Efter gennemførslen af salget af Nokia’s Devices Services-aktiviteter til Microsoft overtager det finske selskab Microsoft Mobile Oy ansvar for personlige data for virksomhedens kunder. Nokias kundeinformation, som ikke vedrører enheden, services, forbliver hos Nokia. For nogle tjenester, navnlig Nokia-konto, Nokias forbedringsprogram og Net Promoter Score – har Nokia og Microsoft Mobile fælles ansvar for kundeinformation. Følgende spørgsmål og svar indeholder flere detaljer om, hvad der sker efter salget.

1. spørgsmål: Når Microsoft har overtaget Nokias Devices Services, hvad ændres der så ved den måde mine personlige data indsamles og behandles?

Svar:
Efter Microsofts køb af Nokia’s Devices Services, vil personlige data vedrørende hver enhed og service omfattet af disse aktiviteter blive indsamlet og behandlet af det nye finske selskab Microsoft Mobile Oy.

Udover ændringen i ejerskab er der ingen ændring i indsamlingen og behandlingen af dine personlige data. Microsoft Mobile opretholder Nokias regler om behandling af personlige oplysninger i forhold til Microsoft Mobiles ejerskab. Microsoft Mobile indsamler og anvender samme type personlige data. Købet ændrer ikke formålet med behandlinge af data.

Få mere information om enheder og services, som Microsoft erhverver, her.

2. spørgsmål: Hvad er de specifikke forskelle mellem Microsoft Mobiles regler for behandling af personlige oplysninger og Nokias tidligere regler for behandling af personlige oplysninger?

Svar:
Som forklaret ovenfor vil reglerne for behandling af personlige oplysninger efter opkøbet gældende for Devices Services have samme indhold, og Microsoft Mobile være ansvarlig for alle personlige data indsamlet ifølge reglerne for aktiviteterne.

Endvidere har Microsoft og Nokia udarbejdet nye dokumentation vedr. behandling af personlige oplysninger som led i salget, så du kan forstå hvad der vil ske. Microsoft og Nokia har udarbejdet et tillæg om reglerne for behandling af personlige oplysninger med forklaring af, hvordan Nokia Account anvendes til at tilgå både Microsoft Mobiles og Nokias services. Vi har endvidere opdateret tillægget for reglerne for behandling af personlige oplysninger for Nokia forbedringsprogram og Net Promoter Score med tilsvarende yderligere information. De opdaterede dokumenter findes her.

Vi har endvidere opdateret reglerne for behandling af personlige oplysninger for at forklare, at Microsoft overholder U.S.-EU Safe Harbor Framework og U.S.-Swiss Safe Harbor Framework ifølge U.S. Department of Commerce hvad angår indsamling, brug og opbevaring af data fra det Europæiske Økonomiske Område og Schweiz.

3. spørgsmål: Beholder Nokia nogle af mine personlige data fra sine Devices & Services-aktiviteter efter salget?

Svar:
Efter salget vil services, der ikke vedrører Devices Services, forblive hos Nokia, og Nokia er fortsat ansvarlig for behandling af personlige data vedrørende disse services. Som forklaret nedenfor deler Nokia ansvaret for personlige data med Microsoft Mobile for Nokia Account, Nokia forbedringsprogram og Net Promoter Score. Desuden har Microsoft Mobile ansvar for personlige data vedrørende Devices Services-aktiviteterne.

4. spørgsmål: Forstår jeg det korrekt, så gælder Microsoft Mobile regler for behandling af personlige oplysninger kun for visse services. Hvordan kan jeg vide, hvilke regler for behandling af personlige oplysninger der gælder services efter salget?

Svar:
Microsofts køb af Nokia’s Devices & Services omfatter alle Lumia, Asha og S40, S30, Symbian samt MeeGo-baserede enheder og visse tidligere Nokia-applikationer og services vedrørende disse devices. Personlige data, der indsamles i forbindelse med de overdragne aktiviteter, er underlagt Microsoft Mobiles regler for behandling af personlige oplysninger. Du kan se reglerne her.

