Publiceret: 2/14/2013
Visninger: 31
Bedøm casen:

OKIN GROUP a. s. Microsoft Office 2007 jako základní stavební kámen moderní firemní infrastruktury společnosti OKIN FACILITY

Projekt modernizace firemní infrastruktury usnadní další rozvoj společnosti směrem k novým trhům. Mezi základní komponenty řešení patří nový ERP systém doplněný o řešení pro spolupráci a sjednocenou komunikaci. Implementace Office 2007 tak představovala logický prvek a to zejména díky svým integračním schopnostem na platformu Sharepoint a Microsoft Dynamics AX.

Situace

OKIN FACILITY, je předním poskytovatelem podpůrných služeb pro podniky. Silný tým specialistů ze všech oborů facility managementu přináší klientům již více než 16 let užitečná řešení spojená s úsporami prostředků vynaložených na tyto činnosti. V souvislosti s expanzí společnosti do středo- a východoevropských zemí vyvstala potřeba zásadní modernizace firemní infrastruktury.

Obchodní cíle

Prvním cílem projektu se stalo sjednocení účetnictví napříč všemi zeměmi, dále pak vybudování jednotného prostředí pro sdílení a schvalování důležitých dokumentů a v neposlední řadě i řešení pro vyhledávání ve velkých objemech informací. