Publiceret: 9/9/2013
Visninger: 113
Bedøm casen:

SEAS-NVE SEAS-NVE sætter strøm til elsalget med business intelligence-løsning

Hårdere konkurrence, men flere markedsmuligheder
Liberaliseringen på området for el betyder, at kunderne ikke længere nødvendigvis skal bruge det lokale elhandelsesselskab, der er tilgængelig i deres eget geografiske område. Og det er nemt for kunderne et skifte elselskab hyppigt. Det skaber større konkurrence på området, men åbner samtidig op for nye markedsmuligheder. SEAS-NVE har derfor skærpet sine mål om at lave el-kontrakter med alle sine kunder. Kontrakterne løber typisk over en længere tidsperiode og giver mulighed for at forudsige og beregne det fremtidige elforbrug hos kunderne samtidig med, at SEAS-NVE selv får et overblik over, hvor meget strøm, der skal leveres hvor og hvornår.

*
* Vi har fået rigtig god tilbagemelding fra forretningen, fordi vi har samlet data fra mange kildesystemer. Hvor det før tog lang tid at trække data fra forskellige kilder, er det nu ekstremt hurtigt, da tallene er umiddelbart tilgængelige i vores portal. *

Anders Spur Hansen
Business Intelligence Developer
SEAS-NVE

*
Fra godt dataoverblik til ‘self-service’ business intelligence

Behovet for større dataoverblik og samling af kildesystemer kom for et par år siden, hvor SEAS- NVE skulle udskifte elmålere i hele deres forsyningsområde. Med 365.000 nye, fjernaflæste elmålere og et større marked på sigt, var der behov for et business intelligence system, som kunne give hurtigt og nemt overblik over mange vigtige data. SEAS-NVE indgik således en aftale med Platon, som installerede et Data Warehouse baseret på Microsoft SQL Server 2008 R2. Det nye Data Warehouse blev integreret i SEAS-NVE’s SharePoint portal og samlede data fra mange kildesystemer, hvilket gav et hurtigt overblik over sælger performance.

I 2012 var SEAS-NVE klar til at tage skridtet nærmere en såkaldt ’self-service’ business intelligence model med visionen om at give forretningen de rigtige værktøjer for at kunne trække informationer og data til at optimere elkontrakter og skabe overblik over salg og indkøb. SEAS-NVE opgraderede derfor til SQL Server 2012 i partnerskab med Platon, der har deltaget og rådgivet om implementeringen af business intelligence-løsningen. Det nye Data Warehouse er baseret på SQL Server 2012 platformen og inddrager funktionalitet i MDS og DQS i ETL-flowet. Rapportering af data skabes i Power View og på en SharePoint 2010 platform.

En anden ny funktion er adgang til AMR-måleres data, hvilket giver en viden, som er vigtig for at kunne beregne elforbruget fremadrettet – både så kunderne kender deres eget forbrug, og så SEAS-NVE bedre kan beregne indkøb og salg.

Planlægning, performance og prissætning i top
Den største fordel ved opgraderingen til SQL 2012 er Power View funktionen på SharePoint 2010, hvorigennem alt rapportering og forecasting af elsalget foregår. Data indlæses og udstilles via en tabular model, hvilket gør det væsentligt nemmere at udvikle dashboards i realtid og dermed få overblik over og præsentere rapporter. Hvor man tidligere arbejdede med kuber, der var omfattende at udarbejde og opdatere, er den tabulære model hurtigere at udvikle og tilgå informationer fra, da alle data er loadet i hukommelse på serveren. Performance er dermed markant bedre.

Business intelligence løsningen har været let at implementere, da alle medarbejderne kan bruge Excel til at tilgå løsningen med. Power View er et nyt supplement som giver brugerne let adgang til dashboards, der kan integreres i Power Point, således at præsentationer automatisk opdateres, når nye data loades i løsningen. Man slipper således for at skulle bygge nye grafer til rapportering, da opdateringen sker automatisk ved tilføjelse af ny data.

Brugervenligheden ved systemet og den nemme adgang til data gør, at flere afdelinger i forretningen får glæde af løsningen. Ledelsen kan således følge med i, hvordan salgstallene ser ud, og hvor der er behov for opfølgning på kontrakter, hvilket giver et bedre fundament for fastlæggelse af den fremtidige strategi. Planlægningsafdelingen kan bedre vurdere og planlægge hvor meget el, der skal indkøbes og bruges i fremtiden. Og salgsafdelingen har overblik over salgsmuligheder, salgsprocessen og kan skabe optimale elkontrakter med kunderne. De kan samtidig holde øje med kundetilgang og -afgang samt opsøge nye salgsmuligheder.

Næste skridt for SEAS-NVE bliver at uddanne medarbejderne i at udnytte fordelene ved business intelligence systemet optimalt, hvor så stor en del af forretningen, som muligt bruger Power View til at give bedre overblik og styring.
Løsningen - kort fortaltOrganisations størrelse
850 medarbejdere

Organisationsprofil
SEAS-NVE leverer energi og fibernet til 400.000 kunder og andelshavere. Produktpaletten spænder fra kerneproduktet el til avanceret rådgivning om vindmølleteknologi.
SEAS-NVE er Danmarks største kundeejede energiselskab med hovedsæde i Svinninge og en teknisk afdeling i Haslev.

Situationen
Liberaliseringen på området for el skaber større konkurrence, men giver samtidig nye markedsmuligheder. SEAS-NVE har derfor skærpet sine mål om at lave elkontrakter med sine kunder, hvor kundens elforbrug forudsiges så præcist som muligt.

Løsningen
SEAS-NVE har valgt en ’self-service’ business intelligence model, hvor salg og ledelse får de rigtige værktøjer til selv at kunne trække informationer og data til optimering af elkontrakter. SEAS-NVE har derfor implementeret SQL Server 2012 med Power View, der kører på en SharePoint 2010 platform.

Fordele
 • Gennemsigtighed i el-salgskontrakter
 • Optimering af kapacitet og indkøb
 • Styring af kontraktsalg og forudsigelse af kundebehov
 • Mulighed for mikroprisdifferentiering alt afhængig af vejr og vindmøller
 • Stor brugervenlighed og nem adgang til selvbetjening af systemet

Software & Services
 • Microsoft Sharepoint Server
 • Microsoft Office
 • Microsoft SQL Server
 • SharePoint Online

Industri(er)
Power & Utilities

Land
Denmark

Forretningsbehov
 • Business Productivity
 • Business Intelligence and Reporting

Languages
Danish

Partner(e)
Platon A/S