Det er vigtigt at bemærke, at Microsoft ikke køber alle Nokias applikationer og services. Nokia er fortsat ansvarlig for personlige data, der indsamles og anvendes sammen med Nokia-applikationer og services, som fortsat ejes af Nokia, såsom Nokias HERE-kortapplikationer.
Nærværende her indeholder yderligere om, hvilket selskab, der leverer hvilke services og applikationer efter salget.

5. spørgsmål: Jeg forstår, at både Nokia Corporation og Microsoft Mobile Oy har et ansvar for personlige data for Nokia Account, Nokia forbedringsprogram og Net Promoter Score efter salget. Hvad betyder dette?

Svar:
Nokia Corporation og Microsoft Mobile Oy har fælles ansvar for Nokia-konto, Nokias forbedringsprogram og Net Promoter Score-data. Efter salget er begge selskabet ansvarlig for data og begge tager sig af dine behov i forhold til personlige data.
I praksis:

  • Du har adgang til Nokia-services (dvs. services, som Microsoft ikke har købt fra Nokia, og at Nokia fortsat driver) din Nokia-konto.
  • Du kan tilgå services leveret af Microsoft Mobile (dvs. services, som Microsoft har købt af Nokia) med din Nokia-konto.
  • Hvis du ønsker opgradering af din profil – fx din e-mail-adresse eller telefonnummer eller afmelde nyhedsbreve og tilbud, kan du gøre det via Nokia Account-profiladministrationen (her).
  • Hvis du vil håndhæve dine rettigheder i forhold personlige oplysninger for din Nokia Account, så kontakt enten Microsoft Mobile eller Nokia. Uanset håndteres din henvendelse af både Microsoft Mobile og Nokia og behandles ifølge reglerne om behandling af personlige oplysninger, der gælder for Nokia Account.
  • Indsamling af data via Nokia forbedringsprogram og the Net Promoter Score virker både med Nokia og Microsoft Mobile-produkter og services. Nokia anvender data, der indsamles fra Nokia-services og Microsoft Mobile anvender data, der indsamles fra Microsoft Mobile-services. Hvis du vælger at deaktivere Nokia forbedringsprogram på din enhed, stopper Nokia forbedringsprogram med at sende forbrugsdata til både Nokia og Microsoft Mobile.

Som led i salget har Microsoft og Nokia udviklet et nyt tillæg om reglerne om behandling af personlige oplysninger med forklaring af, hvordan Nokia Account anvendes til at tilgå både Microsoft Mobiles og Nokias services og vi har opdateret tillægget for Nokia forbedringsprogram og Net Promoter Score for at give dig mere information. Materialet findes her.

6. spørgsmål: På min enhed/applikations brugergrænseflade og/eller salgspakke står der stadig “Nokia.” Efter salget er det så Nokia eller nu Microsoft jeg er i kontakt med? Hvem modtager mine data for hver service?

Svar:
Microsofts køb af Nokia’s Devices Services omfatter alle Lumia, Asha og S40, S30, Symbian og MeeGo-baserede enheder og visse tidligere Nokia-applikationer og services vedrørende disse enheder. Når købet er afsluttet, vil opdateringen af al tekst i Nokias tidligere enheder, services og apps og emballage tage noget tid. Vi arbejder aktivt med disse opdateringer. Men løbende efter købet er afsluttet og i overgangsperioden vil disse enheder, services og applikationer være underlagt Microsoft Mobiles regler om behandling af personlige oplysninger ifølge her.

Dog vil Nokias applikationer og services (dvs. applikationer og services, som Microsoft ikke købet af Nokia) fortsat leveres af Nokia og være underlagt Nokias regler om behandling af personlige oplysninger: her.

Nærværende her indeholder yderligere om, hvilket selskab, der leverer hvilke services og applikationer efter salget. Du kan få mere at vide på www.nokia.com/privacy.

7. spørgsmål: Jeg forstår, at der er et tillæg med regler om behandling af personlige oplysninger for Nokia Accounts. Hvad indeholder dette tillæg og hvorfor har I udarbejdet det?

