Servicevilkår

Ikrafttrædelsesdato: 25.04.2014

1. Bekræftelse

Disse vilkår for Microsoft Mobiles tjeneste og vores politik for privatdata og alle øvrige vilkår og information, som kan leveres i tjenesten (“vilkår”) er regler for tjenesten, sitet, indholdet og softwaren ("tjenesten"). Ved at tilmelde dig eller bruge tjenesten eller en del af den accepterer du vilkårene.

Disse vilkår udgør en aftale mellem dig og Microsoft Mobile Oy, Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finland og dets tilknyttede datterselskaber (“Microsoft Mobile”), som definerer dine og Microsoft Mobiles rettigheder og ansvar hvad angår tjenesten.

2. Berettigelse

For at bruge tjenesten skal du være mindst tretten (13) år gammel. Hvis du er under tretten (13) år gammel eller mindst tretten (13) år gammel men mindreårig, hvor du bor, skal du have din forældres eller værges accept af din tilmelding på dine vegne og godkende din brug af tjenesten. Enhver, der udfylder tilmeldingen, skal være juridisk myndig.

3. Tilmelding og opsigelse

For at bruge tjenesten skal du tilmelde og oprette en Nokia-konto med et brugernavn og adgangskode. Du kan være nødt til at give os visse personlige og øvrige oplysninger. Microsoft Mobile kan bekræfte din e-mail-adresse, inden kontoen anvendes. Ved din første brug af enheden og hver gang du opdaterer Nokia-enhedens software, sendes der en sms til Nokia. Oprettelsen af en Microsoft Mobile-konto kræver datatransmission. Der kan være udgifter til datatransmission.

Du accepterer at give sandfærdige og fuldstændige oplysninger ved din tilmelding til tjenesten og holde oplysningerne opdaterede. Du skal være omhyggelig med at beskytte dit brugernavn og din adgangskode mod misbrug og straks orientere Microsoft Mobile om misbrug. Du og din forældre eller værge (hvis du er mindreårig), er personligt ansvarlig for enhver brug af denne tjeneste.

Du kan annullere din tilmelding, hvis du ikke længere ønsker at bruge tjenesten. Efter annulleringen har du ikke længere adgang til tjenesten. Microsoft Mobile kan opsige din tilmelding eller begrænse din adgang til visse dele af tjenesten, hvis Microsoft Mobile med rimelighed mener, at du har overtrådt vores vilkår eller med forudgående varsel, hvis du ikke har logget på tjenesten med dit brugernavn i de sidste seks (6) måneder.

Undtagen som det beskrives i vores persondatapolitik er Microsoft Mobile ikke ansvarlig for fjernelse eller tab af information eller indhold, du har sendt til tjenesten. Når information eller indhold fjernes fra tjenesten af dig eller Microsoft Mobile, kan der fortsat være spor eller kopier andre steder.

4. Licenser

Microsoft Mobile giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens, der løbende kan tilbagekaldes efter Microsoft Mobiles skøn, vurdere og bruge tjenesten direkte ifølge disse vilkår. Brug af tjenesten giver dig ingen intellektuel ejendomsret i eller til information eller indhold i tjenesten.

Som led i tjenesten kan Microsoft Mobile levere indhold til dig, der er udviklet af Microsoft Mobile eller dets licenshavere (“indhold”). Microsoft Mobile giver dig en ikke-eksklusiv og løbende licens til at bruge indholdet til dets tiltænkte formål, medmindre andet defineres i de relevante vilkår eller ordrebekræftelsen. Noget indhold er måske kun tilgængeligt til personer i visse geografiske områder. Du skal følge enhver begrænsning gældende for specifikt indhold du får via tjenesten. Enhver licens, der erhverves til eksternt indhold, er en bindende aftale mellem dig og den eksterne indholdsudbyder. Du har kun ret til indholdet, som udtrykkeligt gives her.

Som led i tjenesten kan Microsoft Mobile levere indhold til dig, der er udviklet af Microsoft Mobile eller dets licenshavere (“software”). Din brug af software kan være omfattet af separate vilkår og betingelser, som du skal acceptere inden brug af softwaren. Hvis der ikke er nogle særskilte vilkår og betingelser gældende for softwaren, gælder følgende vilkår: Microsoft Mobile yder dig en begrænset, ikke-eksklusiv ret, der ikke kan overføres, til at installere og bruge softwaren på din computer og/eller mobilenhed. Du må ikke kopiere software, undtagen til at lave en enkelt arkiverings- og sikkerhedskopi. Du må ikke distribuere, overføre retten til brug, ændre, oversætte, reproducere, videresælge, give licens til, udleje, ændre koden eller på anden vis forsøge at afdække kildekoden til eller lave afledt arbejde af softwaren. For open source-software gælder open source-licensvilkår. Din brug af softwaren angiver din accept af gældende vilkår og betingelser.

