Emballeret software
Xbox-spil
Digitale overførsler
COA på æsken
COA-etiketten (Certificates of Authenticity) er placeret udvendigt på softwareæsken og forklarer, hvad produktet er, hvilket land det er tiltænkt at skulle bruges i, og oprindelsesland. Etiketten har følgende sikkerhedsfunktioner til beskyttelse mod uægte kopier:
  • Intaglio-tryk – bruger en specialiseret udskrivningsmetode, der efterlader hævede blækkanter på etikettens overflade. Du kan føle dette ved at køre fingeren hen over overfladen. Den højre side af etiketten skal føles jævnere end området med Intaglio-tryk til venstre.
  • Skjult billede – se direkte på etiketten, og skift derefter til en meget skæv betragtningsvinkel, f.eks. ved at vippe etiketten væk fra dig. Der vises et "M" lige under Windows-logoet.
Etiket med produktnøgle
Etiketten med produktnøglen er en hvid eller orange etiket, der følger med installations-cd/-dvd/-USB'en og COA (Certificate of Authenticity) til et produkt, og indeholder en produktnøgle på 25 tegn. Etiketten med produktnøglen bør ikke købes separat.

Denne etiket med produktnøglen er en hvid etiket, der følger med installations-cd/-dvd/-USB'en og COA (Certificate of Authenticity) til et produkt, og indeholder en produktnøgle på 25 tegn. Ud over stregkoden og produktnøgle er der en lille smule tryk på venstre kant og i øverste højre hjørne. Ved nærmere eftersyn (det kan være nødvendigt at bruge et forstørrelsesglas) kan navnet "MICROSOFT" ses i blåt i venstre side og i grønt i højre side. Etiketten med produktnøglen bør ikke købes separat.

Medier
Mange Microsoft-produkter på cd, dvd og USB omfatter holografiske sikkerhedsfunktioner for at sikre, at du modtager et autentisk produkt, og for at beskytte mod uægte kopier.
Windows 10
Dit emballerede Windows 10-softwareprodukt fra Microsoft leveres med Windows på en USB-enhed og har levende farver og 3D-effekter, når USB-enheden vippes på skrå. Dette hologram er integreret i den plastikstøbte komponent i USB'en. Det er ikke en etiket.
Office 2016
I et antal begrænsede lande og områder over hele verden kan du modtage softwaren Office 2016 til sikkerhedskopiering på en USB-enhed, der indeholder et hologram med levende farver og 3D-effekter, når du vipper USB-enheden. Dette hologram er integreret i den plastikstøbte komponent i USB'en. Det er ikke en etiket.
Tidligere version af Windows
Emballerede Microsoft-softwareprodukter før Windows 10, f.eks. Windows, Office og Windows Server, leveres på en cd eller dvd, som har levende farver og 3D-effekter på diskens indre hub, når disken holdes skråt. Dette hologram er indlejret i cd'en. Det er ikke en etiket.
Der findes også et indre båndhologram med spejlbilledfunktion, der er placeret på indersiden af cd'ens bagside (data). Det skifter farve, når disken holdes skråt.
Bemærk:Holografisk materiale i kobber er indlejret i dvd'en og er ikke en mærkat. Hvis hologrammet går af, har du muligvis modtaget uægte software (rapportér uægte software til Microsoft).
Hologrammærkat
Med de nyeste produktversioner på cd- eller dvd fra Microsoft kan du se yderligere optiske sikkerhedsfunktioner på begge sider af disken, tæt på det indvendige hul i disken og langs yderkanten. De funktioner, der er indlejret i cd'en, er ikke på et mærkat. Når disken vendes om, vises tekst eller tal som et spejlbillede af den modsatte side.
På den tynde OMB-ring (Outer Mirror Band) er der et område, hvor du kan se, at "Microsoft" ændres til ordet "Genuine", når du holder disken en smule på skråt fra venstre mod højre.
I IMB-området er der en indikatorpil, der peger mod diskens yderkant. Der er også en lille tilsvarende indikatorpil på det tynde OMB-bånd, der vender mod den meget større IMB-version. Disse to elementer skal flugte fuldstændigt med hinanden.
Emballering
Når du gennemser emballagen kan simple ting som stavefejl, uskarp tekst og slørede billeder eller dårlig udskriftskvalitet hjælpe dig med at identificere uægte software. Forkerte logoer og billeder, der ikke helt svarer til det produkt, du har købt, kan også være et tegn på, at noget ikke er helt rigtigt.
Tilbage til toppen

Share this page