Publiceret: 12/5/2012
Visninger: 127
Bedøm casen:

KMD KMD benytter Microsoft Cloud til leverance af nye fleksible og effektive services til kunderne

Udfordringen
Der er to centrale spørgsmål, som KMD's kunder i disse år stiller sig selv: Hvordan kan vi fokusere mere på forretningen, og mindre på den rå it-drift? Og: Hvordan kan vi implementere nye server-, storage- og netværkstjenester hurtigere og billigere? Dét skulle KMD finde svaret på i form af en ny driftsplatform – før kunderne selv gjorde det. Det var realiteterne. Opgaven var ikke enkel. Som leverandør af IT-tjenester til en bred kundekreds af store offentlige og private virksomheder, skulle en ny driftsplatform kunne opfylde en lang række lovkrav med fokus på sikkerhed. ”Vi er den største leverandør af IT-tjenester til kommuner, stat og regioner. Derudover leverer vi til det private erhvervsliv, fx Synoptik, Q8 etc. – men vores egne udviklingshuse køber også driftsydelser internt. Så vi skulle have en totalløsning, der kunne skabe mærkbar værdi for alle disse kundetyper i forhold til traditionel hosting,” forklarer Solutions Architect, Lars Ravndrup Thomsen, KMD. Men hvordan får man skabt en driftsplatform, der overholder alle love, garanterer høj datasikkerhed og performance på kritiske systemer i fx sundhedsvæsenet – samtidig med, at man også kan levere billigere, mere dynamisk og self-service baseret IT-drift til kunderne? Og hvad skulle der til for at sikre kritisk kundemasse i forhold til de nye datacenterinvesteringer?

Løsningen
KMD's svar på de mange spørgsmål er en hybrid (public/private) cloud-løsning, kaldet KMD Cloud. Den går i luften sommeren 2012, og den er den første af sin art i Danmark. KMD Cloud er baseret på Microsoft-teknologierne Hyper-V og system managementplatformen System Center. Den er udviklet i tæt partnerskab med Microsoft – følges nøje af Microsofts topledelse – og opfylder krav fra både offentlige og private kunder. Men hvorfor kaster KMD sig overhovedet ud i at integrere deres i forvejen komplekse driftsmiljø med cloud? Lars Ravndrup Thomsen uddyber: ”Fordi selve forudsætningen for at tilbyde kunderne hurtigere implementering af IT-tjenester og lavere omkostninger handler om at automatisere processer, arbejdsgange, rutiner og ved at tilbyde self-service. Og det er præcis dét Microsofts cloud-teknologi gav os mulighed for,” lyder konklusionen. Han peger på, at projektet kun tog 6 måneder – på trods af kompleksiteten. ”Det er hurtigt, når man tænker på, at vores cloud skulle integreres med mainframe, fire tredjepartsplatforme samt 5.000 Windows Servere.”

KMD Cloud vil initielt blive fundament for cloud-tjenester baseret på Microsoft produkter som fx SharePoint, IIS, SQL Server og Lync. På sigt forventer KMD at sælge Microsofts Office 365 cloud løsning. De anvendte System Center-værktøjer er: Overvågningsværktøjet Operations Manager, installationsværktøjet Configuration Manager, workflowværktøjet Orchestrator, rapporteringsværktøjet Service Manager, , back-up og restore værktøjet Data Protection Manager – samt antivirusværktøjet Endpoint Protection. Hyper-V opgraderes i nær fremtid til den nye Hyper-V i Windows Server 2012, der også kan virtualisere storage og netværk.

Fordele
Lars Ravndrup Thomsen peger på, at KMD længe har leveret løsninger, der minder om cloud til offentlige kunder. For eksempel ASP systemer, som kører på KMD's servere, og som brugerne kobler op til via deres browser. ”Men med en ægte cloud-løsning som driftsplatform – og via partnerskabet med Microsoft – har vi leveringsmæssigt fået bragt vores ydelser op på næste niveau,” siger Lars Ravndrup Thomsen. Kunderne kan se frem til hurtig implementering af kapacitet og tjenester, lave, variable omkostninger via afregning efter forbrug. Og KMD har fået en platform, der styrker os i markedet, og samtidig kan give kritisk masse i forhold til de nye datacenterinvesteringer, og konkurrencefordele,” fastslår Lars Ravndrup Thomsen.