Softwaren kan være omfattet af eksportkontrol ifølge U.S. Export Administration Regulations og øvrige import- eller eksportkontrolbestemmelser. Du accepterer at overholde alle import- og eksportbestemmelser og accepterer samtidigt, at du er forpligtet til at erhverve licenser i forbindelse med eksport, reeksport, overdragelse eller import af Softwaren.

Du vil måske kunne indsende information eller indhold (“materiale”) til tjenesten. Microsoft Mobile kræver ikke ejerskab af dit materiale. Din indlevering af materiale betyder ikke, at retten til at eje materialet overføres til Microsoft Mobile. Microsoft Mobile sender kun materialet og er ikke ansvarlig for redigering af det. Ved at sende materiale til tjenesten giver du Microsoft Mobile en global, ikke-eksklusiv, licensbaseret, overdragelig og fuldt betalt, royalty-fri, løbende og uigenkaldelig licens til at bruge, kopiere, opfylde, vise, distribuere i alle medier og ændre materialet for at indarbejde materialet i andet arbejde og give tilsvarende underlicens i det omfang, der er nødvendigt for Microsoft Mobile til at levere tjenesten. Du vil måske kunne justere overdragelsen i tjenestens persondata og øvrige indstillinger.

Du er alene ansvarlig for at tage sikkerhedskopier af data du gemmer via tjenesten samt indhold du oploader. Hvis tjenesten ophører eller annulleres, kan Microsoft Mobile permanent slette dine data. Microsoft Mobile har ingen pligt til at returnere data til dig efter tjenesten er ophørt eller annulleret.

5. Brug af tjenesten

Du accepterer at:

 • Overholde gældende lov, vilkår og god adfærd;
 • Kun bruge tjenesten til dit private og ikke-kommercielle formål;
 • Ikke at anvende ulovligt, provokerende, vildledende, pornografisk, æreskrænkende, fornærmende eller andet upassende materiale;
 • Indhente samtykke, tilladelse eller licenser, som kan være nødvendigt for at du afleverer materiale;
 • Respektere andres privatliv;
 • Ikke distribuere eller sende spam, urimeligt store filer, kædebreve, pyramideordninger, virus
 • Ikke bruge nogen teknologi eller igangsætte aktiviteter, som kan skade tjenesten, eller interesser eller ejendom af brugere af tjenesten.
 • Ikke bruge automatiske systemer eller måder at tilgå, erhverve, kopiere eller overvåge en del af tjenesten, og
 • Acceptere ansvar for konsekvenserne vedrørende det materiale, du afleverer.

Microsoft Mobile må men skal ikke:

 • Overvåge eller moderere indhold eller materiale;
 • Fjerne materiale fra tjenesten og
 • Begrænse adgangen når som helst til en given del af tjenesten efter eget skøn. 

6. Indhold

Før du downloader eller tilgår indhold skal du kontrollere, om det indhold, du ønsker at se, er aldersbegrænset eller på anden måde kan være ‘krænkende’ eller ‘direkte’. Microsoft Mobile er ikke ansvarlig for påstande eller krænkende adfærd forårsaget af eller som du udsættes for ved at tilgå dette indhold.

Du accepterer:

 • Kun at bruge tjenesten til dit private og ikke-kommercielle formål;
 • At bruge indholdet ifølge begrænsningerne jf. gældende lov, yderligere vilkår, retningslinjer og regler eller ifølge produktsiderne, som gælder for den specifikke del af indholdet;
 • Ikke at lave kopier, forære, sælge, videresælge, udlåne, udleje, tilbyde, udgive, sende, distribuere, overføre, kommunikere offentligt, reproducere, ændre, vises, udføre, udnytte kommercielt eller gøre indholdet tilgængeligt, udover som det autoriseres i de gældende vilkår og straks orientere Microsoft Mobile om uautoriseret anvendelse;
 • Ikke fjerne, omgå, ændre koden, dekryptere eller på anden vis ændre eller være i strid med gældende anvendelsesregler eller forsøge at omgå administration af digitale rettigheder eller kopibeskyttelsesfunktioner vedrørende indholdet eller anden teknologi, der anvendes til at kontrollere adgangen til eller bruge indholdet eller dets identificerende information;
 • Ikke at bruge automatiserede systemer eller midler undtage som stilles til rådighed af os til at vælge eller downloade indhold; og
 • Ikke at oplyse din adgangskode eller på anden måde give andre adgang til indholdet. Begrænsninger med at kopiere, som gælder relevant medie, gælder også indhold der tilgås som en del af tjenesten.

