Servicevilkår

Gældende fra 30. september 2015

1. Accept

Nærværende vilkår for Microsoft Mobile Service samt vores politik for behandling af personlige oplysninger og alle øvrige vilkår og oplysninger, der leveres med tjenesten, ("vilkår") gælder for din brug af tjenesten, webstedet, indholdet og softwaren ("tjenesten"). Ved at tilmelde dig eller bruge tjenesten helt eller delvist accepterer du vilkårene.

Vilkårene udgør aftalen mellem dig og Microsoft Mobile Ltd., Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finland samt associerede selskaber og leverandører ("Microsoft Mobile") og definerer dine og Microsoft Mobiles rettigheder og ansvar, hvad angår tjenesten.

2. Egnethed

For at bruge tjenesten skal du være mindst tretten (13) år gammel. Er du under tretten (13) år eller mindst tretten (13), men mindreårig, der hvor du bor, skal du have forældres eller værges accept af din tilmelding og godkendelse af din brug af tjenesten. Enhver, der foretager tilmelding, skal være juridisk myndig.

3. Tilmelding og ophævelse

For at bruge tjenesten skal du muligvis tilmelde dig og oprette en Microsoft-konto med brugernavn og adgangskode, der kan omfattes af andre særskilte vilkår. Du skal give os visse personlige og andre oplysninger. Microsoft Mobile vil eventuelt bekræfte din mailadresse, før din Microsoft-konto kan anvendes. Ved første brug af din enhed og hver gang du opdaterer Nokia-enhedssoftwaren, sendes der en sms til Microsoft Mobile. Oprettelsen af en Microsoft-konto kræver en datatransmission. Datatransmissionsomkostninger kan opkræves separat.

Du accepterer at give korrekte og fyldestgørende oplysninger ved tilmelding til tjenesten og holde oplysningerne opdaterede. Du skal sørge for at beskytte brugernavn og adgangskode mod misbrug og straks give Microsoft besked om misbrug. Du (og dine forældre eller værge, hvis du er umyndig) har det personlige ansvar for brug af tjenesten.

Du kan opsige din tilmelding, hvis du ikke længere ønsker at bruge tjenesten. Efter opsigelsen har du ikke længere adgang til tjenesten. Microsoft Mobile kan opsige eller begrænse din adgang til visse dele af tjenesten, hvis Microsoft Mobile med rimelighed vurderer, at du har overtrådt gældende vilkår eller uden forudgående aftale ikke har logget på tjenesten med dit brugernavn i løbet af de seneste seks (6) måneder. Undtagen som nævnt i vores politik for behandling af personlige oplysninger er Microsoft Mobile ikke ansvarlig for fjernelse eller tab af information eller indhold, der er sendt til tjenesten. Når information eller indhold fjernes fra tjenesten af dig eller Microsoft Mobile, kan der være spor eller kopier andre steder.

4. Licens

Microsoft Mobile yder dig en ikke-eksklusiv, uoverdragelig licens, som løbende kan annulleres efter Microsoft Mobiles skøn, til at tilgå og bruge tjenesten i nøje overensstemmelse med de gældende vilkår. Brug af tjenesten giver dig ikke nogen intellektuel ejendomsret i eller til information eller indhold i tjenesten.

Som led i tjenesten kan Microsoft Mobile levere indhold udviklet af Microsoft Mobile eller licensgivere (“indhold”). Microsoft Mobile yder dig en ikke-eksklusiv og løbende licens til at bruge indhold til det tiltænkte formål, medmindre andet defineres i de gældende vilkår eller købsordren. Noget indhold er kun tilgængeligt for personer i visse geografiske områder. Du er bundet af eventuelle begrænsninger, der gælder for specifikt indhold, som du får via tjenesten. En licens erhvervet til eksternt indhold er en bindende aftale mellem dig og den eksterne indholdsudbyder. Du har kun de rettigheder til indhold, der udtrykkeligt nævnes her.

