Publiceret: 10/23/2013
Visninger: 139
Bedøm casen:

Herning Kommune 10000 skoleelever i Herning Kommune får Windows 8 pc'er

Da investeringen er stor, har Herning Kommune valgt at give 6.000 eksisterende pc’er nyt liv med SSD-harddiske og Windows 8, så de kan benytte det nyeste styresystem og opleve en opstartstid på under 30 sekunder. Samtidig har kommunen investeret i en række nye pc’er til elever og lærere. Valget faldt på Windows 8, da den platform layout- og funktionsmæssig er ens på tværs af pc’er, tablets og smartphones, hvilket gør brugeroplevelsen nem og intuitiv. Indtil videre anvendes primært pc’er, men på sigt forventer Herning Kommune også, at elevernes egne tablets og smartphones vil kunne anvendes i skolesystemet. IT-servicevirksomheden EG har været implementerings- og rådgivningspartner i udrulningen af styresystem og software.

I takt med stigende krav om digitalisering i det offentlige, har Herning Kommune oplevet et behov for at øge digitaliseringen i undervisningen. På baggrund af en analyse af behovet for digitale værktøjer hos skolerne blandt undervisere og ledere, blev konklusionen, at alle elever bør have en pc til rådighed.

*
* Vi identificerede et behov for for 1-til-1 computing, hvor alle elever og lærere kan tilgå programmer og data – både når de arbejder på skolen og når de ønsker at tilgå deres skoleapplikationer udefra. *

Michael Hessel
IT-ansvarlig for Børn og Unge
Herning Kommune

*
Udover at kommunen manglede pc’er, var der et behov for bedre opstartstid på de eksisterende pc’er – det kunne tage op til 8 minutter at få en klasse i gang med undervisningen på grund af lange opstartstider, hvilket var en tidsrøver. Visionen og strategien var klar – Herning Kommune ville tilbyde mere digital undervisning. Udfordringen var dog, at der ikke umiddelbart var budget til at indkøbe de 10.000 nye pc’er, der skulle til for at realisere planen inden for de næste to år.

Løsningen for Herning Kommune er todelt. Først og fremmest er skolernes eksisterende 6.000 pc’er blevet opgraderet med SSD-harddiske, nye batterier og Windows 8 styresystemet. Det har givet pc’erne en forøget levetid på ca. 2 år og en opstartstid på under 15 sekunder, hvilket er en markant forbedring ift. de tidligere pc’ers ydelse. Derudover har kommunen investeret i 1.200 pc’er til underviserne samt 1.000 nye pc’er til elever – alle med Windows 8 som styresystem. Og flere pc-indkøb er planlagt, da målet er at kunne stille en pc til rådighed til alle kommunens 10.000 elever og lærere, så alle har de optimale værktøjer til digital undervisning.

IT-servicevirksomheden EG har været en tæt samarbejdspartner for Herning Kommune og har implementeret platformen, der gør det muligt at administrere, udrulle og overvåge pc’erne. Udrulningen af Windows 8 sker på Microsoft System Center Configuration Manager 2012, der er skræddersyet til Herning Kommunes behov. Alle applikationer og programmer er lavet i klassesæt, så lærere og elever på skolerne selv kan vælge, hvilken software og hvilke programmer, de ønsker at benytte. Superbrugerne på skolerne er således mindst muligt involveret i projektet, da Herning Kommune stiller platformen til rådighed, som brugerne selv nemt kan installere deres programmer fra.

IT-ansvarlig for Børn og Unge, Michael Hessel, og IT-konsulent i Center for Børn og Læring, Jens Ole Mogensen, er tilfredse med den nye løsning og processen:

”Implementeringsfasen er gået uden store problemer, og hvor vi tidligere måtte udrulle antivirus, software og håndtere pc’erne fra gamle management systemer, har System Center Configuration Manager reduceret antallet af administrative værktøjer, så alt sker fra samme system. EG har i den forbindelse designet løsningen, lavet infrastrukturen og undervist alle, så vi stort set er selvdrevne på IT.”

