Publiceret: 3/22/2013
Visninger: 19
Bedøm casen:

Landratsamt Landshut Multilicenční smlouva poskytla okresnímu úřadu flexibilitu při licencování softwaru a předvídatelné ceny

Landratsamt Landshut, správní úřad pro okres Landshut v německém Dolním Bavorsku, zajišťuje správu veřejných služeb pro 150 tisíc občanů prostřednictvím centrálního pracoviště v Landshutu a osmi poboček. Okresní úřad se rozhodl provést standardizaci na software společnosti Microsoft®, aby zjednodušil správu IT a zaměstnancům i veřejnosti poskytl spolehlivý přístup ke svým systémům. Aby z tohoto softwaru vytěžil maximální hodnotu, okres se společností Microsoft podepsal multilicenční smlouvu Enterprise Agreement, která přináší výhody multilicenčních slev a předvídatelné roční náklady na licence pro klientské systémy, zjednodušenou správu licencí a výhody programu Software Assurance. Díky možnosti upgradovat na nové verze softwaru zahrnutého do smlouvy ihned po jejich uvedení na trh, včetně systému Windows Server 2008 s virtualizační technologií Hyper-V, těží okresní úřad také z vyšší spolehlivosti a zabezpečení systémů a nižších nákladů na energie.

Situace

Landratsamt Landshut je správní úřad pro Landkreis Landshut (okres Landshut) v německém Dolním Bavorsku. Tento okres je domovem pro asi 150 000 obyvatel soustředěných do 35 komunit. Mnozí z nich pracují v nedalekých továrnách společnosti BMW, pro řadu malých podniků a firem z oblasti hi-tech nebo za prací dojíždějí do hodinu vzdáleného Mnichova.

Okres je řízen okresním úřadem, který spravuje celou řadu veřejných služeb, včetně zdravotní péče, vzdělávání, likvidace odpadu, bezpečnosti obyvatel nebo výstavby a údržby cest, nemocnic a škol. Úřad Landratsamt Landshut má 300 zaměstnanců, kteří pracují na devíti místech – na centrálním pracovišti v Landshutu a v osmi pobočkách.

Vzhledem k tomu, že pracovníci a počítače jsou rozptýleni na téměř 1 350 čtverečních kilometrech a stará se o ně pouze pět zaměstnanců IT oddělení, potřebuje okresní úřad stabilní a spolehlivou síťovou infrastrukturu, která umožňuje snadnou vzdálenou správu. Potřebuje také zajistit zaměstnancům zabezpečený přístup k obchodním aplikacím a usnadnit občanům provádění celé řady úloh online, například objednávání lékařských předpisů či poznávacích značek pro vozidla nebo podávání žádostí o pracovní místa.

Do roku 2004 úřad Landratsamt Landshut provozoval většinu svých aplikací v systému Windows Server® 2003. Podporu těchto aplikací ale zajišťovala dvě různá databázová řešení. Většinu obchodních aplikací podporovala databáze Oracle provozovaná v systému UNIX. Úřad provozoval také software pro správu dat Microsoft® SQL Server® 2000 v systému Windows Server 2003 pro podporu několika aplikací, například systému pro správu obsahu nebo aplikace oddělení zdravotní péče, která nemohla pracovat s databází Oracle.

Tato konfigurace vyžadovala dva různé správce databáze, což bylo nákladné. Okresní úřad také zjistil, že instalace aktualizací zabezpečení pro databázi Oracle vyžadovala mnohem více času než aktualizace databáze SQL Server. Správci IT okresního úřadu chtěli snížit náklady spojené s údržbou a správou infrastruktury a současně zaměstnancům a obyvatelům poskytnout snadný přístup ke spolehlivým, vysoce výkonným systémům. „ Chtěli jsme vše konsolidovat na systémy Windows Server a SQL Server 2005, abychom nepotřebovali různé odbornosti a mohli získat podrobné znalosti o zbylém systému,“ říká Bernhard Wiedemann, IT manažer, Landratsamt Landshut.

Okresní úřad pořizoval licence na software společnosti Microsoft prostřednictvím multilicenčního programu Select License, který umožňoval průběžné platby při pořizování technologií společnosti Microsoft. To zpočátku vyhovovalo, ale s tím, jak rostl počet nasazených technologií společnosti Microsoft, chtěli zástupci organizace zjednodušit správu licencí a získat možnost lépe předvídat náklady na software. Proto v roce 2004 úřad Landratsamt Landshut podepsal smlouvu Microsoft Enterprise Agreement, která poskytla:

  • Pevnou roční platbu za každý klientský počítač s využitím multilicenční slevy
  • Práva nasadit nové verze softwaru společnosti Microsoft (a v případě potřeby také downgrade na starší verzi)
  • Program Software Assurance, který poskytuje práva na nové verze, možnost domácího používání softwaru a další výhody včetně školení nebo technické podpory

Řešení

V roce 2007 se okresní úřad rozhodl smlouvu Enterprise Agreement prodloužit a provést standardizaci na software společnosti Microsoft. Na straně serverů používá systémy Windows Server a Microsoft SQL Server a software pro komunikaci a spolupráci Microsoft Exchange Server 2007 a na straně klientů operační systém Windows® XP spolu se systémem Microsoft Office Professional 2003. „ Software společnosti Microsoft nám poskytuje integrované prostředí sahající od serverů až po klientské počítače, což je zásadní pro organizaci s malým počtem zaměstnanců IT oddělení, jako je ta naše,“ říká Wiedemann.

