Uddannelse


Fremtidens jobs kræver teknologisk indsigt. Til trods for en høj grad af ungdomsarbejdsløshed i Europa er der mangel på arbejdskraft inden for it-branchen. Microsofts mål er derfor at give unge adgang til teknologi og dermed skabe nye muligheder, så de unge kan udnytte deres fulde potentiale.Vi arbejder målrettet på at sikre den bedste undervisning med inddragelse af it, at inspirere unge til innovation og entreprenørskab og at give studerende og nystartede virksomheder de bedste muligheder for at lykkedes med deres iværksætterdrømme. Fra folkeskoleniveau og hele vejen op igennem uddannelsessystemet sætter vi aktivt ind for at sikre, at børn og unge tilegner sig de it-kompetencer, der er nødvendige for at kunne begå sig i såvel uddannelsessystemet som på fremtidens arbejdsmarked.YouthSpark


Fra 2012 til 2015 har Microsoft særligt fokus på at skabe nye muligheder for unge inden for uddannelse, jobs og entreprenørskab – vi kalder vores globale initiativ YouthSpark.I Danmark samarbejder vi med Fonden For Entreprenørskab om at inspirere og undervise unge i entreprenørskab. Vores samarbejde har primært fokus på socialt entreprenørskab og entreprenørskab gennem teknologi – et område med stort potentiale som eksempelvis udviklingen af nye apps. Udover at inspirere til entreprenørskab giver vi studerende og nystartede virksomheder gratis adgang til vores udviklingsværktøjer med initiativerne DreamSpark og BizSpark og hjælper dem i opstartsfasen med initiativer som Danish App Lab.It i folkeskolen


Folkeskolen er samlingspunktet, hvor børn og unge lærer basale færdigheder som at læse, skrive og regne. Folkeskolen skal samtidig være stedet, hvor børn tilegner sig de it-kompetencer, som de skal bruge i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt. Derfor støtter Microsoft integrationen af it i folkeskolens undervisning, blandt andet med initiativet Det digitale penalhus, således at den næste generation af borgere i vores vidensamfund er fortrolige med it-redskaberne, og dermed kan udnytte potentialet endnu bedre, end vi gør i dag.Besøg vores undervisningsportal, hvis du vil vide mere om integration af it i klasselokalet og de teknologiske muligheder.