Jämtkraft ökar effektiviteten och sparar tid och pengar med ny teknik

Förenklad ärendehantering i Microsoft Dynamics CRM sparar många timmars pappersarbete och förbättrar kundkontakten för Östersundsbaserade energibolaget Jämtkraft AB.

Ska du bygga om eller bygga till på ett hus är det mycket att tänka på. Elen till exempel. Enligt lag måste nätägaren tillfrågas varje gång något ska ändras i elnätet. Processen kallas för- och färdiganmälan och är omständlig med mycket pappersarbete för både elbolag och installatörer. Det ville Östersundsbaserade energibolaget Jämtkraft ändra på.

– Den här processen har sett ungefär likadan ut sedan man började med den på 1800-talet. Den har krävt mycket tid och resurser både på vår och installatörernas sida, papper ska skickas in i flera olika omgångar och det blir lätt fel när installatörerna ska fylla i dem eftersom samma blankett gäller för många olika behov. För vår del var det dessutom svårt att hålla koll på alla pågående ärenden och deras status, förklarar Jonas Silfver som är ansvarig för CRM-system på Jämtkraft.

Digitaliserad process sparar pengar
Jämtkraft bestämde sig för att anlita it-företaget CIBER för att förenkla processen. Lösningen blev ett enkelt webbgränssnitt där installatörerna kan fylla i anmälningsformuläret och ett back-end-system där informationen sparas. Systemet är en installation av Microsoft Dynamics CRM, som sedan har modifierats efter Jämtkrafts specifika behov.

– Nu kan både installatörer och Jämtkrafts anställda enkelt söka efter och hålla koll på statusen i de ärenden som de jobbar med. Allt finns inlagt i samma system, förklarar projektledaren och CRM-specialisten Daniel Cato på CIBER.

Den nya processen sparar både tid och pengar för Jämtkraft. När felmarginalen minskar krävs mindre pappershantering och därmed färre mantimmar. Det leder också till att varje ärende går snabbare.

Bättre relationer med kunden
Ytterligare en sak som förbättrades med bytet till det nya systemet var kundkontakterna.

– Tidigare saknades en samlad bild över våra kontakter med kunderna. En felanmälan som krävde åtgärd sparades i ett system och telefonsamtal från kunder i ett annat. Vi hade heller inga bra möjligheter att enkelt få fram statistik över exempelvis ärendetyper och i vilka områden vi fick in flest ärenden, säger Jonas Silfver.

I samband med digitaliseringsprocessen flyttades alla kundloggar över till Dynamics CRM, eftersom Jämtkrafts gamla system för ärendehantering ändå skulle avvecklas.

– I dag har vi en mycket bättre samlad bild över kundrelationerna. Våra enhetschefer har själva kunnat bygga instrumentpaneler som på ett tydligt sätt visar ärendestatusen fördelad på till exempel typ, område och hur snabbt köerna betas av. Det ger också möjlighet att jobba förebyggande och med mer riktad marknadsföring till varje kund.

FÖRETAGSPROFIL: Jämtkraft är ett energibolag som säljer el till privat- och företagskunder över hela landet. Den egna elproduktionen består av förnybar energi som vattenkraft, vindkraft och bioenergi. Övriga verksamhetsområden är elnät, telekommunikation och värme. Jämtkraft har sin bas i Östersund och drygt 320 anställda.

UPPGIFT: Förenkla och effektivisera processen med för- och färdiganmälan genom att digitalisera och automatisera den.

LÖSNING: Microsoft Dynamics CRM.

RESULTAT: Tids- och resursbesparingar, bättre kundrelationer och ökad effektivitet i verksamheten.

KONTAKTPERSONER:
Jonas Silfver, CRM-ansvarig, Jämtkraft AB
Tel: 063-149169
jonas.silfver@jamtkraft.se

Daniel Cato, CRM-specialist, Ciber
Daniel.cato@ciber.com
Tel: +46 70 844 10 85

Produktion: Appelberg
Journalist: Linnéa Pontvik

This case study is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN THIS SUMMARY.
Kundestørrelse: NA
Branche: Power & Utilities
Land eller område: Sweden
Løsninger:
  • Microsoft Dynamics CRM
Organisationsprofil: Jämtkraft är ett energibolag som säljer el till privat- och företagskunder över hela landet. Den egna elproduktionen består av förnybar energi som vattenkraft, vindkraft och bioenergi. Övriga verksamhetsområden är elnät, telekommunikation och värme. Jämtkraft har sin bas i Östersund och drygt 320 anställda.
Ressourcer, der kan downloadesWord-dokument