Som led i tjenesten kan Microsoft Mobile levere software udviklet af Microsoft Mobile eller licensgivere (“software”). Din brug af software kan være underlagt særskilte vilkår og betingelser, som du skal acceptere før brug af softwaren. Er der ingen særskilte vilkår og betingelser for denne software, gælder følgende: Microsoft Mobile yder dig en begrænset, ikke-eksklusiv, uoverdragelig ret til at installere og bruge softwaren på din computer og/eller mobilenhed. Du må ikke kopiere softwaren, undtagen i forbindelse med oprettelsen af en enkelt arkiveringskopi. Du må ikke distribuere, overdrage brugsretten, ændre, oversætte, reproducere, videresælge, give i licens, udleje, lave kodeændringer eller på anden måde forsøge at afdække kildekoden eller oprette afledte værker af softwaren. For open source-licenseret software gælder de relevante open source-betingelser. Din brug af softwaren er din accept af de gældende vilkår og betingelser.

Softwaren kan være omfattet af eksportregler ifølge U.S. Export Administration Regulations og øvrige import- eller eksportbegrænsninger. Du accepterer at overholde alle import- og eksportbestemmelser og accepterer samtidigt, at du er forpligtet til at erhverve licenser i forbindelse med eksport, reeksport, overdragelse eller import af softwaren.

Du vil eventuelt kunne sende information eller indhold (“materiale”) til tjenesten. Microsoft Mobile ejer ikke dit materiale. Din indsendelse af materiale betyder ikke, at ejerskabet af rettighederne til materialet overdrages til Microsoft Mobile. Microsoft Mobile sender kun materialet og er ikke ansvarlig for redigering af det. Ved at sende materiale til tjenesten giver du Microsoft Mobile en global, ikke-eksklusiv, videre-licenserbar, overdragelig, betalt, uendelig og uigenkaldelig licens til at bruge, kopiere, offentligt udføre, vise, distribuere i et medie og ændre materialet og indarbejde materialet i andet arbejde og give tilsvarende underlicens for så vidt, at det er nødvendigt for Microsoft Mobiles levering af tjenesten. Du kan eventuelt justere denne tildeling under de personlige oplysninger og andre indstillinger for tjenesten.

Du er selv ansvarlig for at tage sikkerhedskopier af de data, du gemmer i tjenesten, herunder indhold, du uploader. Hvis tjenesten afbrydes eller annulleres, kan Microsoft Mobile slette dine data permanent. Microsoft Mobile er ikke forpligtet til at returnere data til dig, efter at tjenesten er afbrudt eller annulleret.

5. Brug af tjenesten

Du accepterer:

 • At overholde gældende love, vilkår og regler for god opførsel;
 • Kun at bruge tjenesten til personligt og ikke-kommercielt formål;
 • Ikke at bruge tjenesten til ulovligt, krænkende, forkert, vildledende, groft, pornografisk, ærekrænkende eller andet upassende indhold;
 • At indhente samtykke, tilladelse eller licens, som kræves ifølge loven for at sende materiale;
 • At respektere andres personlige oplysninger;
 • Ikke at distribuere eller sende spam, urimeligt store filer, kædebreve, pyramidespil, virus;
 • Ikke at anvende anden teknologi eller foretage noget, der kan skade tjenesten eller interesser eller ejendom for tjenestens brugere;
 • Ikke at anvende nogen automatiske systemer eller midler til at tilgå, erhverve, kopiere eller overvåge tjenesten helt eller delvist og
 • At acceptere ansvaret for konsekvenserne af det materiale, du sender.

Microsoft Mobile kan, men er ikke forpligtet til:

 • At overvåge eller ændre indhold eller materiale;
 • At fjerne materiale fra tjenesten; og
 • At begrænset adgang til tjenesten helt eller delvist når som helst og efter eget skøn.

6. Indhold

Før du downloader eller tilgår indhold skal du kontrollere om det indhold, som du ønsker at tilgå, er omfattet af aldersbegrænsning eller mærket som potentielt "krænkende" eller "anstødeligt". Microsoft Mobile er ikke ansvarlig for krav eller krænkelse som følge eller forårsaget af, at du tilgår dette indhold.

