Hvad skal jeg gøre, hvis min N8-00-enhed ikke kan tændes eller oplades?

Tjek, om batteriet er tomt. Batteriet kan være løbet tør for strøm i salgspakken, og telefonen starter derfor ikke, første gang du trykker på tænd/sluk-knappen, efter du har pakket telefonen ud. I så fald skal du oplade telefonen, før du kan tænde den.

Bemærk, at det kan tage flere minutter, inden der vises noget på skærmen, efter opladningen er startet. Hvis der ikke sker noget, skal du frakoble opladeren og prøve igen.

Hvis du vil tjekke, om opladningen forløber korrekt, kan du se, om opladningsindikatoren på telefonens venstre side (over mikro-USB-stikket) lyser eller blinker. Hvis opladningsindikatoren lyser eller blinker, oplades enheden korrekt.

Hvis der ikke sker noget, og enheden ikke startes, kan du prøve at nulstille enheden ved at trykke på tænd/sluk-tasten og holde den nede i ca. 8 sekunder.

Hvis opladningsindikatoren stadig ikke lyser, og batteriet ikke kan oplades, skal du få telefonen repareret på et Nokia Care-center.