Publiceret: 4/23/2013
Visninger: 25
Bedøm casen:

CKD NOVE ENERGO a.s. Společnost ČKD NOVÉ ENERGO využívá nový PLM systém s technologiemi Microsoft

Strojírenská a technologická firma ČKD NOVÉ ENERGO používá dlouhodobě PLM systém, nyní však přešla na systém nové generace využívající technologie Microsoft. Celý projekt jeho implementace měl přínos nejen v oblasti tvorby a správy dat. Jedním z hlavních přínosů s ohledem na rozpad koncernu ČKD byla i kompletní záchrana historických dat.

Výchozí stav

Strojírenská a technologická firma ČKD NOVÉ ENERGO používá dlouhodobě PLM systém, nyní však přešla na systém nové generace využívající technologie Microsoft. Celý projekt jeho implementace měl přínos nejen v oblasti tvorby a správy dat. Jedním z hlavních pČKD NOVÉ ENERGO, a.s. je strojírenská a elektrotechnická firma, která se orientuje především na výrobu rotačních strojů podle vlastního know-how, na konstrukce všech typů kompresorů pro průmyslové využití, elektromotorů a generátorů středních a vysokých výkonů, na výrobu mlýnů podle basic designu, výrobu větrných elektráren a na dodávky investičních celků „na klíč“.

V ČKD Nové Energo se jedná o typickou zakázkovou výrobu, u níž bylo nutno řešit řadu specifik při implementaci informačního systému.

Historie PLM systému SYSKLASS v ČKD Nové Energo sahá až do počátku devadesátých let, kdy byl v roce 1994 do podniku ČKD Kompresory implementován systém s tímto názvem.

Tehdejší verze byla DOS aplikace a software sloužil pouze pro podporu technické přípravy výroby.

Obchodní cíle

„Se starší verzi systému SYSKLASS 2.75 DOS jsme byli spokojeni.“ říká vedoucí implementačního týmu v ČKD Energo Petr Daňhelka. „ Jednalo se však o DOSovskou aplikaci, kterou již autorská firma GT Systems2 dále nevyvíjela. Místo ní tu byl SYSKLASS nové generace s možnostmi odpovídajícími informačním technologiím třetího tisíciletí. Nové funkce a možnosti jsme chtěli využívat. Zároveň bylo naším požadavkem, aby nové řešení na bázi SYSKLASS zachovávalo v nové modernější podobě všechny customizační úpravy, které byly integrovány do staré standardní verze SYSKLASS 2.75 v našem podniku.

“Oproti své dřívější verzi využívá nová verze SYSKLASSU technologie Microsoft.

Řešení

Implementace byla rozdělena do několika samostatných etap. V první etapě byla provedena podrobná analýza nadstandardních úprav v předchozí verzi a následně ve spolupráci s implementačním týmem byly stanoveny priority převodu těchto úprav do nové verze SYSKLASSu pro Windows. Zároveň bylo rozhodnuto, že některé z dříve provedených úprav se již nebudou do nové verze integrovat, protože byly v průběhu času nahrazeny funkčností celopodnikového informačního systému.

V rámci druhé etapy byla instalována standardní verze SYSKLASS, do které byly postupně integrovány úpravy s nejvyšší prioritou. Zároveň probíhalo školení první skupiny uživatelů. V průběhu druhé etapy byla opakovaně provedena konverze všech číselníkových a konstrukčních dat tak, aby při závěrečné konverzi byla zachována veškerá data z předchozí verze. Závěrem druhé etapy bylo provedení „ostré“ konverze dat a spuštění systému pro oblast technologie a zakázkového řízení.

V rámci třetí etapy byly provedeny stejné kroky jako v etapě druhé pro oblast technologie. Tato etapa byla velmi náročná na uživatelské úpravy a převody dat. To byl také důvod jejího oddělení od etapy druhé. Na závěr třetí etapy zavádění SYSKLASSu byl systém v úplném rutinním provozu.

Po ukončení předchozích etap následovala ještě jedna, původně neplánovaná, protože vedení firmy ČKD Nové Energo se v průběhu implementace rozhodlo nasadit i nový celopodnikový informační systém. Bylo tedy nutné vytvořit programy pro úzkou spolupráci těchto systémů. K propojení byly využity COM technologie.

Hlavní těžiště navrhovaného řešení spočívalo v úplnosti a šíři založení datového skladu (DW) a v možnosti jednoduše a uživatelsky příjemně spojovat informace, původně roztříštěné v různých modulech Mark IV či pomocných zdrojích (databáze Microsoft Access).

Přínosy

Celý projekt implementace systému měl přínos nejenom v oblasti tvorby a správy dat. Jedním z jeho hlavních přínosů s ohledem na rozpad koncernu ČKD byla i kompletní „záchrana“ historických dat. V rámci projektu byla provedena kompletní konverze dat celého know-how ČKD Kompresory.

Objem převáděných dat byl více než 500 000 vyráběných položek včetně všech souvisejících dat (konstrukční kusovníky, technologické postupy, nářadí). Nejstarší položka, která byla zavedena do systému, nesla datum vzniku 1959. Tato data jsou nyní kdykoliv k dispozici v rámci nových obchodních případů, od fáze nabídky až do fáze realizace zakázky.

Z důvodů zpracování velkého množství dat je databanka vyráběných položek rozdělena do tří databází – pracovní, platná a archivní.

V pracovní dochází k realizaci změn a zadávání nových položek. V platné jsou uloženy momentálně platné položky včetně historie změn ve všech údajích těchto položek. V archivní databázi jsou uloženy historické položky převzaté v době konverze z archivních databází.

V případě, že nastane potřeba s těmito položkami pracovat, je možné je přesunout z archivu do pracovní databáze a po nutných úpravách, s ohledem na současné dílenské vybavení, se položka převede do platných dat, která následně využívá systém řízení výroby.

Nové řešení zachovává funkčnost svého předchůdce a má hlavní novinky zejména v oblasti:

 • WORKFLOW - změnové řízení s kompletním managementem činností spojených se změnovou službou. Modul je využíván nejen pro řízení změn, ale i odchylek ve výrobě

 • PDM – možnost správy dokumentů v technickém úseku (Microsoft Word, Microsoft Excel, BMP, GIF DWG, SLDDRW )

 • byl vytvořen specializovaný modul, nahrazující dosavadní „papírovou“ praxi ve správě výkresové dokumentace bez ohledu na to, zda byla výkresová dokumentace vytvořena za pomoci moderních CAD systémů nebo pouze naskenována z původního papírového výkresu (ČKD Nové Energo zakoupilo unikátní skenovací stroj, umožňující skenování výkresů až do formátu A0)

 

*
* Informační systém nové generace nabízí možnosti odpovídající informačním technologiím třetího tisíciletí. Jeho nové funkce a možnosti jsme chtěli využívat. *

Petr Daňhelka
vedoucí implementačního týmu v ČKD Energo

*


Løsningen - kort fortalt
Software & Services
 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Visual Foxpro Technologies
 • Microsoft Visual FoxPro
 • Microsoft Visual Studio
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Visual Studio Technologies

Industri(er)
 • Automotive, Industrial Equipment & Aerospace
 • High Tech & Electronics

Land
Czech Republic

Languages
Czech

Partner(e)
SYSKLASS CZ