Du accepterer:

 • Kun at bruge tjenesten til personligt og ikke-kommercielt formål;
 • At bruge indhold ifølge begrænsningerne i gældende love, yderligere vilkår, retningslinjer og politikker om eller på produktsiderne, der gælder for den relevante del af indholdet;
 • Ikke at tage kopi, videregive, sælge, videresælge, udleje, tilbyde, udsende, sende, distribuere, overdrage, kommunikere offentligt, gengive, ændre, vise, udføre, kommercielt udnytte eller gøre indhold tilgængeligt, medmindre det ellers godkendes i de gældende vilkår, og straks orientere Microsoft Mobile om uautoriseret brug;
 • Ikke at fjerne, omgå, ændre kode, dekryptere eller ændre eller påvirke gældende brugsregler eller forsøge at omgå digitale rettigheder eller kopifunktioner for indholdet eller anden teknologi til at styre adgang til brug af indholdet eller dets identifikationsoplysninger;
 • Ikke at anvende automatiske systemer eller midler, undtagen dem, som vi udleverer, til at vælge eller downloade indholdet; og
 • Ikke at udlevere adgangskoden eller andet, der giver andre adgang til indholdet. Begrænsningerne om kopiering, der gælder relevante medier, gælder også det indhold, der tilgås som led i tjenesten.

Indholdet ejes og/eller kontrolleres af Microsoft Mobile og/eller de relevante licensgivere og beskyttes af intellektuel ejendomsret. Den eksterne indholdsudbyder er alene ansvarlig for indhold, som denne leverer, garanti i det omfang, denne ikke fraskrives, og for et krav, som du måtte gøres gældende for dette indhold eller din brug af indholdet. Dog kan Microsoft Mobile gøre de eksterne indholdslicensvilkår gældende i forhold til dig som bruger af det eksterne indhold. Den eksterne indholdsudbyder er ekstern part i forhold til disse vilkår og kan derfor håndhæve de bestemmelser, der direkte vedrører det indhold, som denne udbyder har rettigheder i. Microsoft Mobile kan være agent for eksterne indholdsudbydere ved levering af indhold til dig. Microsoft Mobile er ikke part i en transaktion mellem dig og den eksterne indholdsudbyder af dette indhold.

7. Påstand om copyrightkrænkelse

Microsoft og Microsoft Mobile respekterer tredjemands intellektuelle ejendomsret. Hvis du ønsker at orientere om krænkelse af intellektuel ejendomsret samt krænkelse af copyright, skal du følge vores proces herfor. ENHVER HENVENDELSE, DER IKKE OMFATTES AF DENNE PROCES, BLIVER IKKE BESVARET.

Microsoft følger den proces, der fremgår af Title 17, United States Code, Section 512 for at besvare en meddelelse om copyrightkrænkelse. I et relevant tilfælde kan Microsoft deaktivere eller opsige en brugerkonto til Microsofts tjenester, hvis der er tale om gentagne krænkelser.

8. Bemærkninger

Microsoft Mobile kan sende meddelelser i selve tjenesten. Microsoft Mobile kan også sende beskeder til dig om produkter og tjenester til den mailadresse eller det telefonnummer, du har givet os. Du anses for at have fået besked herom senest inden syv (7) dage efter, at Microsoft Mobile har sendt eller offentliggjort beskeden. Din fortsatte brug af tjenesten betyder, at du har modtaget alle meddelelser uanset leveringsmetoden.

9. Gebyrer

Din brug af tjenesten kan være eller blive gebyrpligtig.

Et gebyr, som opkræves af Microsoft Mobile, meddeles særskilt i forbindelse med tjenesten.

Brug af tjenesten kan medføre overførsel af data via din tjenesteudbyders netværk. Priser nævnt i tjenesten omfatter ikke et eventuelt gebyr for datatransmission, sms'er, stemme- eller anden datatjeneste, som skal betales til netværksudbyderen.

Microsoft Mobile påtager sig intet ansvar for betaling af gebyrer til din tjenesteudbyder.

10. Bestillings- og betalingsvilkår

"Bestilling" er dit valg af afgiftspligtigt indhold og/eller abonnement på indhold, der udbydes af Microsoft Mobile, og som gøres tilgængeligt via tjenesten, og valg af betalingsmetode samt afsendelse af bestillingen ved at vælge f.eks. "køb", "ok", "acceptér" eller tilsvarende bekræftelse i bestillingsprocessen eller en anden form for bekræftelse af de vilkår, der vises i løbet af bestillingsprocessen.