*
* Cloud handler i meget høj grad om automatisering af processer og self-service *

Lars Ravndrup Thomsen
Solutions Architect
KMD

*
Men hvad er det, der sikrer KMD – og kunderne – helt centrale fordele ved cloud? ”Det handler overordnet set om automatisering af processer og self-service,” fastslår Lars Ravndrup Thomsen. Han uddyber: ”Automatiseringen betyder, at vores service requests ikke længere vil involvere medarbejdere fra netværks-, server- og applikationsafdelingerne. Løsningen tildeler automatisk V-LAN, switches, servere og software m.v., når kunden bestiller en service. Selve bestillingen sker med et tryk på en self-service knap via vores portal. Og hvor hurtigt? ”Målet er, at de fleste af vores ydelser fremover vil kunne leveres indenfor en time – uanset om det drejer sig om rå Windows serverkraft eller fx en Microsoft SQL databaseserver,” siger Lars Ravndrup Thomsen. Netop derfor gik KMD efter en tæt integreret løsning. I flere andre løsninger er de enkelte elementer leveret af forskellige leverandører. ”Men så var vi ikke blevet færdige på kun 6 måneder. Og vi havde ikke kunnet få al support ét sted, som vi kan nu – hos Microsoft.”

Og hvad betyder alt dette for forretningen KMD? Lars Ravndrup Thomsen hæfter sig eksempelvis ved, at nem adgang til kapacitet vil spare KMD for et anseligt beløb til overhead omkostninger. ”Vi behøver ikke have ekstra kapacitet stående til peak-belastninger. Det betyder fx at vores udviklingshuse kan nøjes med at tilkøbe 100 ekstra servere i en given periode, hvor de tester, og derefter slukke for kapaciteten igen. Faktisk oplever vi en psykologisk effekt ved den nemme cloud-adgang til kapacitet: Medarbejderne køber i højere grad kun ekstra kapacitet i den periode, der er behov for det. Med KMD Cloud skal de nemlig ikke længere ”kæmpe” for budgettet.”

En anden gevinst, der har positiv indvirkning på bundlinjen, er reducerede udviklingsomkostninger. De opstår fordi midlertidige miljøer kan oprettes og nedlægges hurtigere og billigere. Også omkostningerne til administration af cloud-aware applikationer er reduceret, ligesom infrastrukturen er blevet langt billigere grundet bedre udnyttelse af hardware og softwareporteføljen. Driftsomkostningerne er ligeledes skåret ned – afregning efter forbrug giver ganske enkelt større bevidsthed om omkostningerne. ”For nogle opgaver kan cloud give besparelser på 20-40%,” konkluderer Lars Ravndrup Thomsen.

Lars Ravndrup Thomsen har følgende gode cloud-råd til andre organisationer: At indføre cloud er først og fremmest et forretnings- og forandringsprojekt og i mindre grad et egentligt teknisk projekt. Et projekt som stiller store krav til tilpasning af virksomhedens organisation og arbejdsprocesser. Standardiserede processer skal udvikles og afvikles automatisk. Sørg for, at løsningen består af integrerbare produkter og husk at tænke Lean, ITIL, automatisering og cloud sammen. Endelig er det vigtigt at aktivt involvere de medarbejdere, hvis jobs påvirkes som følge af automatiseringen.
Løsningen - kort fortalt
Partner Profile
Microsoft Services

Situationen
Eksterne og interne kunder efterspørger enklere, mere dynamisk og billigere IT-drift. Men hvordan leverer man dette på tværs af offentlige og private kunder med vidt forskellige, men komplekse krav?

Løsningen
En hybrid public/private cloud-løsning baseret på Microsofts virtualiseringsløsning Hyper-V i Windows Server samt system managementløsningen System Center.

Fordele
KMD benytter Microsofts cloud teknologier til leverance af nye fleksible og effektive services til kunderne, – og til at opnå interne effektiviseringer i form af færre overhead omkostninger, reducerede udviklings-, administrations-, drifts- og infrastrukturomkostninger.

Organisationsprofil
KMD er den største danskbaserede IT-virksomhed med faciliteter i Aalborg, Aarhus, Odense og Ballerup, over 3.000 medarbejdere og en omsætning på 4 mia. KMD leverer IT-drift og services til en lang række offentlige og private virksomheder samt interne udviklingsafdelinger.

Software & Services
  • Microsoft System Center
  • Windows Server

Industri(er)
IT Services

Land
Denmark

Languages
Danish

Partner(e)
Microsoft Services Denmark