Publiceret: 2/20/2012
Visninger: 82
Bedøm casen:

Baby Dan Massive driftsfordele og stor økonomisk gevinst hos Baby Dan

– Tidligere kørte vi en blanding af nye og ti år gamle serversystemer, blandet hardware, et miskmask af applikationer – og 4-5 forskellige Windows-versioner på klientsiden. Det var, kort sagt, et stort rod. Mange ting fungerede ikke ordentligt sammen, og det kostede en mindre formue i konsulenttimer, når et eller andet brød ned. Det siger it- og logistikansvarlig Paolo Villani fra Baby Dan A/S, landets største distributør og udvikler af møbler, tekstiler og sikkerhedsartikler til småbørn.

– Vi har mange samhandelspartnere, hvoraf flere er store og kræver, at vi kører deres software på vores serverpark. Tidligere var vi nødt til enten at afsætte en hel server til hver applikation – hvilket var meget dyrt – eller køre flere applikationer pr. server. Så når en server brød sammen, kunne det nemt betyde, at vi f.eks. ikke kunne handle med IKEA i timevis, mens hardwaren blev repareret, siger Paolo Villani.

I første omgang besluttede man derfor at ensrette hardware og softwaresiden, bl.a. så hele infrastrukturen blev afviklet på Windows Server 2008 R2. Det hjalp en del, men løste ikke det mere grundlæggende problem: Nemlig at fysiske servere er kostbare og tidskrævende at sætte i drift – samt at applikationerne på dem er sårbare i tilfælde af fejl.

Så da Baby Dan i forbindelse med et større ERP-projekt fik behov for at sætte flere servere i drift, forsøgte virksomheden at virtualisere ved hjælp af en løsning baseret på Microsoft Hyper-V.

*
* Alt i alt har virtualiseringen sparet os for 160-170.000 kroner på serverindkøb. Samtidig har vi færre komplikationer og markant lavere driftsudgifter. Men det er mindst lige så afgørende, at vi i dag har en mere fleksibel og driftssikker infrastruktur. *

Paolo Villani
it- og logistikansvarlig
Baby Dan A/S

*

Virtualisering fungerer utroligt godt i praksis”

– Virtualisering med Hyper-V og Windows Server 2008 R2 viste sig at fungere utroligt godt i praksis, samtidig med at vi sparede penge på flere fronter, siger Paolo Villani.

Faktisk blev forsøget så stor en succes, at virksomheden skiftede til en Datacenter-licens, som gav adgang til at køre et ubegrænset antal virtuelle enheder. Så i dag har Baby Dan hele 16 servere mod tidligere kun ni. Men på grund af virtualiseringen er der kun fem fysiske servere i drift.

– Alt i alt har virtualiseringen sparet os for 160-170.000 kroner på serverindkøb. Samtidig har vi færre komplikationer og markant lavere driftsudgifter. Men det er mindst lige så afgørende, at vi i dag har en mere fleksibel og driftssikker infrastruktur, siger Paolo Villani.

I dag kan han således dedikere virtuelle servere til enkeltapplikationer som f.eks. samhandelspartnernes specialsoftware – men uden først at skulle indkøbe og installere en helt ny fysisk enhed.

Bruger markant færre konsulenttimer

– Jeg har ikke gjort den samlede besparelse op. Men vi bruger i hvert fald markant færre konsulenttimer, når et eller andet går galt, fordi det alt andet lige er lettere at sætte en virtuel enhed i drift igen – og den øvrige infrastruktur brager ikke ned, blot fordi en enkelt applikation måske hikker lidt, siger han.

Selv et fysisk hardwarenedbrud – der ellers er det absolutte worst-case scenarie i et virtualiseret miljø – blev klaret på en dags tid, ’og det var vel at mærke uden vi havde stået i en tilsvarende situation før. Så vi er bestemt ikke blevet mere sårbare i det nye setup sammenlignet med før virtualiseringen. Tværtimod,’ siger Paolo Villani.

”Værdien overgår langt investeringen”

Han bemærker også, at virtualiseringen har gjort det muligt at udnytte hardwaren langt mere effektivt end førhen. Dels grundet Hyper-V, der gør det muligt at vælge, hvor meget processorkapacitet, de enkelte servere som minimum skal have stillet til rådighed. Dels via en softwarebaseret SAN-løsning, der gør virksomheden i stand til at udnytte ledig storagekapacitet på tværs af de fysiske drev.

– Det mest synlige resultat af virtualiseringen er, at vi nu har færre enheder i drift – men til gengæld anvender dem langt mere effektivt og fleksibelt. Samtidig er oppetiden forbedret, endda i en grad, at brugerne har lagt mærke til, at systemet er blevet markant mere stabilt, siger Paolo Villani.

– Samlet har vi vundet værdier med projektet, som langt overgår investeringerne. For selv om vi oprindelig gik i gang med blik på optimering snarere end på økonomiske besparelser, så har vi reelt nået begge mål, konstaterer han.

Løsningen - kort fortaltOrganisations størrelse
110 medarbejdere

Organisationsprofil
Baby Dan er en dansk virksomhed, som producerer og leverer sikkerhedsprodukter, tekstiler og møbler og meget andet udstyr til børn i alderen 0-5 år. Baby Dan beskæftiger 110 medarbejdere og eksporterer mere end 90% af produktionen, er ISO 14001 miljøcertificerede og medlem af Global Safety Cooperation.

Situationen
Baby Dan havde et større antal fysiske servere, som var dyre og ufleksible i drift – og kostbare at skifte ud.

Løsningen
En ’private cloud’ virtualiseringsløsning baseret på Microsoft Hyper-V Server og Windows Sever 2008 R2 gjorde det muligt at nedbringe antallet af fysiske servere fra ni til fem styk – men til gengæld hæve antallet af virtuelle servere til 16. Resultatet var større fleksibilitet og driftssikkerhed samt et lavere omkostningsniveau.

Fordele
Reduktion af fysiske servere svarende til en besparelse på 160-170.000 kronerMarkant lavere driftsomkostninger og mindsket behov for løbende konsulentbistandMarkant bedre oppetid og stabilitetBetydelig mere fleksibel it-infrastruktur Kan hurtigt sætte nye virtuelle servere i driftBedre udnyttelse af diskkapacitet og hardwareressourcer

Software & Services
  • Microsoft Hyper-V Server
  • Microsoft System Center Data Protection Manager

Industri(er)
Manufacturing & Resources

Land
Denmark

Languages
Danish

Partner(e)
I3A