Microsoft Dynamics CRM 2013 Kundecenter
Microsoft Dynamics CRM
Kundecenter
Search Microsoft Dynamics CRM 2013 Kundecenter

Oprette og administrere de overordnede og underordnede sager

Du kan administrere flere sager mere effektivt, hvis du bruger overordnede og underordnede sager i Microsoft Dynamics CRM. Når du skal registrere en sag, hvor arbejde skal udføres af andre afdelinger, eller når du skal holde styr på det samme problem for flere kunder, kan du åbne et primærsag, der kaldes den overordnede sag, og derefter oprette en sekundær sag, der kaldes den underordnede sag.

Hvis du f.eks. får en serviceanmodning om at installere nye el- og gasforbindelser, kræver dette, at arbejdet skal udføres af gas- og elafdelingen hver for sig. I denne situation kan du åbne to underordnede sager, en for gasafdelingen og en anden for elafdelingen. Den oprindelige sag er markeret som den overordnede sag. Når de underordnede sager er løst, kan du lukke den overordnede sag.

Ligeledes kan du oprette overordnede og underordnede sager, når flere kunder ringer om det samme problem, f.eks. nedbrud på netværket. I stedet for at oprette en ny sag for hver kunde kan du oprette en overordndet sag for at spore hovednetværksnedbrudet ved hjælp af teamet til netværksdrift og derefter oprette underordnede sager, når kunderne ringer om problemet.

Bemærk, at en underordnet sag ikke kan have en underordnet sag.


Vigtigt!

For Microsoft Dynamics CRM Online-organisationer er denne funktion tilgængelig, hvis du har anvendt produktopdateringer til CRM Online foråret ' 14, eller hvis du har installeret opdateringen CRM Online 2015.

For lokale CRM-organisationer er denne funktion tilgængelig, hvis du har installeret CRM 2013 Service Pack 1, eller hvis du har opdateret til CRM 2015.

Er du interesseret i at få denne funktion? Flere oplysninger: Find din CRM-administrator eller supportperson


Oprette en ny underordnet sag

Når du skal oprette en underordnet sag for den sag, du arbejder på, kan du hurtigt gøre det fra sagsformularen.


Vigtigt!

Der kan kun være 100 underordnede sager til en sag.


 1. Følg trinnene til den app, du bruger.

  Hvis du bruger CRM-webprogrammet

  1. Vælg Microsoft Dynamics CRM > Service på navigationslinjen.

  2. Vælg derefter Service > Sager.

  Hvis du bruger CRM til Outlook

  1. Klik eller tryk på din organisation.

  2. Klik eller tryk på Service > Service > Sager.

 2. Når caseformularen er åben, kan du gøre et af følgende:

  • Klik på eller tryk på Opret underordnet sag på kommandolinjen.

  • Eller klik eller tryk for at udvide Sagsrelationer. Ud for Underordnet sag skal du klikke eller tryk på (+) Tilføj sagspost .

 3. Angiv derefter de nødvendige sagsoplysninger for den underordnede sag, og klik eller tryk derefter på Gem.

 4. Hvis du vil se den underordnede sag, der lige er blevet oprettet, kan du klikke eller trykke på Sagsrelationer, hvorefter du ser den underordnede sag under Underordnede sager.

Knytte en overordnet sag til en underordnet sag

Du kan oprette en sag og derefter tilknytte den som en underordnet sag.


Bemærk!

En underordnet sag kan ikke kan have en underordnet sag.


 1. Følg trinnene til den app, du bruger.

  Hvis du bruger CRM-webprogrammet

  1. Vælg Microsoft Dynamics CRM > Service på navigationslinjen.

  2. Vælg derefter Service > Sager.

  Hvis du bruger CRM til Outlook

  1. Klik eller tryk på din organisation.

  2. Klik eller tryk på Service > Service > Sager.

 2. Gør derefter et af følgende:

  Gør følgende på din aktive liste over sager:

  1. Vælg de sager, du vil tilknytte som en eller flere overordnede og underordnede sager. Du skal vælge mindst to sager.

  2. Klik eller tryk på Tilknyt underordnede sager på kommandolinjen øverst.

  3. I dialogboksen Angiv overordnet-underordnet relatio skal du på listen over sager vælge den sag, du vil gøre til den overordnede sag, og derefter klikke eller trykke på Angiv.

  Gøre dette fra en åben sag:

  1. Fra den åbne sagsform skal du klikke eller trykke for at udvide Sagsrelationer og ud for Underordnet sag klikke eller trykke på (+) Tilføj sagspost.

  2. Klik eller tryk på knappen Opslag, og find derefter den sag, du vil tilknytte som den underordnede sag.

Knytte en underordnet sag til en overordnet sag

Du kan knytte en overordnet sag til en sag fra sagsformularen.

 1. Følg trinnene til den app, du bruger.

  Hvis du bruger CRM-webprogrammet

  1. Vælg Microsoft Dynamics CRM > Service på navigationslinjen.

  2. Vælg derefter Service > Sager.

  Hvis du bruger CRM til Outlook

  1. Klik eller tryk på din organisation.

  2. Klik eller tryk på Service > Service > Sager.

 2. Åbn den sag, du vil kæde sammen med en overordnet sag.

 3. Klik eller tryk på den overordnede sag i sagsformularen, og brug søgning til at finde den sag, der skal tilknyttes som den overordnede sag for denne sag.

Løse en sag med en overordnet og underordnet relation

Afhængigt af dine indstillinger kan være en sag med en overordnet og underordnet relation lukkes på en af følgende måder:


Vigtigt!

Nogle gange kan en handling til løsning af en sag være blokeret pga. den aktuelle sags status. Det kan skyldes, at din administrator har valgt indstillinger, så du kun kan se et begrænset sæt valgmuligheder for status afhængigt af den aktuelle sags status. Kontakt administratoren for at få flere oplysninger om den tilgængelige liste over sagsstatusser.


 • Når alle de underordnede sager er løst, kan du lukke den overordnede sag.

 • Når du løser den overordnede sag, løses derefter alle tilknyttede aktive underordnede sager.

 • En overordnet og underordnet sag kan lukkes uafhængigt af hinanden. Dette er standardindstillingen.

 1. Følg trinnene til den app, du bruger.

  Hvis du bruger CRM-webprogrammet

  1. Vælg Microsoft Dynamics CRM > Service på navigationslinjen.

   Service vises på navigationslinjen.

   Vælg derefter Service > Sager.

  Hvis du bruger CRM til Outlook

  1. Klik eller tryk på din organisation.

  2. Klik eller tryk på Service > Service > Sager.

 2. Åbn den sag, du vil afslutte, på listen over aktive sager.

 3. Klik eller tryk på på Afslut sag på kommandolinjen.


  Vigtigt!

  Husk, at alle sagsaktiviteter skal være lukket, før du løser en overordnet sag med aktive undersager. Ellers får du en advarsel om, at du skal lukke de åbne aktiviteter manuelt, eller om, at systemet automatisk annullerer åbne aktiviteter, når sagen løses. Desuden kan ydelsen være langsom, når du lukker en overordnet sag med masser af aktive underordnede sager tilknyttet.


 4. Vælg, hvordan sagen blev afsluttet, på listen Løsningstype i dialogboksen Afslut sag.

 5. Angiv en kort forklaring på løsningen i feltet Løsning.

  Den faktiske tid, der er brugt på alle aktiviteter i sagen, som registreret i feltet Varighed for hver aktivitet, indsættes automatisk i Samlet tid.

 6. Angiv den tid, der er brugt på sagen, og som skal faktureres til kunden, på listen Fakturerbar tid.

  Hvis sagen er knyttet til en kontrakt eller rettighed, trækkes den fakturerbare tid fra de tildelte minutter i kontrakten.

 7. Klik eller tryk på Afslut.

  Der oprettes og vises en sagsløsningsaktivitet i området Aktiviteter. En sagsløsningsaktivitet indeholder oplysninger om en afsluttet sag, herunder løsningen og den samlede mængde tid, der er brugt på sagen. Du kan til enhver tid genaktivere en afsluttet sag.

 
Kunne du bruge disse oplysninger?