Předvídatelný rozpočet
Při použití programu Enterprise Agreement může okresní úřad snadno sledovat a spravovat všechny své licence na software společnosti Microsoft pomocí webu VLSC (Microsoft Volume Licensing Service Center) a nemusí se obávat žádných neočekávaných nákladů v případě přidání uživatelů nebo upgradu verzí či edicí softwaru. Když se úřad například rozhodl nahradit databázi Oracle systémem pro správu dat SQL Server 2005, využil práv na nové verze, která získal díky výhodám programu Software Assurance v rámci smlouvy Enterprise Agreement, a provedl upgrade licencí systému SQL Server 2000 na systém SQL Server 2005. „ Protože jsme prostřednictvím smlouvy Enterprise Agreement již získali licence na systém SQL Server 2000, mohli jsme upgradovat na SQL Server 2005 bez dalších nákladů na licence,“ říká Wiedemann.

Poté v roce 2008 okresní úřad využil výhodu licencí Step-Up, která mu umožnila upgradovat některé licence pro systém Windows Server 2008 Standard na licence pro systém Windows Server 2008 Datacenter. Licence Step-Up okresnímu úřadu umožnily přejít z nižší edice softwaru na vyšší bez nutnosti platit plnou cenu za licencování dvou různých edicí.

Integrovaná virtualizace
Úřad Landratsamt Landshut pomocí technologie Hyper-V™ zahrnuté v systému Windows Server 2008 Datacenter hostuje 23 virtuálních počítačů na 5 nových blade serverech HP ProLiant. Většina infrastruktury, včetně řadičů domény, souborových služeb a systémů Exchange Server 2007 a SQL Server 2005, a také aplikace jednotlivých oddělení jsou provozovány na virtuálních serverech. Okresní úřad si ponechal 10 původních fyzických serverů, které slouží pro aplikace zajišťující zálohování, archivaci, správu a služby brány firewall. V důsledku toho okresní úřad snížil celkový počet fyzických serverů z 25 na 15. „ Rozhodli jsme se virtualizovat většinu našich serverů, abychom zvýšili dostupnost a současně snížili počet fyzických serverů, které je třeba spravovat,“ říká Wiedemann. „ Zvolili jsme technologii Hyper-V, protože poskytuje potřebný výkon a oproti řešení VMware nabízí výrazně nižší náklady na licence.“ Tento krok také pomohl snížit náklady na energie a nároky na fyzický prostor, protože servery vyšší třídy hostující více virtuálních serverů mají nižší spotřebu energie než odpovídající počet fyzických serverů.

Výhody školení a technické podpory
Úřad Landratsamt Landshut také plně využívá výhody programu Software Assurance, například oprávnění poskytnout zaměstnancům licencovaný software společnosti Microsoft pro domácí používání a také školení či technickou podporu. „ Kupóny ke školení na program Software Assurance uplatňujeme u našeho partnera, společnosti Applied Intelligence, která našim správcům pomáhá seznámit se s nově nasazovanými serverovými produkty,“ říká Wiedemann. Okresní úřad také využívá podporu poskytovanou prostřednictvím webu Microsoft TechNet, který zaměstnancům IT oddělení pomáhá zlepšit technické dovednosti, vyřešit problémy ohrožující chod organizace i každodenní problémy a vyhodnotit nové technologie společnosti Microsoft. Někteří zaměstnanci okresního úřadu také získávají dovednosti pro práci s programy systému Microsoft Office pomocí školení Microsoft E-Learning.

Integrované nástroje pro správu
300 pracovních stanic okresního úřadu a 20 přenosných počítačů používá systém Windows XP Professional SP3. Správci tyto klientské počítače spravují vzdáleně z centrálního pracoviště úřadu Landratsamt Landshut pomocí protokolu RDP (Remote Desktop Protocol), který je součástí Terminálové služby systému Windows Server 2008.

V rámci každodenních úkolů správy serverů správci také používají produkt Microsoft System Center Operations Manager 2007 pro fyzické servery a System Center Virtual Machine Manager 2008 pro virtuální servery. Společnost Applied Intelligence, Microsoft Certified Partner, zajišťuje podporu nepostradatelných aplikací. „ Integrovali jsme systém Microsoft System Center Operations Manager s naším partnerem, aby jeho správci měli přístup k našim datům monitorovacích procesů a mohli proaktivně zasáhnout, pokud zaznamenají nějaký problém“, říká Wiedemann.