For at afgive en bestilling i tjenesten skal du være myndig ifølge gældende lov. Er du ikke myndig, kan du kun sende en bestilling med forudgående samtykke fra en forælder eller værge.

Du accepterer, at enhver bestilling er juridisk gyldig og bindende. Enhver bestilling skal accepteres af Microsoft Mobile.

Du kan betale med kredit- eller hævekort, regning via netværksudbyder eller anden betalingsmetode.

Regningsadressen for dit kredit- eller hævekort skal være i det land, hvor indholdet tilbydes via tjenesten. Microsoft Mobile opkræver betaling via dit kredit- eller hævekort til din bankkonto i løbet af rimelig tid, efter at du har sendt din bestilling. Alle kreditkortbetalinger skal kontrolleres og godkendes af kortudstederen.

Hvis du vælger betaling via netværksudbyder, fremgår beløbet af din mobiltelefonregning eller trækkes via et forudbetalt beløb. Visse netværksudbydere kan vælge at lade din brug af tjenesten blive omfattet af yderligere vilkår og betingelser, herunder en grænse for regningsbeløbet ved betaling via netværksudbyder. Opkrævninger ud over netværksudbyderens grænse eller saldo kan blive afvist.

Du accepterer at betale gebyrer for din bestilling og at sikre, at betalingsmåden er gyldig på bestillingstidspunktet, at du er retmæssig bruger deraf, og at en eventuel kreditgrænse overholdes.

Indholdet, der leveres, gives i licens til dig. Du accepterer at bruge indholdet udelukkende i overensstemmelse med de disse vilkår og yderligere vilkår, som fremgår af bestillingsprocessen.

Tjenesten kan indebære tilbud om abonnement. Du giver tjenesten lov til at opkræve et løbende gebyr i abonnementsperioden. Tjenesten kan også omfatte en prøveperiode. Hvis din bestilling omfatter en prøveperiode (prøv og køb), kan du blive opkrævet herfor, når prøveperioden er slut, medmindre du annullerer ifølge vilkårene for abonnementet/prøveperioden.

Priserne i tjenesten kan ændres løbende. Priser indeholder gældende moms på tidspunktet for din transaktion, medmindre andet oplyses. Der kan være tilfælde, hvor du skal betale et gebyr til banken eller kreditkortudbyderen på grundlag af valutaomregning og/eller yderligere gebyrer. Microsoft Mobile påtager sig intet ansvar for betaling af bank- eller tredjemandsgebyr.

11. Annullering og refusion

Du accepterer, at den elektroniske levering af indholdet starter, samtidig med at din bestilling sendes. Du kan ikke annullere din bestilling, efter at den er behandlet. Indholdet er af en sådan art, at det ikke kan returneres.

Hvis du efter din bestilling opdager og straks orienterer Microsoft Mobile inden 48 timer om, at (a) det bestilte indhold er fejlagtigt; (b) det indhold, Microsoft Mobile sender dig, ikke stemmer med beskrivelsen af det indhold, du har bestilt i tjenesten, eller (c) tekniske problemer har forsinket eller forhindret levering af dit indhold eller ført til flere fejlagtige bestillinger, kan du udelukkende få indholdet udskiftet eller dine penge tilbage, hvilket alene besluttes af Microsoft Mobile. Der gives ingen anden refusion. Hvis du oplever et af disse problemer, skal du kontakte Microsoft Mobile Kundeservice.

Microsoft Mobile Kundeservice kan måske ikke behandle din support-henvendelse, hvis du ikke kan oplyse det transaktions-id, som leveres til dig fra Microsoft Mobile efter din bestilling via tjenesten. Microsoft Mobile kan kun behandle refusion af indhold, hvis den samlede pris er over den beløbsgrænse, der fremgår af den relevante lokale lovgivning.

12. Feedback til Microsoft Mobile

Ved at sende ideer, feedback og/eller forslag ("feedback") til Microsoft Mobile via tjenesten eller på anden måde, accepterer du følgende: (1) Microsoft Mobile kan få de samme udviklingsideer som din feedback; (2) din feedback indeholder ikke fortrolig eller navnebeskyttet information tilhørende dig eller tredjemand; (3) Microsoft Mobile er ikke forpligtet til at behandle feedback fortroligt; (4) Microsoft Mobile kan frit anvende, distribuere, udnytte og videreudvikle og ændre feedback uanset formålet, og (5) du har ikke ret til kompensation af nogen art fra Microsoft Mobile.

