It for alle


Teknologi kan skabe fantastiske muligheder og giver fordele for samfundet og i den enkeltes hverdag. Men der følger også nye udfordringer med i kølvandet på den digitale udvikling. Desværre er der stadig danskere, som enten mangler adgang til it eller ikke besidder kompetencerne til at udnytte det fulde potentiale i it. Gennem partnerskaber arbejder vi for at sikre, at ingen bliver hægtet af den digitale udvikling.It-adgang i udsatte byområder


I udsatte byområder oplever grupper af borgere, at de mangler adgang til it og ikke besidder kompetencerne til at gøre brug af it. Dermed står borgerne uden for det digitale fælleskab. For at løse denne udfordring har Microsoft været med til at etablere projektet Nethood.Nethood består af åbne it-caféer på biblioteker i udsatte byområder, hvor borgere kan komme ind fra gaden og få hjælp til basale it-problemer. De kan også få rådgivning om, hvordan de eksempelvis bruger NemID eller skriver en jobansøgning.


Nethood er et samarbejde mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Kulturstyrelsen, Foreningen Nydansker, BRFkredit og Microsoft.


It-færdigheder til ældre


Digitaliseringen af offentlige services har stor betydning for den ældre del af befolkningen i Danmark. Mange ældre risikerer at blive hægtet af den digitale samfundsudvikling, hvis ikke de får den rette hjælp.


Det skal være nemt for den ældre generation at benytte de digitale muligheder. Derfor samarbejder Microsoft med Ældremobiliseringen om at gøre det nemmere for den ældre generation at benytte de digitale muligheder. Som et led i partnerskabet har vi udviklet undervisningsprogrammet Digitale Færdigheder - et internetbaseret kursus, der giver brugeren kendskab til grundlæggende computerbegreber og -færdigheder.