Indholdet ejes og/eller kontrolleres af Microsoft Mobile og/eller dets licenshavere og beskyttes af intellektuel ejendomslove. Den eksterne indholdsudbyder er kun ansvarlig for indhold, som denne leverer, garanti i det omfang garantien ikke annulleres og for dine eventuelle krav vedrørende indholdet eller din brug af indholdet. Men Microsoft Mobile kan håndhæve vilkår for eksterne indholdslicenser i forhold til dig som begunstiget tredjemand. Eksterne indholdsleverandører er eksterne begunstigede ifølge disse vilkår og kan håndhæve bestemmelser, som direkte vedrører indholdet, som de har rettigheder til. Microsoft Mobile kan fungere som repræsentant for eksterne indholdsleverandører i leveringen af indhold til dig. Microsoft Mobile er ikke part i transaktionen mellem dig og den eksterne indholdsudbyder til indholdet.

7. Anklage om copyright-overtrædelse

Du kan orientere Microsoft Mobile om copyright-overtrædelse vedrørende tjenesten ved a) e-mail med emnet “Overtrædelse af copyright” til copyright.notices@microsoft.com, (b) med et dokument med navnet “Overtrædelse af copyright”, som mailes til Nokia, Inc. Copyright Agent, 200 S, Mathilda Ave., Sunnyvale, CA 94086 USA eller (c) via eventuel online-formular. Din meddelelse skal:

(1) identificere at det originale copyright-arbejde er krænket;

(2) identificere indholdet i tjenesten, som du mener krænker copyright-beskyttet arbejde. Sørg for tilstrækkelig information til, at Microsoft Mobile kan finde det påståede krænkede indhold i tjenesten;

(3) oplyse kontaktinformation og dit fulde navn, postadresse, telefonnummer, og eventuel e-mail-adresse;

(4) sende en erklæring om, at du er i god tro om, at brugen af indholdet i den påklagede måde ikke autoriseres af copyright-indehaveren, dennes repræsentant eller gældende lov;

(5) aflevere følgende erklæring: "Jeg sværger på tro og love, at oplysningerne i nærværende meddelelse og klage er præcise og at jeg er copyright-indehaver eller autoriseret til at agere på vegne af copyright-indehaveren vedrørende en eksklusiv ret, som overtrædes."; og

(6) afgive din underskrift hvis relevant.

8. Bemærkninger

Microsoft Mobile kan indrykke meddelelser i tjenesten. Microsoft Mobile kan også sende dig meddelelser om produkter og tjenesten til e-mail-adresser eller telefonnummer du har oplyst til os. Du anses for at have modtaget disse meddelelser mindst syv (7) dage efter Microsoft Mobile sender eller indrykker dem. Din fortsatte brug af tjenesten er din bekræftelsen af alle meddelelser uanset leveringsmetode.

9. Gebyrer

Din brug af tjenesten kan indebærer gebyrer.

Gebyr, der opkræves af Microsoft Mobile, oplyses særskilt i forbindelse med tjenesten.

Brug af tjenesten kan medføre overførsel af data gennem din serviceudbyders netværk. Priser nævnt i tjenesten omfatter ikke gebyrer for datatransmission, sms, stemme- eller anden tjeneste, som opkræves af din netværksudbyder.

Microsoft Mobile påtager sig ikke ansvar for betaling af gebyrer til dine serviceudbydere.

10. Ordre- og betalingsvilkår

"Ordre" er valg betalbar indhold og/eller abonnement af indhold fra Microsoft Mobile og som er tilgængeligt i tjenesten og valg af betalingsmetode og sende ordren ved at vælge "køb", "ok", "Jeg accepter" eller tilsvarende bekræftelse i ordreprocessen eller anden angivelse af accept af de vilkår, der vises for dig i ordreprocessen.

