Køb af computer
Xbox
Originale Microsoft-etiketter
Der skal være en GML (Genuine Microsoft Label) på nye enheder, der:
 • Er forudinstalleret med eller er licenseret til Pro-udgaver af Windows 8, Windows 8.1 og Windows 10.
 • Er forudinstalleret med eller er licenseret til Windows 8, Windows 8.1 og Windows 10 leveret i Kina (med undtagelse af Hongkong og Macao).
 • Er licenseret til et Windows Pro-produkt, men er blevet forudinstalleret med en Windows 7 Professional-nedgradering. Disse enheder er licenseret til Windows 8 Pro, men er ikke forudinstalleret med Windows 8 Pro. Disse enheder ville have en GML.

GML-etiketten bruges til at hjælpe brugerne med at identificere, hvilken udgave af Windows der er forudinstalleret på en enhed, og det er også en indikation af, om enheden er forudinstalleret med eller er licenseret til en original Windows-version. Etiketten er normalt placeret på bagsiden eller undersiden af enheden.

Nogle enheder, f.eks Windows-telefoner eller -tablets, har muligvis ikke en GML, der er fastgjort til enheden. Der er flere ting til at kigge efter, når du køber en Windows-enhed, der kan hjælpe dig med at identificere, om softwaren er original. Få tip om køb af original Microsoft-software, eller sørg for, at du har de rigtige licenser til din virksomhed.
I september 2017 frigives et nyt GML-design. Dette design omfatter et holografisk billede, holografisk mikrotekst og farveskift.
Genuine Microsoft Labels
Se tidligere eksempler på den GML, som kan forekomme i markedet i et stykke tid fremover:
Blæk med farveskift
Farveskiftet på etiketten er designet til at skifte fra én farve til en anden, når den betragtes fra forskellige vinkler, hvilket gør det nemmere at afgøre, om den er original.
Genuine Microsoft LabelsGenuine Microsoft LabelsGenuine Microsoft LabelsGenuine Microsoft Labels
 • Windows, Windows 8:
   fra magenta til grøn
 • Windows Pro, Windows 8 Pro, Windows Pro Academic:
   fra blå til lilla
 • Windows RT:
   fra turkis til lilla
Bevis på manipulation
Microsofts etiketter har også en funktion, der kan bevise manipulation. Den dukker frem, når man fjerner etiketten
Tamper EvidentTamper EvidentTamper Evident


Surface (SSL)
For visse Microsoft-enheder eller -enhedstilbehør benytter Microsoft en sikkerhedsetiket til at hjælpe forbrugerne med at identificere ægte Microsoft-produkter. Herunder vises et eksempel på sikkerhedsetiketten samt en beskrivelse af sikkerhedsetikettens funktioner:
For Microsoft 102w-strømforsyninger, der sælges adskilt fra Surface-enheder, skal SSL-etiketten (Surface Security Label) være fastgjort som vist nedenfor.

Surface Power SupplySurface Power Supply Label


COA (Certificate of Authenticity)

COA'et er et mærkat eller en etiket, der ofte er sat på en computers hoveddel, når det gælder visse versioner af Windows eller Windows Server. Du kan normalt finde COA-mærkatet på computerens hoveddel, eller for nogle nye typer bærbare computeres vedkommende, indvendigt i batterirummet.

COA'er og/eller produktnøgler bør aldrig købes separat fra produktet.

Enkeltstående COA'er
Definition: Enkeltstående COA'er (Certificate of Authenticity – ægthedsbevis) er COA'er, der sælges alene uden den ledsagende software, som de certificerer som værende ægte. De er ofte er mærket som "overskydende lager" eller "ubrugte etiketter" og er ofte falske COA'er. Køb af enkeltstående COA'er og videregivelse af dem til intetanende kunder er en form for piratkopiering. Sådan undgås det: COA'er bør aldrig sælges, leveres eller købes separat uden at være påsat en pc eller solgt med tilhørende Microsoft-software (enten som et fuldt emballeret pakkeprodukt eller som Microsoft OEM-software, der er anskaffet af systembyggere). Lad dig aldrig narre af enkeltstående COA'er.
Windows 10
Når det gælder COA'er, der er sat på computere, der er forudinstalleret med eller er licenseret til Windows 10, har COA'en produktnavnet trykt på etiketten og indeholder også sikkerhedsfunktioner mod uægte kopier, f.eks.:
 • Intaglio-tryk – bruger en specialiseret udskrivningsmetode, der efterlader hævede blækkanter på etikettens overflade. Du kan føle dette ved at køre fingeren hen over overfladen. Den højre side af etiketten skal føles jævnere end området til venstre, der er trykt med Intaglio.
 • Skjult billede – se direkte på etiketten, og skift derefter til en meget skæv betragtningsvinkel, f.eks. ved at vippe etiketten væk fra dig. Der vises et "M" lige under Windows-logoet.