For at sikre positiv modtagelse af Windows 8 hos alle lærere og elever, har Herning Kommune uddannet brugerne. IT-afdelingen har således kørt ud på skolerne med pc’erne og samtidig demonstreret brugen af Windows 8, Office 2013 og direct access, som giver sikker adgang til skolens programmer fra andre lokationer. Derudover har Microsoft lagt introduktionsvideoer på alle pc’er, som brugerne automatisk møder, når de logger på pc’en.

Den største gevinst ved opgraderingen af Windows 8 og SSD-harddiske til alle skolernes lærere og elever er, at alle brugere får et tidsvarende system, baseret på nyeste teknologi, der giver lærerne adgang til at føre digital undervisning og eleverne mulighed for at tilgå deres programmer og data på skolen såvel som udefra. Dertil kommer den markante forbedring i pc-opstart, så hvor man tidligere kunne bruge op til 8 minutter på at få undervisningen i gang, er spildtiden minimeret til under 30 sekunder.

Både lærere og elever har taget positivt imod de nye pc’er og oplever fordelene ved et meget hurtigt styresystem.

Med System Center Configuration Manager er den største fordel for IT-afdelingen at have én platform, hvor al udrulning af software og administration foregår nemt og gnidningsfrit fra centralt hold. Brugerne er i høj grad selvhjulpne, hvilket på sigt vil frigive tid hos både lærere og IT-afdeling. Dertil kommer hastighedsgevinster og fremtidssikring ved et nyt system. I og med at brugerne er mere selvhjulpne, kan de eks. selv tage automatisk back-up og geninstallere deres pc, hvis de ønsker det.

Udfra et fremtidsperspektiv mener Herning Kommune at stå stærkt til at håndtere mulige forandringer i skolesystemet. Således siger Jens Ole Mogensen, IT-konsulent i Center for Børn og Læring:

”Digitaliseringen af skolerne er bestemt en positiv udvikling - og det er en udvikling, der går stærkt. Fremtiden byder på mange usikre faktorer. Vi ved eksempelvis ikke, hvor meget af undervisningen, der vil ske på skolerne, eller om lektiecafeer vil få større betydning? Men vi kan forvente forandring, og derfor er fleksibiliteten i værktøjer og systemer vigtigere end selve teknologien. Vi skal have alle skolerne med og tilbyde mobile løsninger, der danner basis for optimale indlæringsmuligheder for alle elever.”

Løsningen - kort fortalt
Organisationsprofil
Herning Kommune består af hovedbyen Herning, hvor 47.000 mennesker bor. Kommunen har i alt 86.600 indbyggere. Derudover spreder kommunen sig samlet set over et areal på 1.323 km2, der gør den til landets tredjestørste. Hele egnen er kendt for en stærk sammenhængskraft båret af iderigdom, iværksætterånd, viljen til at se resultater samt en stærk tradition for samarbejde mellem erhvervsliv, kulturinstitutioner, ildsjæle og kommune.

Situationen
Herning Kommune har en strategi om at imødekomme ’1-til-1 computing’ for alle folkeskoler i kommunen. Målet er således, at alle lærere og elever får deres egen pc, så de kan arbejde digitalt i undervisningstimerne og samtidig kan tilgå deres opgaver og læringsprogrammer uanset, om de sidder på skolen eller derhjemme.

Løsningen
Skolernes eksisterende 6.000 pc’er blevet opgraderet med SSD-harddiske, nye batterier og Windows 8 styresystemet, og derudover er der indkøbt ca. 1800 nye pc’er til lærere og elever. Herning Kommune har ligeledes fået System Center Configuration Manager som deployment platform til at udrulle og administrere Windows 8 pc’erne.

Fordele
  • Over 6.000 gamle pc’er har fået forlænget levetiden med 2 år og kører som nye.
  • Kommunens 10.000 elever og lærere får næsten alle en pc til rådighed.
  • Windows 8 og direct access giver nem adgang til programmer og data både på og uden for skolen. Èn platform gør det nemt at administrere og udrulle software for IT-afdelingen.
  • Herning Kommune går forrest med at digitalisere undervisningen og tilbyde ’1-til-1 computing’.

Software & Services
Windows 8

Industri(er)
Primary & Secondary Edu/ K-12

Land
Denmark

Languages
Danish

Partner(e)
EG A/S