Microsoft Dynamics CRM Hjælp og undervisning
Microsoft Dynamics
CRM Hjælp og undervisning
Search Microsoft Dynamics CRM Hjælp og undervisning

Søge efter det, der er tildelt til dig i en kø

Se hurtigt de elementer, der er tildelt til dig, eller der kan arbejdes på, ved hjælp af køer i Microsoft Dynamics CRM. Tænk på dem som opgavelister, der hjælper dig med at organisere dit arbejde.


Vigtigt!

For Microsoft Dynamics CRM Online-organisationer er nogle funktioner som plukning eller frigivelse af varerne tilgængelige, hvis du har anvendt produktopdateringer til CRM Online forår '14, eller hvis du har installeret CRM Online 2015-opdatering. For lokale CRM-organisationer er disse funktioner tilgængelig, hvis du har installeret CRM 2013 Service Pack 1 (lokalt) , eller hvis du har opdateret til CRM 2015.

Er du interesseret i at få denne funktion?  


Finde køelementerne

Brug listen Vis og Kø til at filtrere og søge efter elementer i køerne.

 1. Vælg Microsoft Dynamics CRM > Service på navigationslinjen.

 2. Vælg Service > Køer.

 3. Vælg en visning og et filter for at se de elementer, du ønsker.

  Finde alle sager i valgte køer

  1. Hvis du vil se alle sager fra den valgte kø, skal du på listen Vis vælge Alle sager i de valgte køer.

  2. På listen skal du vælge en af følgende indstillinger for at filtrere sager baseret på køer:

   • <Individuelle køer>

   • Alle køer

   • Alle offentlige køer.

   • Køer, jeg er medlem af

  Søge efter alle elementer i køer

  1. Hvis du vil se alle sager fra den valgte kø, skal du på listen Vis vælge Alle elementer i de valgte køer.

  2. På listen skal du vælge en af følgende indstillinger for at filtrere sager baseret på køer:

   • <Individuelle køer>

   • Alle køer

   • Alle offentlige køer.

   • Køer, jeg er medlem af

  Søge efter sager, der kan arbejdes på

  1. Hvis du kun vil se de sager, ingen andre arbejder på, kan du på listen Vis vælge Sager, der kan arbejdes på.

  2. På listen skal du vælge en af følgende indstillinger for at filtrere elementer baseret på køer:

   • <Individuelle køer>

   • Alle køer

   • Alle offentlige køer

   • Køer, jeg er medlem af

  Søg efter sager, du arbejder på

  1. Hvis du kun vil se de sager, du arbejder på i øjeblikket, kan du på listen Vis vælge Sager, jeg arbejder på.

  2. På listen skal du vælge en af følgende indstillinger for at filtrere sagerne baseret på køer:

   • <Individuelle køer>

   • Alle køer

   • Alle offentlige køer

   • Køer, jeg er medlem af

  Søge efter elementer, der kan arbejdes på

  1. Hvis du kun vil se de elementer (aktiviteter og sager), ingen andre arbejder på, kan du på listen Vis vælge Tilgængelige elementer til bearbejdning.

  2. På listen skal du vælge en af følgende indstillinger for at filtrere elementer:

   • <Individuelle køer>

   • Alle køer

   • Alle offentlige køer

   • Køer, jeg er medlem af

  Søge efter elementer, du arbejder på

  1. Hvis du kun vil se de elementer, du arbejder på i øjeblikket, kan du på listen Vis vælge Elementer, jeg arbejder på.

  2. På listen skal du vælge en af følgende indstillinger for at filtrere elementer:

Vælg en aktivitet eller en sag at arbejde på

 1. På listen Vis skal du vælge en af de visninger, der viser de elementer eller sager, der kan arbejdes på.

 2. Vælg den sag eller det element, du vil arbejde med, og vælg Pluk på kommandolinjen.

Du har også mulighed for at fjerne elementet fra køen, når du plukker det.

Når du vælger en aktivitet eller en sag, bliver den tildelt til dig. Feltet Behandlet af (på listen over køelementer) angives også til dig, hvis du lader aktiviteten eller sagen være i køen.

Slip et element eller en sag, som du arbejder på, så en anden kan vælge det

 1. På listen Vis skal du vælge en af de visninger, der viser de elementer eller sager, du arbejder med.

 2. Vælg den sag eller det element, du vil frigive, og vælg Frigiv på kommandolinjen.

Når du frigiver et element, bliver dit navn fjernet fra feltet Behandlet af, og elementet er ikke længere tildelt til dig. Det er tildelt til ejeren af køen.

Angiv rute for en aktivitet eller en sag til en anden kø, eller tildel en anden bruger eller gruppe

 1. Vælg den sag, du vil flytte til en anden kø, og vælg Distribuer på kommandolinjen.

 2. Hvis du vil flytte en aktivitet eller sag til en anden kø, skal du vælge Distribuer og vælge en kø.


  Vigtigt!

  Hvis du bruger CRM 2013 SP1 eller CRM Online forår '14, kan du som standard kun se forretningskøer i det indbyggede opslaget. Forretningskøer omfatter kun brugeroprettede køer og ikke alle bruger- og teamkøer. Når du vælger Slå flere poster op i det indbyggede opslaget, ser du som standard forretningskøerne, fordi Forretningskøer er standardvisningen. Du kan ikke angive en anden visning som standardvisning. Hvis du vil vælge en anden kø end en forretningskø, skal du vælge visningen Alle køer på listen Søg i i dialogboksen Slå poster op.


  Eller:

  Hvis du vil tildele aktiviteten eller sagen til en anden bruger eller gruppe til at arbejde på, skal du vælge Bruger/team og vælge brugeren eller teamet. Når du tildeler aktiviteten eller sagen til en anden til at arbejde på, er feltet Behandlet af angivet til den pågældende bruger eller det pågældende team. Du kan også mulighed for at fjern elementet fra køen.

Fjerne en aktivitet eller sag fra en kø

 1. På listen Vis skal du vælge en af de visninger, der viser de elementer eller sager, du vil fjerne.

 2. Vælg aktiviteten eller sagen, og vælg Fjern på kommandolinjen.

 
Kunne du bruge disse oplysninger?