For at placere en ordre i tjenesten skal du have nået myndighedsalderen ifølge gældende lov. Hvis du ikke er har nået myndighedsalderen, må du kun foretage bestillinger med forudgående samtykke fra forældre eller værge.

Du accepterer, at alle ordrer er juridisk bindende. Alle ordrer er med forbehold af Microsoft Mobiles accept.

Du må betale med kredit- eller hævekort, via netværksudbyderens regning eller andre tilgængelige betalingsmetoder.

Dit kredit- eller hævekort skal have en faktureringsadresse i det land, hvor indholdet tilbydes via tjenesten. Microsoft Mobile opkræver betalinger på dit kreditkort- eller hævekort rimelig tid efter du har foretaget din bestilling. Alle kreditkortbetalinger kontrolleres for at være korrekte og autoriseret af kortudstederen.

Hvis du vælger betalinger via netværksudbyderens regning, vises gebyrerne på din mobiltelefon eller trækkes fra din forudbetalte konto, hvis du har en forudbetalt konto. Visse netværksudbydere kan gøre din brug af tjeneste betinget af yderligere vilkår og betingelser samt fastlægge grænser for, hvor stort et beløb der kan betales via regning til netværksudbyderen. Beløb udover netværksudbyderens grænser eller kontosaldo kan afvises.

Du accepterer at betale gebyrer vedrørende din ordre, sikre at betalingsinstrumentet er gyldigt, at du er den retmæssige ejeren af betalingsinstrumentet og at det anvendes i henhold til dets kreditgrænse.

Indholdet, som leveres, er omfattet af licens udstedt til dig. Du accepterer kun at bruge indholdet, som tillades ifølge nærværende vilkår og yderligere vilkår du præsenteres for i bestillingsprocessen.

Tjenesten kan tilbyde abonnement. Du autoriserer tjenesten til at opkræve et periodisk gebyr i løbet af abonnementsperioden. Tjenesten kan også tilbyde en prøveperiode. Hvis din bestilling omfatter en prøveperiode, kan du blive opkrævet et gebyr, når prøveperioden udløber, medmindre du annullerer ifølge abonnements-/prøvebetingelserne.

Priserne i tjenesten kan ændres løbende. Priserne omfatter gældende skatter på tidspunktet for din transaktion, medmindre andet angives. Der kan være tilfælde, hvor du påføres yderligere gebyrer fra din bank- eller kreditkortudbyder baseret på valutavekslingskurserne og/eller yderligere relevante gebyrer. Microsoft Mobile påtager sig ikke ansvar for betaling af gebyrer eller udgifter til bank eller tredjemand.

11. Annullering og tilbagebetaling

Du accepterer den elektroniske levering af indholdet sker samtidigt med afgivelsen af din ordre. Du kan ikke annullere din ordre, når den er behandlet. Indholdets art er således, at det ikke kan returneres.

I det tilfælde, at du efter ordren oplever og straks orienterer Microsoft Mobile i løbet af 48 timer om, at (a) indholdet, du har bestilt, er fejlbehæftet; (b) indholdet, som Microsoft Mobile leverer, ikke passer til beskrivelsen af indholdet du har bestilt via tjenesten, eller (c) tekniske problemer har forsinket eller forhindret leveringen af dit indhold eller flere, tilfældige ordrer har forårsaget disse tekniske problemer, vil din udbedring i forhold til dette indhold kun være erstatning af indholdet eller refusion af den pris, der er betalt for indholdet, hvilket alene afgøres af Microsoft Mobile. Der gives ingen yderligere refusion. Hvis du oplever et af ovenstående problemer, så kontakt Nokia Customer Care.

Bemærk, at Nokia Customer Care måske ikke kan behandle din henvendelse til kundesupport, hvis du ikke oplyser dit transaktionsnummer, som du får af Microsoft Mobile efter din bestilling via tjenesten. Microsoft Mobile kan kun behandle refusioner for indhold, hvor den samlede pris er over pengebeløbet, der fremgår af den relevante lokale lovgivning.

12. Feedback til Microsoft Mobile

Ved at sende ideer, feedback og/eller forslag ("feedback") til Microsoft Mobile via tjenesten eller på anden måde anerkender og accepterer du, at: (1) Microsoft Mobile kan have lignende ideer til feedback; (2) din feedback ikke indeholder fortrolig eller navnebeskyttet information vedrørende dig eller tredjemand; (3) Microsoft Mobile ikke er forpligtet til at behandle din feedback fortroligt; (4) Microsoft Mobile kan frit bruge, distribuere, udnytte og udvikle og ændre feedback uanset formål, og (5) du er ikke berettiget til nogen form for erstatning fra Microsoft Mobile.