Svar:
Efter salget kan Nokia Account bruges til at tilgå både Microsoft Mobiles og Nokias services. Vi har udarbejdet dette tillæg for regler om behandling af personlige oplysninger for at give dig en bedre forklaring af forholdet.
Det nye tillæg med regler om behandling af personlige oplysninger for Nokia Account findes her

8. spørgsmål: Jeg forstår, at I har opdateret tillægget med regler om behandling af personlige oplysninger for Nokia Improvement Program og Net Promoter Score. Hvad er ændret?

Svar:
Nokia forbedringsprogram og Net Promoter Score anvendes til at indsamle produktrelateret information på tværs af Nokias produkter og services. Men som følge af salget indsamler Nokia forbedringsprogram og Net Promoter Score relateret information fra både Microsoft Mobiles og Nokias produkter og services. Vi har opdateret det nuværende tillæg til Nokia forbedringsprogram om regler om behandling af personlige oplysninger og medtaget en forklaring af Net Promoter Score for at forklare forholdet bedre.

9. spørgsmål: Vil salget af Devices Services ændrer de lande, hvortil mine data nu overføres? Efter salget vil Microsoft Mobile så overføre mine personlige data til USA?

Svar:
Der er ingen ændring i hvor dine data overføres til. Nokias regler om behandling af personlige oplysninger indeholder allerede information til brugere om, at Nokias produkter og services kan leveres via ressourcer og servere, som placeres i forskellige lande i verden samt lande udenfor EØS, fx i USA. Nogle data kan gemmes i eller tilgås via steder udenfor Europa, men det er ikke nyt. Som for Nokia Inc., er Microsoft Corporation og dets kontrollerede datterselskaber i USA certificeret ifølge U.S.-EU Safe Harbor Framework om indsamling, brug og opbevaring af data fra EØS. Dine personlige data er fortsat godt beskyttet af omfattende foranstaltninger vedrørende behandling af personlige oplysninger uanset deres placering.

10. spørgsmål: Hvis jeg ønsker at tilgå mine personlige data eller jeg vil ændre eller slette dem efter salget, hvordan gør jeg så det?

Svar:
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder i forhold til regler om behandling af personlige oplysninge, så kontakt enten:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilaranta 7
02150 Espoo
Finland
Nokia Corporation
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

11. spørgsmål: Jeg vil slette min Nokia-konto. Hvordan gør jeg?

Svar:
Du kan opsige din Nokia Account ved hjælp af “opsig din konto” her.

12. spørgsmål: Skal jeg opdatere mine applikationer eller enhedssoftware som følge af disse ændringer?

Svar:
Nej. Du oplever ingen forskel i funktionerne i disse applikationer eller for din enhed som følge af salget.

13. spørgsmål: Jeg har både en Microsoft Account og en Nokia Account. Vil Microsoft slå mine personlige data sammen på tværs af de to konti?

Svar:
Nej, din Microsoft Account og din Nokia Account forbliver adskilte og udbydes hver især af separate Microsoft-enheder.

14. spørgsmål: Vil Microsoft dele mine data med ordensmagten, som ellers ikke ville kunne få mine data fra Nokia?

Svar:
Microsoft overholder gældende databeskyttelses- og anden lov, ligesom Nokia skal gøre det, hvor dets databehandling omfattes af et givent retsområdes lovgivning. Ifølge Nokias regler for personlige oplysninger gældende enheder og tjenester kan Microsoft efter salget være forpligtet ved lov til at afgive personlig data til visse myndigheder eller tredjeparter fx myndigheder i lande, hvor vi eller tredjeparter handler på vores vegne.

15. spørgsmål: Hvem kontakter jeg, hvis jeg har spørgsmål?

Svar:
Send dine spørgsmål om personlige oplysninger til Microsofts / Nokias opkøb til

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilaranta 7
02150 Espoo
Finland
Nokia Corporation
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Vi vil gerne høre din mening

Når du er færdig, så giv feedback om vores websted

Besvare en kort undersøgelse om din oplevelse online. Når du er færdig med at browse, kan du besvare undersøgelsen

Klik på knappen nedenfor, når du er færdig med at browse

Tak!

Undersøgelsen starter, når du forlader sitet.

Til toppen