Politik for beskyttelse af personlige oplysninger

Februar 2015

Vi respekterer dine person oplysninger

Microsoft og dets associerede virksomheder respekterer dine personlige oplysninger og overholder gældende databeskyttelseslovgivning. Nærværende regler om behandling af personlige oplysninger (“regler”) beskriver, hvordan vi indsamler og bruger personlige data, når Microsoft Mobile har ansvar for at administrere data.

Vi vil give dig supplerende information, som er specifik for et produkt eller en tjeneste i tillæg til nærværende regler og andre meddelelser, som du måtte se ved ibrugtagningen af vores produkter, eller tjenester. Ved forskel mellem sådanne meddelelser og nærværende, skal meddelelserne først vurderes. Endvidere er der information om Windows Phones styresystem her. Bemærk, at ikke alle funktioner findes på alle enheder (fx er nogle funktioner ikke tilgængelige på på telefoner med begrænset hukommelse eller telefoner uden mobile stemmeservices eller mobile data), alle netværk eller alle områder.

Softwaren på din enhed kan tilgå dine oplysninger. Desuden kan vores produkter eller tjenester indeholde links til websteder eller tjenester fra andre firmaer, der har deres egen politik for beskyttelse af private oplysninger. Microsoft er ikke ansvarlig for andres praksis for personlige oplysninger og vi anbefaler du læser disse meddelelser om personlige oplysninger.

Er du ikke enig med disse regler, skal du ikke bruge vores produkter og services eller oplyse Microsoft om dine personlige data.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi indsamler dine personlige data og anden information, når du køber, bruger eller registrerer vores produkter og services, deltager i kampagner eller analyser eller på anden måde har kontakt med os. Det omfatter følgende kategorier:

 • Produkt- og serviceaktivering Microsofts produkter og services kan kræve elektronisk aktivering, hvor din enheds- og applikationstype og unikke enheds-, applikations-, netværks- og abonnementsidentikation sendes til Microsoft. Afhængigt af enhedens model og indstillinger kan enhedsplacering ved første start også blive indsamlet.
 • Brug af produkter og services Når du tilgår vores online services, igangsætter vores web-servere automatisk en registrering af dit besøg. Disse oplysninger omfatter normalt IP-adresse, adgangstidspunkt, sites der linkes fra, besøgte sider, anvendte links og funktioner, vist eller ønsket indhold, browser- eller applikationstype, sprog og anden information. Se også vores Cookie-regler.
  Vores applikationer kan kontakte vores servere periodisk og fx søge efter opdateringer eller sende information til os om serviceanvendelsen. Vi kan også invitere dig at tilgå frivillige aktiviteter vedrørende produkt- eller serviceforbedringer eller analyse, hvor der indsamles specifikke oplysninger. Se Tillæg til disse regler for at få mere information.
 • Information du giver os Når du opretter en konto, køber noget, beder om services, deltager i analyser eller kampagner, eller på anden vis interagerer med os, kan vi bede dig om information, fx navn, e-mail-adresse, dit telefonnummer, adresse, brugernavne og adgangskoder, feedback, information om dine enheder, alder, køn og sprog, bankkontonummer, kreditkortoplysninger og anden lignende økonomisk information.

Vi beholder også oplysninger om dit samtykke, dine præferencer og indstillinger om fx stedinformation, marketing og deling af personlige data.

 • Dine transaktioner med os Vi beholder oplysninger om dine køb, downloads, indhold du har givet os, dine anmodninger, aftaler mellem dig og Microsoft, produkter og services leveret til dig, betalings- og leveringsoplysninger, dine kontakter og kommunikationsoplysninger ved interaktion med os. Vi kan ifølge gældende ret egistrere din kommunikation med vores kundeservice eller ved anden kontakt.
 • Positions- og steddata Denne tjeneste fastlægger position ved brug af sattelit, mobil, wifi eller anden netværksmetode. Teknologien kan omfatte udveksling af positionsdata og unik enhed og mobil, wifi eller andet netværksidentifikation med Microsoft. Vores produkter kan køre på flere enhedsplatforme, applikationer og services, som kan indsamles dine positionsdata. Vi bruger ikke oplysningerne til at identificere dig personligt uden dit samtykke.

Når du bruger vores positionsservices og -funktioner, fx positionsbaseret søgning, navigation og vejvisning, eller beder om kortdata, sendes din placering til Microsoft for at give dig det rigtige indhold, som kan omfatte positionsbaseret reklame.

Hvorfor behandler vi personlige data?

Microsoft kan behandle dine personlige data med følgende formål. Et eller flere formål kan gælde samtidigt.

