Publiceret: 4/16/2013
Visninger: 16
Bedøm casen:

Pipelife Czech s.r.o. Řešení pro výrobu a distribuci plastových potrubních systémů ve společnosti Pipelife Czech s.r.o.

Společnost Pipelife Czech je výrobcem a prodejcem plastových potrubních systémů s nejširším výrobním sortimentem z PVC, PE, a PP v České republice, doplněným výrobky z dalších závodů holdingu. Pipelife Czech s.r.o. náleží k holdingu Pipelife International, jehož sídlo leží v Rakousku. Mnoholetá tradice firmy dokazuje její životaschopnost a zvyšující se podíl na trhu svědčí jak o kvalitě výrobků Pipelife Czech s.r.o., tak i o dobré práci zaměstnanců.

Výchozí stav

Společnost Pipelife používala zastaralou verzi informačního systému Exact, pro řízení skladových operací systém Megastore, vlastní systém pro strategické a operativní plánování vytvořený v MS Access, výstupy v MS Excel a Crystal Reports.

Požadavkem na nový informační systém bylo řídit veškeré procesy v rámci jednoho informačního systému a najít stabilního partnera, který provede vlastní implementaci a bude i v budoucnu pružně reagovat na potřeby na rozvoj a údržbu informačního systému.

Cíle projektu

Společnost kladla na nový informační systém následující požadavky:
 • Integrace stávajícího informačního prostředí do jedné aplikace.
 • Vytvoření spolehlivé platformy pro další rozvojové vize.
 • Optimalizace procesů ve výrobě, skladu a distribuci.
 • Připravenost systému na plánovanou fúzi.
 • Odbornost, zkušenost a stabilita implementačního partnera.
Řešení

Ve výběrovém řízení zvítězil informační systém Microsoft Dynamics NAV a společnost NAVISYS, která byla schopna zákazníkovi nabídnout potřebné oborové řešení.

V oblasti výroby bylo nutné systém doplnit o specifické požadavky týkající se výroby potrubních systémů – jednalo se například o evidenci technologických dat nebo spotřebu materiálu na celou výrobní dávku, obsahující několik druhů výrobků, a její následné rozpuštění na jednotlivé výrobky při dokončení zakázky.

Významnou oblast také tvořil vývoj nástrojů na podporu strategického a operativního plánování – a to jak z hlediska finančního, tak obchodně/výrobního, založeného na sofistikovaném systému prognózování budoucí poptávky. Výsledkem je nejen efektivní plánování a řízení vlastních procesů, ale také požadovaný reporting vůči zahraniční mateřské společnosti.

Původní projekt byl rozdělen do dvou etap. První etapabyla zahájena 20. 10. 2008 a jejím cílem bylo spustit systém k 5. 1. 2009 v maximální standardizované podobě pro všechna klíčová oddělení společnosti, tedy včetně výroby a přihrádkového skladu. První fáze byla spuštěna do ostrého provozu podle původního plánu.

Druhá etapa byla zaměřena na zapracování požadavků zákazníka týkajících se obchodu, skladu, plánování dopravy, metrologie a reklamačního řízení. Významnou část této etapy tvořil vývoj a implementace řešení pro oblast řízení výroby potrubních systémů a zapracování systému strategického a operativního plánování. Druhá etapa byla ukončena k 30. 6. 2009 a díky důslednému dodržování implementační metodiky SureStep byl celý úvodní projekt dokončen v plánovaných termínech s dodržením původně plánovaného rozpočtu.

V průběhu implementace došlo ze strany společnosti Pipelife Czech s.r.o. k akvizici společnosti INSTAPLAST spol. s r.o., která k 1. 9. 2009 vyústila fúzí obou společností. Projekt implementace informačního systému Microsoft Dynamics NAV byl po vzájemné dohodě rozšířen o třetí etapu, která obsahovala nezbytné kroky související s fúzí, zaškolením nových uživatelů, ale také začleněním nové technologie výroby do stávajících procesů. Poslední etapa byla dokončena podle původního plánu k 30. 9. 2009, zároveň tím byla ukončena i implementace celého systému.

V horizontu 1 roku jsou však naplánovány ještě další aktivity – pokročilé kapacitní plánování výroby, automatizace sběru technologických dat, optimalizace procesů v rámci přihrádkového skladu, spuštění firemního intranetu na bázi Microsoft SharePoint s úzkou vazbou na Microsoft Dynamics NAV.

Přínosy
 • Zprůhlednění a zefektivnění jednotlivých procesů.
 • Efektivní plánování a řízení vlastních procesů.
 • Reporting vůči zahraniční mateřské společnosti.
Společnost Pipelife má nyní k dispozici robustní informační systém, který je nezbytným předpokladem konkurenceschopnosti firmy a jejího dalšího růstu, díky tomu si také upevnila svoji pozici v oblasti výroby a prodeje plastových potrubních system.

*
* Implementované řešení splnilo jasně definované požadavky na integraci, zprůhlednění a zefektivnění jednotlivých procesů. K výraznému zlepšení a odstranění neefektivních procesů došlo především v oblasti logistiky a výroby. *

Lukáš Bílek
finanční analytik společnosti Pipelife Czech s.r.o.

*
Løsningen - kort fortaltOrganisations størrelse
200 medarbejdere

Software & Services
 • Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1
 • Microsoft SQL Server 2005
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows Server 2003

Industri(er)
High Tech & Electronics

Land
Czech Republic

Forretningsbehov
Business Productivity

Languages
Czech

Partner(e)
NAVISYS s.r.o.