Hvad skal jeg gøre, hvis min Symbian-telefon ikke kan registreres af en pc via et USB-kabel?

Hvis din enhed ikke registreres af en pc, når den tilsluttes pc'en med et USB-kabel, kan du prøve at løse problemet på følgende måder:

  1. Tjek, at du bruger det originale Nokia-USB-kabel, og at kablet er tilsluttet korrekt til telefonen og pc'en.
  2. Fjern mobilenheden, og tilslut den igen.
  3. Tag batteriet ud, indsæt det igen, og genstart mobilenheden. På telefonmodeller med et integreret batteri skal du trykke på tænd/sluk-knappen i cirka 10 sekunder
  4. Genstart din pc.
  5. Prøv at tilslutte enheden til en anden USB-port på pc'en. Tilslut telefonen direkte til din pc i stedet for at bruge f.eks. en USB-hub.
  6. Prøv at vælge en anden forbindelsestilstand på din mobilenhed (f.eks. Nokia Suite/PC Suite, dataoverførsel, medieoverførsel). Bemærk, at når du opretter forbindelse til Nokia Suite, skal du vælge tilstanden Nokia Suite/PC Suite (tjek forbindelsestilstanden i Indstillinger > Forbindelse > USB).
  7. På nogle enheder kan der ikke længere oprettes en pc-forbindelse, hvis du har kopieret et stort antal filer (> 4.000 filer) til enheden i USB-tilstanden Medieoverførsel. I så fald skal du prøve at slette filer med applikationen Filstyring, så antallet af filer kommer under 4.000.
  8. Hvis du kører Nokia Suite på pc'en, skal du tjekke, at den seneste version af Nokia Suite er installeret (søg efter opdateringer via menuen Softwareopdateringer i Nokia Suite). Tjek også, om din telefon er kompatibel med Nokia Suite.
  9. Hvis Nokia Suite ikke kan finde din telefon, skal du prøve at installere Nokia Suite-softwaren igen på din pc.
  10. Hvis det er muligt, så tjek, om din telefon kan tilsluttes en anden pc.

Hvis løsningsforslagene ovenfor ikke hjælper, skal du gendanne fabriksindstillingerne på enheden (nulstille enheden).

Tjek også, at den nyeste version af enhedssoftwaren er installeret på din mobilenhed.