13. Sociale aktiviteter og placeringsdeling

Du må bruge funktioner i tjenesten til at dele din placering, status, indhold, materialer eller personlige oplysninger eller din interaktion med andre brugere, websteder og tjenester. Når du bruger disse funktioner, accepterer du, at Microsoft Mobile kan anvende og levere information til andre tjenester og personer, som du vælger at have interaktion med eller dele denne information med. Brugere af tjenesten og personer såsom din kontakter vil kunne se din placering, din status og/eller personlige information. Når du bruger disse funktioner, accepterer du, at du ikke må dele information, indhold eller materiale eller linke til nogen anden tjeneste eller noget websted, som: (a) har indhold eller andet materiale, der er ulovligt eller upassende, eller (b) udnytter intellektuel ejendomsret uden tilladelse eller opfordrer brugere til piratkopiering. Interaktionerne omfatter ikke Microsoft Mobile og sker alene mellem dig og andre brugere.

14. Tilgængelighed og tekniske krav

Tilgængeligheden af indholdet og tjenesten kan variere og sker alene efter Microsoft Mobiles skøn. Microsoft Mobile fraskriver sig udtrykkeligt enhver oplysning eller garanti om, at bestemt indhold eller en bestemt tjeneste er tilgængelig. Tjenesten er måske ikke tilgængelige i alle lande, og tilbydes eventuelt kun på udvalgte sprog. Tjenesten, driften og visse funktioner kan afhænge af netværket, kompatibiliteten af de enheder, der anvendes, og de understøttede indholdsformater.

For at tilgå tjenesten skal du eventuelt downloade et særskilt program, der udvikles af Microsoft Mobile eller anden part.

Microsoft Mobile kan efter eget skøn ændre, rette eller opsige tjenesten helt eller delvist. Tjenesten er muligvis ikke tilgængelig i forbindelse med vedligeholdelse eller på andre tidspunkter. For at sikre, at du har den nyeste enhedssoftware og de nyeste apps, kan din enhed automatisk søge efter tilgængelige softwareopdateringer fra Microsoft Mobile. Findes der noget, bliver du bedt om at godkende installationen. Du kan deaktivere automatisk søgning efter opdateringer i enhedens indstillinger. Du kan også installere software via tilgængelige softwareopdateringskanaler. Hvis Microsoft Mobile anser en softwareopdatering for vigtig eller kritisk, kan du måske ikke fortsætte med at bruge den tidligere softwareversion. Microsoft Mobile kan forhindre din brug af en tidligere version af softwaren eller tjenesten, indtil du har installeret opdateringen. Microsoft Mobile kan deaktivere indhold eller software i tjenestens konto uanset årsag og fjerne indhold eller software og/eller deaktivere kopier af en app på din enhed for at beskytte tjenesten, appudbydere, trådløse leverandører, hvis netværk anvendes til at tilgå tjenesten, eller en anden påvirket eller eventuelt påvirket part.

En bestemt tjeneste kan leveres i en foreløbig version, som f.eks. en betaudgave, og vil måske ikke virke på samme måde som den endelige version. Microsoft Mobile kan ændre en version af tjenesten eller softwaren eller vælge ikke at udgive en færdig version.

15. Links til eksterne websteder og eksternt indhold

Microsoft Mobile kan give adgang til websteder og tjenester på internettet eller indlæste klienter med mulighed for interaktion med websteder og tjenester, der ejes og drives af tredjemand, og som ikke er en del af tjenesten. Du skal gennemgå og acceptere vilkår og betingelser for disse websteder eller tjenester, før du bruger dem.

Microsoft Mobile har ingen kontrol med eksternt indhold eller eksterne websteder og tjenester og har intet ansvar for tjenester, der ydes, eller materiale, der oprettes eller udgives på disse eksterne websteder eller tjenester. Et link til et eksternt websted betyder ikke, at Microsoft Mobile godkender webstedet eller dets produkter eller tjenester.

Du og andre brugere kan oprette indhold og links i tjenesten til indhold, der ellers ikke følger med tjenesten. Microsoft Mobile er ikke ansvarlig for indhold eller links af denne art.