Okresní úřad navíc své virtuální servery zálohuje na integrovaná disková a pásková média pomocí produktu System Center Data Protection Manager 2007.

*
* Díky tomu, že další licence není nutné objednávat pokaždé, když přidáme klientský počítač nebo server, ale pouze jednou ročně, ušetříme značné množství času při správě licencí. *

Bernhard Wiedemann
IT manažer, Landratsamt Landshut

*


Přínosy

Podepsáním smlouvy Microsoft Enterprise Agreement získal úřad Landratsamt Landshut okamžitý přístup k novým verzím softwaru spolu s předvídatelnou cenou a úsporou času při správě licencí. Výhody této smlouvy úřadu také usnadnily standardizaci na software společnosti Microsoft, která pomohla zvýšit spolehlivost a zabezpečení jeho sítě. Licence Step-Up navíc zvýšily nákladovou efektivitu projektu virtualizace serverů, který přinesl vyšší výkon a nižší náklady na energie.

Okamžitý přístup k softwaru za předvídatelnou cenu
Protože cena upgradu softwaru společnosti Microsoft je ve smlouvě Enterprise Agreement zahrnuta prostřednictvím programu Software Assurance, úřad Landratsamt Landshut může nové technologie implementovat dříve, než kdyby by měl pro každý upgrade uzavírat novou smlouvu. „ Jako organizace veřejné správy máme pevně stanovený roční rozpočet, a proto možnost přesně předvídat náklady na licence a současně upgradovat na nové produkty ihned po jejich uvedení je pro nás nesmírnou výhodou“, říká Wiedemann. „ Pokud bychom například nemohli využít licencí Step-Up v rámci programu Enterprise Agreement, nemohli bychom tak brzy nasadit systém Windows Server 2008 Datacenter s technologií Hyper-V, což by pozdrželo výhody spojené se snížením nákladů na energie a vyšším výkonem sítě."

Vyšší spolehlivost a zabezpečení systémů
Udržování konzistentního softwaru v celé organizaci pomáhá okresnímu úřadu zvýšit spolehlivost a zabezpečení, protože musí aktualizovat jen jednu sadu produktů. „ Přestože působíme v oblasti veřejné správy a ne na konkurenčním trhu, je pro nás důležité mít nejnovější technologie, abychom mohli efektivně poskytovat služby našim občanům,“ říká Wiedemann. „ Smlouva Enterprise Agreement nám pomáhá udržovat naše systémy v aktuálním stavu, což pomáhá udržet stabilitu IT prostředí. Dokázali jsme například vylepšit zabezpečení databáze díky konsolidaci našich databází na systém SQL Server 2005, jehož aktualizace je mnohem snazší, než jak tomu bylo u systému Oracle.

Úspora času při správě licencí
Protože smlouva Enterprise Agreement zahrnuje upgrade na nové verze licencovaného softwaru prostřednictvím výhod programu Software Assurance, okresní úřad už nemusí sledovat verze softwaru. Na konci každého roku jednoduše pomocí procesu aktualizační objednávky True-Up provede inventarizaci hardwaru a poté zjistí, zda je do smlouvy nutné přidat licence. Pokud úřad během roku přidá další počítače, licence pro tyto přidané počítače jsou okamžitě k dispozici v rámci smlouvy za stejnou cenu na klientský počítač jako na začátku smluvního období. „ Díky tomu, že další licence není nutné objednávat pokaždé, když přidáme klientský počítač nebo server, ale pouze jednou ročně, ušetříme značné množství času při správě licencí,“ říká Wiedemann.

Další časovou úsporu při správě licencí okresnímu úřadu přináší také web Microsoft VLSC, který umožňuje stahovat licencované produkty, získat přístup ke klíčům Product Key, spravovat licenční smlouvy a pořizování licencí a získat přístup k výhodám programu Software Assurance.

Nižší náklady na energie
Nasazení systému Windows Server 2008 Datacenter s technologií Hyper-V úřadu Landratsamt Landshut umožnilo snížit počet fyzických serverů z 25 na 15 a v důsledku toho snížit náklady datacentra na energie. Pět nových high-end serverů, které hostují 23 virtuálních serverů s využitím technologie Hyper-V, má navíc vyšší energetickou účinnost, což pomáhá ještě více snížit náklady okresního úřadu na energie.

Løsningen - kort fortaltOrganisations størrelse
300 medarbejdere

Software & Services
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Microsoft SQL Server 2005
  • Microsoft System Center Configuration Manager 2007
  • Microsoft System Center Operations Manager 2007
  • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008
  • Windows Vista

Industri(er)
Government

Land
Germany

Languages
Czech

Partner(e)
Applied Intelligence