Hvorfor vises beskeden "USB-forbindelsen er aktiv" på telefonen, når jeg starter musik-app'en?

Beskeden "USB-forbindelsen er aktiv" vises, når enheden er tilsluttet en pc i en synkroniseringstilstand, og du prøver at åbne menuen Musik. Musikafspilleren kan ikke starte i denne situation. Hvis du vil begynde at afspille musik, skal du afbryde USB-forbindelsen.

Dette er en normal situation, når enheden er i en tilstand, hvor der kan forekomme synkroniseringshændelser, f.eks. når Nokia Musik-klienten er aktiv på pc'en, og enheden er klar til at synkronisere musikfiler. Afbryd USB-forbindelsen for at få adgang til musikbiblioteket igen.

Denne situation kan også forekomme, når enheden er tilsluttet via USB, og tilstanden "Dataoverførsel" er valgt på enheden. I denne situation er det udelukkende pc'en, der kan få adgang til lagerhukommelsen, og musikafspilleren kan ikke få adgang til musikfilerne. Brug tilstanden "PC Suite" eller "Ovi Suite" i stedet for USB-forbindelsen, eller afbryd USB-forbindelsen.