 • Levere produkter og services Vi kan bruge dine personlige data til at give dig produkter og services, behandle dine henvendelser eller andet efter behov af hensyn til din kontakt med Microsoft, sikre funktioner og sikkerhed i vores produkter og services, identificere dig og forhindre og efterforske bedrageri og andet misbrug.
 • Konti Nogle services kan kræve en konto til at administrere indhold og præferencer.
 • Udvikle og administrere produkter og services Vi kan bruge dine personlige data til at udvikle og administrere vores produker, services, kundepleje, salg og marketing. Vi kan sammenkøre personlige data, der indsamles sammen med din brug af et bestemt Microsoft-produkt og/eller service, med personlige data indsamlet af andre Microsoft-produkter og services, medmindre de personlige data indsamles med et andet formål.
 • Kommunikation med dig Vi kan bruge dine personlige data til at kommunikere med dig, fx for at fortælle dig om ændringer i vores services eller sende dig vigtige meddelelser om vores produkter og/eller services og kontakte dig fra vores kundeservice.
 • Marketing, reklame og anbefalinger Vi kan kontakte dig for at fortælle om nye produkter, services eller tilbud og udføre markedsanalyse, når vi har dit samtykke eller det på anden vis tillades. Vi kan også anvende dine personlige data for at gøre vores produkt personligt og levere mere relevante services med anbefalinger og vise dig personligt indhold og reklame i vore services. Det kan betyde, at vi viser Microsofts og tredjemands indhold.

Deler vi personlige data?

Vi hverken sælger, lejer eller videregiver personlige data til trejdemand, medmindre andet fremgår nedenfor.

 • Dit samtykke og sociale delingstjenester Vi kan dele dine personlige data, hvis vi har dit samtykke til det. Eksempelvis giver nogle af vores tjenester dig mulighed for at dele dine personlige oplysninger med tjenestens andre brugere, eller med andre tjenester og deres brugere. Vær altid forsigtig med at udlevere personlige oplysninger eller andre oplysninger som andre brugere har adgang til.
 • Microsofts selskaber og autoriseret tredjemand Vi kan dele dine personlige data med andre Microsoft-selskaber eller autoriseret tredjemand, som behandler personlige data på vegne af Microsoft med de formål der fremgår af nærværende, Det kan omfatte fakturering via din tjenesteudbyder eller anden, levering af dine køb, levering af services samt kundeservice, administration og analyse af kundedata, kreditvurdering, analyse og administration af marketing- og tilsvarende kampagner. Når du køber et Microsoft-produkt hos os med en netværkstjenesteaftale, kan vi være nødt til at udveksle oplysninger med din netværkstjenesteudbyder for at levere tjenesten til dig.

Vi kan udføre fælles marketing og anden kommunikation med vores partnere, fx din mobiloperatør. For at undgå dobbelt og unødvendig kommunikation og skræddersy meddelelsen til dig, kan vi være nødt til at sammenholde oplysninger, som Microsoft indsamler, med oplysninger som en partner har indsamlet, hvis det tillades ifølge gældende ret

Disse autoriserede tredjeparter tillades ikke at bruge dine personlige data til andre formål. Vi kræver, at de handler i overensstemmelse med vores regler, og at de anvender passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige data.

Obligatoriske oplysninger vi kan tilgå, videregive og gemme dine personlige oplysninger samt privat inhold (fx indhold fra dine e-mails, anden privat kommunikation eller filer i private mapper), hvis vi er i god tro og mener det er nødvendigt for at:
1) opfylde gældende lov eller svare på relevante juridiske krav fra myndigheder, politi eller anden statsligt organ;
2) beskytte vores kunder fx for at forhindre spam eller forsøg på at afdække bedrageres brug af tjenesten eller hjælpe med at forhindre dødsfald eller alvorlig personskade;
3) drifte og opretholde sikkerheden omkring vores tjeneste samt forhindre eller stoppe angreb på vores computersystemer eller netværk eller
4) beskytte Microsofts rettigheder eller ejendom, håndhæve vilkår for brug af tjenesten, men hvis vi modtager information, der peger på at nogen bruger vores tjeneste til at handle med stjålen intellektuel eller fysisk ejendom fra Microsoft, så undersøger vi ikke selv kundens private indhold men kan vælge at bede politiet om det.

Fusioner og opkøb Hvis vi vælger at sælge, købe, fusionere eller på anden vis morganisere vores virksomhed i visse lande, kan det betyde, at vi videregiver personlige data til potentielle eller faktiske købere og deres rådgivere eller modtager personlige data fra sælgere og deres rådgivere.

Hvordan håndterer vi børns personlige oplysninger?

Microsofts produkter og tjenester er normalt beregnet til et generelt publikum. Microsoft indsamler ikke bevidst børns oplysninger uden samtykke fra deres værge eller forældre. Microsoft offentliggør sikkerhedsretningslinjer for brug af internetservices på vores websteder.

Hvordan håndterer vi datakvalitet?

Vi træffer rimelige foranstaltninger for at holde de personlige oplysninger vi har korrekte og slette forkerte eller unødvendige personlige oplysninger.

Vi opfordrer dig til at kontrollere dine personlige oplysninger fra tid til anden for at sikre dig, at de er korrekte.

Hvordan sikrer vi personlige data?

