Undervisere

Støtte til undervisere så de kan inspirere deres elever.

Vi har en lang række af programmer, tiltag og services der kan støtte lærere og undervisere over en bred kam.

Sådan kommer du med i netværket

Du forpligter dig ikke til hverken at gøre eller præstere noget bestemt i netværket. Men som bekendt er det den, som laver noget, der lærer noget. Så udbyttet bliver størst, hvis du selv kommer med inputs og deltager aktivt.

Deltagelse kan ske på flere niveauer:

Lærere, fagteams eller andre medarbejdergrupper: Kontakt Vivien Middelboe, a-vimidd@microsoft.com

Skoler, kommuner, ledere og konsulenter: Kontakt pædagogisk uddannelseschef, David Garde-Tschertok dgarde@microsoft.com

Skole netværk

For folkeskole lærere har vi lavet skolenetværket som drives af Microsoft i samarbejde med et korps af lærere, således at det er jeres hverdag og udfordringer der er i højsædet.

Der videns udveksles på baggrund af temaer og underviseres oplæg under devisen: Den som er aktiv lærer noget. Dette gælder både for voksne og børn. Derfor foregår den bedste kompetenceudvikling i netværk. I Microsofts Skolenetværk mødes lærere, ledere, konsulenter og forskere under en vifte af aktivitetsformer.

I fællesskab udvikler deltagerne it-pædagogik. Sideløbende bliver deltagerne hele tiden skarpere på egne it-kompetencer. Deltagelse i netværket er gratis. Man bestemmer selv, hvor meget tid og hvor mange ressourcer man lægger i det.

I netværket kommunikerer vi mellem møderne gennem digitale kanaler. Vi bruger gammeldags e-mail til invitationer og henvendelser, som kræver svar. Og vi udsender et ugentligt nyhedsbrev med tips og tricks. På bloggen www.penalnet.dk bidrager netværkets medlemmer på frivillig basis med videndeling, instruktionsvideoer og forslag til undervisningsaktiviteter. Vi lægger også selv forslag op.

På Facebook kommunikerer og videndeler vi om Netværksskolen:

Vores primære platform for fælles notater, deling af præsentation og evalueringer før, under og efter seminarerne hedder SkyDrive, som er en gratis tjeneste med adgang til (en begrænset) Office-pakke.

Det digitale penalhus

Det digitale penalhus er en samling it-redskaber, som kan styrke skoleelevers faglige læring og give dem nutidige værktøjer til deres skolearbejde.
Det digitale penalhus kan f.eks. være en computer, en netbook eller en mobiltelefon, og rummer en række programmer, som eleverne kan bruge for at tilegne sig viden eller til at udtrykke sig med. Det kan også være en række kollaborative projekter hvor man skal dele og arbejde på hinandens ting.

I pixibogen ”Det digitale penalhus” findes en række faglige forløb med forskellige medietyper. Pixibogen er gratis og kan downloades her

PIL Netværket

Selvom det kræver login, er det et åbent netværk – og alle inden for undervisning er velkomne til at melde sig ind.

Det giver adgang til en masse spændende ressourcer og diskussioner, som I vil kunne få stor glæde af. Læs ovenfor på linket hvordan du kommer i gang.

Study Smarter / Teach smarter

Microsoft har siden 2010 afholdt Study Smarter oplæg for mere end 10.000 danske studerende. Vi ønsker at hjælpe studerende og undervisere i gang ved at vise de mange digitale fordele, som vi selv har været med til at udvikle. Vi brænder for at gøre dagligdagen nemmere med digitale værktøjer og fremme de studerendes it-kompetencer på en inspirerende måde, hvor alle kan være med.

Study Smarter tilbydes gratis til 9.-10. klasser, ungdomsuddannelser, erhvervsskoler og videregående uddannelser.

Vi arrangerer også Teach Smarter seminarer, som udelukkende er for undervisere. Vi aftaler indhold afstemt med jer – kontakt os for yderligere info.

IT Academy

Microsoft IT Academy-programmet er et abonnementsbaseret program, der er designet til at hjælpe skoler med at sikre, at deres studerende og undervisere opnår gode resultater. Med adgang til de nyeste træningsressourcer inden for Microsoft-teknologi kan undervisere forberede deres studerende på at træde ind i arbejdslivet med de it-færdigheder, der efterspørges af arbejdsgivere.

Dreamspark

Tilmeld dig Dreamspark og få gratis adgang til professionelt udvikler og designer værktøj. Vær kreativ og begynd at bygge store apps for fremtiden. DreamSpark giver dig mulighed for at udvikle verdensklasse software, Web applikationer, cool og kreative designs, samt fantastiske spil.
Få gratis adgang til app udviklings store account til Windows Phone og Windows 8 samet meget mere.

Learningsuite – gratis værktøjer fra Microsoft

En applikation du kan downloade og lægge på computerens skrivebord – herfra kan du altid åbne og får en samlet oversigt over de gratis programmer der kommer fra Microsoft.
Kan kræve login at downloade – men er stadig gratis.