13. Sociale aktiviteter og positionsdeling

Du må bruge funktionerne i tjenesten til at dele din lokation, status, indhold, materiale eller personlig information eller interagere med andre brugere, sites og services. Ved at bruge disse funktioner accepterer du, at Microsoft Mobile kan bruge og levere denne information til andre services og personer med dem, som du vælger at interagere med eller dele informationen med. Brugere af disse services og personer som fx dine kontakter vil kunne se din lokation, status og/eller personlige oplysninger. Ved brug af disse funktioner accepterer du ikke at dele information, indhold eller materiale eller linke til en service eller et site, som: (a) indeholder indhold og andet materiale, som er ulovligt eller upassende; (b) udnytter intellektuel ejendomsret uden autorisation eller som opfordrer brugere til piratkopiering. Enhver interaktion omfatter ikke Microsoft Mobile og er alene mellem dig og andre brugere.

14. Tilgængelighed og tekniske krav

Tilgængeligheden af indhold og tjenesten kan variere og er betinget af Microsoft Mobiles egenhændige skøn. Microsoft Mobile udelukker udtrykkeligt enhver oplysning eller garanti, om at bestemt indhold eller en bestemt tjeneste er tilgængelig. Tjenesten er måske ikke tilgængelige i alle lande, og tilbydes eventuelt kun på udvalgte sprog. Tjenesten, driften og visse funktioner kan afhænge af netværket, kompatibilitet af telefoner eller enheder, der anvendes, og understøttet indholdsformat.

For at tilgå tjenesten kan du være nødt til at downloade et bestemt stykke software udviklet af Microsoft Mobile eller en anden part.

Microsoft Mobile kan efter helt eget skøn ændre, korrigere eller afbryde tjenesten helt eller delvist. Tjenesten er måske ikke tilgængelig i vedligeholdelsespauser og på andre tidspunkter. For at sikre at du har den nyeste enhedsprogrammer og applikationer kan din enhed automatisk søge efter softwareopdateringer fra Microsoft Mobile. Hvis der findes et program, får du besked om at acceptere installationen. Du kan slå den automatiske søgning efter opdateringer fra via indstillingerne i din enhed. Du kan også installere software via tilgængelige softwareopdateringskanaler. Hvis Microsoft Mobile vurderer en softwareopdatering som værende vigtig eller kritisk, må du ikke fortsætte med at bruge den tidligere version af softwaren. Microsoft Mobile kan forhindre din brug af den tidligere version af softwaren eller tjenesten, indtil du installerer opdateringen.

Microsoft Mobile kan deaktivere indhold eller software indeholdt i din tjenestekonto uanset årsag og fjerne indhold eller software og/eller deaktivere kopiere af en given applikation på din enhed for at beskytte tjenesten, applikationsudbydere, udbydere af trådløse netværkstjenester, hvis netværk du bruger til at tilgå tjenesten, eller andre berørte eller potentielt berørte parter.

En given tjeneste kan være en foreløbig version, fx en beta-udgave, og virker måske ikke på samme måde som den endelige version. Microsoft Mobile kan i væsentlig grad ændre en given version af tjenesten eller software eller beslutte ikke at udgive en endelig version.

15. Links til eksterne sites og disses indhold

Microsoft Mobile kan indebære adgang til sites og services på internettet eller forinstallerede klienter, som gør dig i stand til at interagere med sites og services, som ejes eller driftes af tredjemand og som ikke er en del af tjenesten. Du skal gennemlæse og acceptere vilkår og betingelser for disse sites eller services, inden du bruger disse sites eller services.

Microsoft Mobile har ingen kontrol over eksternt indhold, disse sites eller services og påtager sig ikke noget ansvar for leverede services eller oprettet eller udgivet materiale på disse eksterne sites eller services. Link til tredjemandssites indebærer ikke, at Microsoft Mobile godkender sitet eller produkter eller services, der nævnes på sitet.

Endvidere kan du og andre brugere oprette indhold og links til indhold i tjenesten, som ellers ikke er sendt til tjenesten. Microsoft Mobile er ikke ansvarlig for denne type indhold eller links.

16. Annoncer

Tjenesten kan indeholde annoncer. Annoncer kan rettes mod indhold eller information, der gemmes i tjenesten, forespørgsler via tjenesten eller anden information.

