise 2007

Zahájení pracovního postupu dokumentu a provedení úkolů pracovního postupu v aplikacích systému Microsoft Office

podporuje

podporuje

Zahájení pracovního postupu dokumentu a provedení úkolů pracovního postupu z webového prohlížeče

podporuje

podporuje

podporuje

Publikování prezentací i jednotlivých snímků do knihovny snímků aplikace Office PowerPoint 2007 pro pozdější opakované použití

podporuje

podporuje

Procházení knihovny snímků z aplikace Office PowerPoint 2007, vytváření nových prezentací z jednotlivých existujících snímků a upozorňování na změny snímků v knihovně na serveru

podporuje

podporuje

podporuje

Publikování tabulek do Centra sestav, určování parametrů a oprávnění k prohlížení tabulek i jednotlivých buněk publikovaných v Centru sestav

podporuje

podporuje

Zobrazování a používání tabulek publikovaných v Centru sestav v prostředí webového prohlížeče

podporuje

podporuje

podporuje

Vytváření tisknutelných štítků a čárových kódů z metadat a vkládání štítků a čárových kódů do dokumentů aplikací systému Microsoft Office

podporuje

podporuje

Čtení, tisk a aktualizace stávajících štítků a čárových kódů v dokumentech aplikací systému Microsoft Office

podporuje

podporuje

podporuje

Pokročilá podpora přizpůsobených elektronických formulářů

Verze 2007 systému Office optimalizuje shromažďování dat prostřednictvím integrace s aplikací Microsoft Office InfoPath 2007. Elektronické formuláře mohou být prezentovány jako samostatné formuláře v klientovi Office InfoPath 2007 či ve webovém prohlížeči, vkládány do dokumentů aplikací Microsoft Office Word 2007 a Office Excel 2007 (prostřednictvím přizpůsobitelných panelů informací o dokumentech a programovatelných podoken úloh) či vkládány do e-mailových zpráv v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007.

Mezi funkce využívající formuláře aplikace Office InfoPath 2007 patří:

  • E-mailové formuláře Možnost vložit formulář aplikace Office InfoPath do e-mailové zprávy aplikace Office Outlook 2007 představuje rychlý a účinný způsob shromažďování informací.
  • Vylepšení pro vývojáře Vylepšené funkce pro vývojáře umožňují vývojářům zobrazovat bohatší obsah včetně formulářů aplikace InfoPath v rámci vlastních programovatelných podoken úloh.
  • Panel informací o dokumentech Podpora formulářů aplikace InfoPath v rámci nového panelu informací o dokumentech umožňuje organizacím definovat vlastní vlastnosti dokumentů a spouštět obchodní procesy z dokumentů na základě vlastností dokumentů.

Funkce a přínosy

Office Standard 2007

Office Professional Plus 2007

Office Enterprise 2007

Vyplňování, shromažďování a organizace elektronických formulářů aplikace Office InfoPath v e-mailových zprávách aplikace Office Outlook 2007 ²

podporuje

podporuje

Hostování integrovaných, plně přizpůsobitelných formulářů aplikace InfoPath v aplikacích Office Word 2007, Office Excel 2007 a Office PowerPoint 2007 ²

podporuje

podporuje

Vyplňování formulářů v programovatelných podoknech úloh ²

podporuje

podporuje

Vyplňování vlastních polí a provádění vlastní obchodní logiky ve formulářích panelu informací o dokumentech ²

podporuje

podporuje

² Tyto funkce požadují instalaci aplikace Office InfoPath 2007 v klientském počítači. Aplikaci Office InfoPath 2007 obsahují sady Office Professional Plus 2007 a Office Enterprise 2007. Organizace, které zakoupily jiné sady, si mohou aplikaci Office InfoPath 2007 zakoupit a nainstalovat samostatně.