Personlige oplysninger og sikkerhed er centrale overvejelser i udviklingen og leveringen af vores produkter og services. Vi har en bestemt ansvarsfordeling hvad angår privatbeskyttelse og sikkerhed. Vi håndhæver vores interne politikker og retningslinjer med et passende udvalg af aktiviteter, bl.a. proaktiv og reaktiv risikohåndtering, sikkerhedsmekanismer, træning og evalueringer. Vi tager passende foranstaltninger for at tage os af online sikkerhed fysisk sikkerhed, risiko for tab af data og lignende risici, hvor vi tager de risici i betragtning, der følger med behandlingen af de data der beskyttes, samt hvilken slags data det drejer sig om. Vi begrænser yderligere adgangen til vores databaser, der indeholder personlige oplysninger så kun autoriserede personer med en berettiget grund har adgang til disse oplysninger.

Hvordan bruger vi cookies og web-beacons?

Microsoft anvender cookies, web-beacons og tilsvarende teknologi til at drifte og forbedre vores websteder og tilbud. Vi anvender også cookies til personalisering og visning af annoncer. Visse Microsoft-websteder bruger tredjemands reklameteknologi, fx DoubleClick, til annoncer.

Vores domæner kan omfatte tredjemands elementer, der gemmer cookiers på vegne af tredjeman, fx vedrørende tredjemands sociale netværk. Læs vores cookie-regler med mere information om Microsofts brug af cookies og hvordan du kan deaktivere cookies med browserens indstillinger eller på anden vis.

Hvad er dine rettigheder?

Du har ret til at vide, hvilke personlige oplysninger vi har om dig. Du har ret til at bede om at få ændret eller slettet ufuldstændige, ukorrekte, unødvendige eller forældede oplysninger. Du har ret til at afmelde dig marketingbeskeder og bede os om at ophøre med at bruge din personlige oplysninger til direkte marketing eller markedsanalyse. Til trods for, at du afmelder marketing og anden kommunikation fra Microsoft, kan der stadig blive sendt kritiske meddelelser til dig.

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os eller administrere din konto og valg via online administrationsfunktioner i din enhed og vores tjeneste. I visse tilfælde (navnlig hvis du beder os slette eller stoppe behandling af dine personlige data) kan det betyde, at vi ikke kan fortsætte med at levere vores tjeneste til dig.

Hvem administrerer dine personlige data?

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland administrerer dine personlige data jf. disse regler. Hertil kommer, at det med Microsoft associerede selskab, der leverer produktet eller servicen, kan være dataansvarlig for dine persondata. Navn og kontaktoplysninger for den dataansvarlige kan findes ved at gennemlæse de vilkår og betingelser, der gælder for det pågældende produkt eller service, eller via de kontaktoplysninger, der findes på de pågældende Microsoft-websteder.

Hvad angår spørgsmål om Microsoft Mobiles praksis for personlige oplysninger kan du kontakte os viat:

Microsoft Mobile Oy.
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

International overførsel af personlige data og U.S. Safe Harbor Privacy Framework

 • Personlig information, der indsamles på Microsofts websteder og via vores services, kan gemmes og behandles i USA eller et andet land, hvor Microsoft eller dets tilknyttede aktiviteter, datterselskaber eller serviceudbydere driver virksomhed. Derfor kan dine personlige data blive overført på tværs af internationale grænser i et andet land end der, hvor du bruger vores services, samt EØS-lande uden lovgivning om specifik beskyttelse af personlige data eller som har andre juridiske regler om databeskyttelse. I disse tilfælde sørger vi for, at der er et retligt grundlag for en overførsel og tilstrækkelig beskyttelse af dine personlige data jf. gældende ret fx ved brug af standardaftaler fra de relevante myndigheder (efter behov) og krav om brug af relevante tekniske og organisatoriske oplysninger og sikkerhedsforanstaltninger.
 • Microsoft overholder U.S.-EU Safe Harbor Framework og U.S.-Swiss Safe Harbor Framework ifølge U.S. Department of Commerce hvad angår indsamling, brug og opbevaring af data fra det Europæiske Økonomiske Område og Schweiz. . Du kan læse mere om Safe Harbor-reglerne og se vores certificering http://www.export.gov/safeharbor/.

Ændringer af disse regler

Vi opdaterer af og til disse regler ifølge ændringer i vores produkter og services og for at forklare vores praksis på grundlag af erfaringer og kunders feedback. Når vi foretager en ændring, opdaterer vi datoen "opdateret" i toppen af meddelelsen. Ved væsentlige ændringer i nærværende eller Microsofts brug af din information orienterer vi dig hovedsageligt med en meddelelse inden ændringen indføres eller ved at sende en meddelelse direkte til dig. Vi anbefaler, at du besøger disse regler jævnligt for at se, om der er sket sådanne ændringer i dem.

Vi vil gerne høre din mening

Når du er færdig, så giv feedback om vores websted

Besvare en kort undersøgelse om din oplevelse online. Når du er færdig med at browse, kan du besvare undersøgelsen

Klik på knappen nedenfor, når du er færdig med at browse

Tak!

Undersøgelsen starter, når du forlader sitet.