Publiceret: 5/21/2013
Visninger: 43
Bedøm casen:

Camfil AB Ett affärssystem för internationell expansion

Camfil Farr fick precis det affärssystem de önskat – en stabil och flexibel ERP-lösning anpassat till internationella marknader.

Camfil Farr startade i Sverige 1963 och är i dag världsledande inom utveckling och produktion av luftfilter och luftrening med nära 3 500 anställda över hela världen. Internationella marknader står för nästan 90 procent av försäljningen, en viktig faktor när företaget skulle välja nästa generations affärssystem.

Tillsammans med Acando Consulting AB gjordes ett grundligt arbete med att fastställa de långsiktiga kraven på it-leveransen.

– Vi har noggrant gått igenom vår organisation och alla våra processer och arbetar specifikt med att identifiera varje marknads säljprocess, säger Camfil Farrs CIO, Tomas Bräne.

Han menar dock att det fanns ett överskuggande behov att tillmötesgå för ett nytt affärssystem.

Stabilitet och flexibilitet
– Eftersom vi tidigare hade en brokig samling av olika system på de olika marknaderna, ville vi nu ha ett enda. Väl medvetna om att det finns många skakiga ERP-leverantörer ville vi ha stabilitet och garantier för att lösningen finns kvar om fem år.

Fortfarande används i koncernen andra ERP-lösningar, allt från Axapta, Scala, Concorde XAL och Adonix till Hansa, men med Dynamics AX finns den stabilitet som efterfrågats, både i support och tillgänglighet över tid.

– Ett mått på hur stort Dynamics AX blivit, är alla tredjepartslösningar som finns och som ger en flexibilitet som inget annat system kan ge, anser Tomas Bräne.

Tomas Bräne berättar att de stora volymerna snabbt ger samordningsvinster och en av de allra viktigaste samordningsvinsterna är att konsolidera driften för lösningen i Europa.

Samtidigt har Camfil Farr, med Acandos hjälp, anpassat systemet efter sina krav. Ett av flera viktiga krav var att lösningen skulle anpassas efter varje marknads säljprocess.

– Vi är mycket nöjda med den matchning som gjorts. Bara för att ge ett par exempel på hur olika det fungerar så är Sydeuropa mer offertstyrt än Norden och när vi här säljer 40 procent av våra produkter online, har vi ingen onlineförsäljning i England, berättar Tomas Bräne.

Ett annat viktigt krav var integrationen mellan de 10 produktionsenheterna och de 15 säljbolagen som ingår i den första utrullningen av ERP-lösningen, men också mellan de olika marknaderna. Inom 18 månader kommer den framtagna ”out of the box-lösningen” att ha implementerats i 15 länder i Europa

– Efter detta skall vi titta närmare på möjligheterna i Asien och Nordamerika, säger Tomas Bräne.

– För verksamheten i Norge förfinades vår corporate template av den Microsoft Dynamics AX-lösning vi använder och det är den vi nu implementerar i övriga länder.

Under hela processen har Acando kunnat bistå Camfil med sitt kunnande att leverera komplexa nationella och internationella projekt med allt vad det innebär av utrullning till olika enheter.

Flera roller för Acando
Acando har inte bara jobbat med it-implementationen hos Camfil, de har också jobbat som managementkonsulter med bland annat it-strategier.

– De har varit med länge och hjälpt oss bland annat med allt från strategiarbete till programmering. En viktig poäng för oss har varit att de täcker hela spannet och vi har använt hela deras bredd. Dessutom är de väldigt duktiga, säger Tomas Bräne.

Han berättar att de även använder Acando för att höja kvalitén på driftsmiljöer i Central- och Sydeuropa.

Med Microsoft Dynamics AX har Camfil Farr nu en lösning med stora möjligheter att koppla på ytterligare funktionalitet.

– En av alla de saker vi börjat titta på är en Dynamics CRM-lösning, men det viktiga är att vi nu har en ERP-lösning som ger möjligheter och kan växa med uppgiften, snarare än att vara ett hinder i vägen för vår utveckling säger Tomas Bräne.

Produktion: IDG

Det har Microsoft Dynamics AX gett Camfil Farr :

  • Konsoliderad drift
  • Snabb utrullning med hjälp av sk "corporate templates"
  • Direkt matchning mot varje marknads- och säljprocess
Den här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN.
Løsningen - kort fortaltOrganisations størrelse
3484 medarbejdere

Organisationsprofil
Camfil Farr startade 1963 och har idag 24 produktionsenheter och FoU-centra i fyra länder i Amerika, Europa, Sydostasien och Asien/Stillahavsområdet. Koncernen, med huvudkontor i Stockholm, har 3 500 anställda och omsätter 4,9 miljarder kronor. Internationella marknader står för nästan 90 procent av försäljningen.

Software & Services
Microsoft Dynamics AX 2009

Industri(er)
High Tech & Electronics

Land
Sweden

Languages
Swedish

Partner(e)
Acando