17. Personlige data

Persondatareglerne og yderligere information om behandling af personlige oplysninger er gældende for brugen af persondata.

18. Ansvarsbegrænsning

Tjenesten leveres som “den er” og “forefindes”. Microsoft Mobile giver ingen garanti for, at tjenesten ikke afbrydes eller er fejl- eller virusfri. Der er ingen garanti af nogen art, hverken direkte eller indirekte, samt men ikke begrænset til garanti for adkomst, ingen krænkelse, salgbarhed, egnet til bestemt formål vedrørende tilgængelighed, nøjagtighed, pålidelighed, information eller indhold vedrørende tjenesten. Du accepterer og anerkender udtrykkeligt, at brugen af tjenesten sker på helt dit eget ansvar og at du kan udsættes for indhold fra forskellige kilder.

Undtagen ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af grov tilsidesættelse er Microsoft Mobile under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte, tilfældig, punitiv eller følgeskade som følge af din brug eller manglende mulighed for at bruge tjenesten.

19. Skadesløsholdelse

Du accepterer at forsvare og holde Microsoft Mobile skadesløs for ethvert krav fra tredjemand og ansvar, vurdering, tab, udgift eller skade som følge af eller som stammer fra (i) din overtrædelse af de gældende vilkår, (ii) din krænkelse eller dit brud på ejendomsrettigheder, øvrige rettigheder eller private oplysninger fra tredjemand eller (iii) tredjemands misbrug af tjenesten, hvor misbruget bliver muligt på grund af din manglende sikring af dit brugernavn og adgangskode mod misbrug.

20. Diverse bestemmelser

20.1 Lovvalg

Nærværende vilkår følger finsk lov uden hensyntagen til bestemmelserne om lovvalg.

20.2 Gyldighed

Nærværende vilkår hverken udelukker eller begrænser dine obligatoriske rettigheder i dit bopælsland, som ikke kan tilsidesættes ved lov. Hvis en bestemmelse i disse vilkår viser sig at være ugyldig, berører det ikke de øvrige bestemmelser og den ugyldige bestemmelse erstattes af en gyldig bestemmelse, som er tættest på resultatet og formålet med disse vilkår. Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkår ikke er relevant for din brug af tjenesten, skal det ikke påvirke gyldigheden eller håndhævelsen af nogen anden bestemmelse i disse vilkår eller disse vilkår samlet set. Hvis der er en konflikt mellem disse af Microsoft Mobiles tjenestevilkår og vores persondataregler, er bestemmelser i disse af Microsoft Mobiles tjenestevilkår gældende. Bestemmelserne i disse vilkår, som fortsat er gældende efter opsigelse af din tilmelding, er gældende efter opsigelsen.

20.3 Ændringer i vilkår

Microsoft Mobile kan ændre disse vilkår løbende uden forudgående varsel. Hvis disse vilkår ændres på en væsentlig, negativ måde, giver Microsoft Mobile særskilt besked om ændringen.

Du er ansvarlig for løbende at gennemlæse disse vilkår. Din fortsatte brug af tjenesten er dit samtykke til ændringer og opdateringer.

21. Intellektuel ejendom

Tjenesten, indholdet og softwaren beskyttes ifølge international copyright-lovgivning. Microsoft Mobile fastholder copyright til dets tjeneste, indhold og software så vidt muligt ifølge gældende lov. Med forbehold af disse vilkår har Microsoft Mobile ret, adkomst og ejerskab af tjenesten, dens indhold, softwaren og alle øvrige Microsoft Mobile-produkter, software og øvrige egenskaber, der leveres til dig eller som anvendes af dig via tjenesten.

22. Overdragelse

Microsoft Mobile kan overdrage rettigheder og forpligtelser ifølge disse vilkår til sit moderselskab, et af deres datterselskaber, eller et selskab der kontrolleres fælles af Microsoft Mobile. Endvidere kan Microsoft Mobile overdrage rettigheder og forpligtelser ifølge disse vilkår til tredjemand ifølge med fusion, opkøb, salg af aktiver, som følge af lovgivningen eller andet.

Vi vil gerne høre din mening

Når du er færdig, så giv feedback om vores websted

Besvare en kort undersøgelse om din oplevelse online. Når du er færdig med at browse, kan du besvare undersøgelsen

Klik på knappen nedenfor, når du er færdig med at browse

Tak!

Undersøgelsen starter, når du forlader sitet.