Fabrikat nøglen fortielse

COA'er, der er fremstillet fra og med februar 2016, kan udover de egenskaber, der er nævnt ovenfor, også være udstyret med et ekstra skrabefelt, der skjuler en del af produktnøglen på COA'en. Skrabefeltet består af en lille gennemsigtig etiket med en sølvfarvet belægning, som er sat på for at skjule en del af den 25-cifrede produktnøgle.

Ligesom det materiale, der findes på f.eks. skrabelodder eller rabatkuponer, er dette skrabefelt designet, så det beskytter forbrugerens produktnøgle, så den ikke kan aflæses og bruges af uautoriserede personer. Når den retmæssige ejer skal bruge produktnøglen, skal sølvbelægningen fjernes med en negl, så alle de 25 cifre, der skal angives for at aktivere produktet, kan ses.

Forbrugeren kan nemt se, om en COA-etiket er blevet ændret. Den sølvfarvede belægning skal være helt intakt og dække en del af den 25-cifrede produktnøgle. Hvis der ved modtagelsen er fjernet en del af sølvbelægningen, og hele den 25-cifrede produktnøgle er synlig, kan det betyde, at der er manipuleret med COA-etiketten, og der er risiko for, at produktnøglen er kompromitteret eller anvendt på en utilsigtet måde. Hvis du har problemer med at bruge nøglen til aktivering, skal du kontakte OEM-producenten (Original Equipment Manufacturer) for at få hjælp.

Hvis der slet ikke er nogen sølvbelægning på etiketten overhovedet, er der måske efterladt noget af en gennemsigtig filmetiket i området, som er bevis på, at der har været et skrabefelt, og at nogen har skrabet den sølvfarvede belægning af.

Skrabefeltet er blevet sat på COA'en for at beskytte Microsofts forbrugere. Microsoft træffer denne ekstra foranstaltning som en beskyttelse mod uautoriseret brug af en produktnøgle. Kunderne skal også være opmærksomme på, at produktnøgler er værdifulde mål for piratkopiering, og at det er klogt at tage forholdsregler for at undgå uautoriseret adgang eller brug af produktnøgler, hvor det er muligt.

Certificate of Authenticity (COA)Certificate of Authenticity (COA)COA Removal Instructions
Concealed Certificate of Authenticity (COA)COA Removal InstructionsCOA Removal Instructions
Tidligere versioner af Windows
Når det gælder COA'er, der er sat på computere, der er forudinstalleret med eller er licenseret til versioner før Windows 10, har COA'en produktnavnet trykt på etiketten og indeholder også sikkerhedsfunktioner mod forfalskninger, f.eks.:
 • Sammenvævet sikkerhedstråd – er indlejret i papiret, og tilfældige papirfibre er synlige, når tråden vises på overfladen
 • Blækkant med farveskift – ændres fra grøn til magenta, når den betragtes fra forskellige vinkler
Hvis du ikke kan se et GML (Genuine Microsoft Label) eller et COA på systemer, hvor Professional-udgaven af Windows er forudinstalleret, er det sandsynligt, at der ikke er en korrekt Windows-licens til den pågældende pc, og der kan endda være tale om uægte software. Få tip til, hvordan du køber original Microsoft-software, eller sikrer dig, at du har de rigtige licenser til din virksomhed.
Certificate of Authenticity (COA)Certificate of Authenticity (COA)
Små integrerede produkt-COA'er:
Denne etiket bruges på produkter, som indeholder integrerede versioner af Microsoft-software, og findes ofte inden i enheden, f.eks i et batterirum. Etiketten har mikroskopisk gul tekst bag produktoplysningerne, der står med sort.
Geninstallations- eller genoprettelsessoftware
Se i dokumentationen, der fulgte med din pc, for at finde den relevante geninstallations-/genoprettelsesløsning. De fleste pc'er leveres med en separat genoprettelsespartition på pc'ens harddisk. Nogle gange er det muligt at downloade genoprettelsessoftware på producenternes websteder, eller også kan det være, at den følger med på en disk eller USB, du fik ved køb af ny eller brugt pc. Geninstallations- eller genoprettelsessoftware er en mulighed, så du kan geninstallere eller genoprette softwaren, hvis den ikke længere fungerer korrekt. Hvis du forsøger at installere software fra genoprettelsesmedier på en anden pc end den, den oprindeligt blev leveret på, kan du muligvis ikke aktivere og/eller bruge den.Bemærk: Hvis du har købt en emballeret pakke eller en digital download af Windows, kan du gå til http://www.microsoft.com/ for at hente sikkerhedskopier af Windows-medier.
Reinstallation or recovery media
Emballering
Simple ting som stavefejl på emballagen kan hjælpe dig med at identificere uægte software, der følger med ved køb af en pc. Forkerte logoer og billeder, der ikke helt svarer til det produkt, du køber, kan også være et tegn på, at noget ikke er helt rigtigt. Tilbage til toppen
Packaging

Share this page