16. Reklamer

Tjenesten kan indeholde reklamer. Reklamer kan vedrøre indhold eller information, der lagres i tjenesten, forespørgsler via tjenesten eller anden information.

17. Personlige data

Vores politik for behandling af personlige oplysninger og anden information til dig gælder for brug af dine personlige oplysninger.

18. Begrænset ansvar

Tjenesten leveres som “den er og forefindes” og “efter tilgængelighed”. Microsoft Mobile giver ingen garanti for, at tjenesten ikke afbrydes eller er uden fejl eller virus. Der gives ingen garanti af nogen art, hverken direkte eller indirekte, samt, men ikke begrænset til, garanti om ejerskab, krænkelse, salgbarhed og anvendelighed til et bestemt formål i forbindelse med tjenestens tilgængelighed, nøjagtighed, pålidelighed, information eller indhold. Du accepterer udtrykkeligt, at din brug af tjenesten sker på egen risiko, og at du kan blive udsat for indhold fra flere forskellige kilder.

Undtagen ansvar for dødsfald eller personskade som følge af grov uagtsomhed eller bevidste fejl har Microsoft Mobile under ingen omstændigheder ansvar for indirekte, tilfældige, pønale eller følgeskader ved din brug af eller manglende brug af tjenesten.

19. Skadesløsholdelse

Du accepterer at forsvare og skadesløsholde Microsoft Mobile i forhold til ethvert eksternt krav og alle forpligtelser, vurderinger, tab, omkostninger eller skadeserstatninger som følge af (i) din overtrædelse af vilkårene, (ii) din krænkelse eller overtrædelse af intellektuel ejendomsret, anden ret eller personlige oplysninger tilhørende tredjemand, eller (iii) misbrug af tjenesten af tredjemand, hvis misbrug er gjort muligt pga. din manglende sikring af brugernavn og adgangskode mod misbrug.

20. Diverse oplysninger

20.1 Lovvalg

Nærværende vilkår er underlagt finsk lov uden hensyntagen til regler om lovvalg.

20.2 Gyldighed

Nærværende vilkår hverken udelukker eller begrænser dine obligatoriske rettigheder i dit opholdsland, som ikke tilsidesættes ved lov. Hvis en bestemmelse i nærværende viser sig at være ugyldig, påvirker det ikke de øvrige bestemmelser, og en ugyldig bestemmelse erstattes med en gyldig, som er så tæt som mulig på samme mening og formål. Hvis en eller flere bestemmelser i nærværende ikke gælder for din brug af tjenesten, påvirker det ikke gyldigheden eller håndhævelsen af en anden bestemmelse i disse vilkår eller disse vilkår samlet set. Er der uoverensstemmelse mellem disse vilkår for Microsoft Mobile Service og politikken for behandling af personlige oplysninger, gælder bestemmelserne i disse vilkår for Microsoft Mobile Service. Bestemmelserne i disse vilkår, der skal gælde efter opsigelsen af din tilmelding, er gyldige efter opsigelsen.

20.3 Vilkårsændringer

Microsoft Mobile kan ændre disse vilkår løbende og uden forudgående meddelelse. Hvis vilkår ændres på en væsentlig og negativ måde, giver Microsoft Mobile dig særskilt besked om ændringen.
Du er ansvarlig for løbende at læse disse vilkår. Din fortsatte brug af tjenesten er dit samtykke til enhver ændring.

21. Intellektuel ejendom

Tjenesten, indholdet og softwaren beskyttes ifølge internationale copyrightlove. Microsoft Mobile har copyright til tjenesten, indholdet og softwaren i maksimalt omfang efter gældende lov. I henhold til disse vilkår har Microsoft Mobile enhver ret, rettighed og ejerskab til tjenesten, dens indhold og alle øvrige Microsoft Mobile-produkter, software og andet, der leveres til dig, eller som du bruger via tjenesten.

22. Overdragelse

Microsoft Mobile kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge disse vilkår til et moderselskab, datterselskab eller et selskab, som det kontrollerer i fællesskab med Microsoft Mobile. Microsoft Mobile kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge disse vilkår til tredjemand i forbindelse med fusion, opkøb, salg af aktiver, ifølge gældende lov eller andet.