Publiceret: 3/8/2012
Visninger: 35
Bedøm casen:

Georg Berg Entreprenør optimerer produktiviteten med volumenlicens på Office 2010

Georg Berg er en entreprenørvirksomhed, der er startet i 1974. Oprindelig var det en traditionel tømrerforretning, men i dag ligger hovedvægten af omsætningen på hoved- og totalentrepriser. Virksomheden har en årsomsætning på ca. 250 mio. kr. og beskæftiger ca. 100 mand, hvoraf ca. 25 er funktionæransatte. Virksomhedens speciale er offentlige bygninger såsom skoler, plejehjem, rådhuse og sygehuse, men man har desuden opført domicilbygninger for store erhvervsvirksomheder, fortæller direktør Christian Berg.

Den Slagelse-baserede virksomhed har klaret sig gennem både olie- og finanskriser, men vil ikke bruge det spirende opsving i 2012 som undskyldning for at gøre, som man altid har gjort.

– Vi er meget optaget af, hvordan den nyeste teknologi gør os i stand til at bruge vores mandskabsressourcer bedre, men også af, hvordan vi driver vores it-løsninger på den mest kosteffektive måde, siger Christian Berg.

*
* I dag har vi en volumenlicens-aftale, der giver adgang til nyeste Microsoft Office. Samtidig betaler vi kun for det antal brugere, der faktisk anvender produkterne. *

Christian Berg
Direktør
Georg Berg A/S

*

Volumenlicens giver store fordele

Det giver sig bl.a. udslag i, at man har overladt totalansvaret for it-drift og support til Itheco Business Solutions, så entreprenørfirmaet ikke selv skal dedikere medarbejdere til opgaven. Hvilket man med Christians Berg ord er 'rigtig glade for; Itheco er langt bedre end os til at løse opgaven og vi frigør ressourcer til det, der giver reel værdi for os som virksomhed.' Tilsvarende har han besluttet, at man ikke længere vil bekymre sig om at skulle indkøbe og opdatere produktivitetssoftware som Microsoft Office i tide og utide.

– Tidligere købte vi softwarepakker, der var bundet til enkeltmaskiner. Det var bøvlet – og tillige ærgerligt, når en pc f.eks. brød ned eller skulle skiftes. For så skulle vi ud og købe en ny kontorpakke. Tilsvarende var vi nødt til at købe ny software, når versionerne skulle opgraderes, så det var en løbende udgiftspost, forklarer Christian Berg.

– Men i dag har vi en volumenlicens-aftale, der giver adgang til nyeste Microsoft Office. Samtidig betaler vi kun for det antal brugere, der faktisk anvender produkterne, tilføjer han.

SharePoint letter samarbejdet

Gennem de seneste fem år er Georg Berg gradvist skiftet til en ren Microsoft-baseret infrastruktur, hvilket har givet virksomheden flere fordele.

– Tidligere havde vi f.eks. en Notes-baseret samarbejdsløsning, men den var en pine for nye medarbejdere at vænne sig til; de kendte slet ikke programmet, for der er jo ikke særlig mange, der anvender det længere. Blandt andet derfor bruger vi Microsoft SharePoint i dag. For det kan folk finde ud af at anvende, mener han.

Samtidig har SharePoint gjort det let at lade mails indgå som en naturlig del af et sagsforløb og binde dem op på enkeltprojekter.

– Tilsvarende har SharePoint givet en bedre deling og styring af vores kalendere, end da vi kørte Notes. Det er muligvis en lille ting, men endnu en af de detaljer som er med til at gøre os mere effektive og udvikle forretningen. På sigt satser vi på, at SharePoint også kan hjælpe os med at automatisere en række arbejdsgange og gøre arbejdsdagen endnu nemmere for de administrative medarbejdere, siger Christian Berg.

Løsningen - kort fortaltOrganisations størrelse
100 medarbejdere

Organisationsprofil
Georg Berg er en professionel og ambitiøs byggevirksomhed, der vægter kvalitet og miljø højt. Virksomhedens opgaver omfatter projektering, opførsel og renovering af erhvervsbygninger, boliger og anlæg. Georg Berg er stiftet i 1974, har ca. 100 ansatte og har hovedkontor i Slagelse.

Situationen
En uensartet it-infrastruktur tog tid for nye medarbejdere at sætte sig ind i og gav hyppige, uforudsigelige ekstraudgifter.

Løsningen
Microsoftbaseret infrastruktur med volumenlicens på udvalgte produkter.

Fordele
Volumenlicens giver Georg Berg adgang til seneste Microsoft Office uden ekstraudgifter
Virksomheden betaler kun for det antal softwarelicenser, man faktisk anvender
Microsoft-baseret infrastruktur sikrer, at delløsninger fungerer sammen og let kan udveksle data
Sats på bl.a. Microsoft Office- og SharePoint sikrer, at nye medarbejdere kender it-værktøjerne på forhånd
Lettere integration til – og deling af – kalenderinformationer

Software & Services
  • Microsoft Office 2010 Suites
  • Microsoft SharePoint Server 2010

Industri(er)
Architecture, Engineering & Construction

Land
Denmark

Languages
Danish

Partner(e)
Itheco Business Solutions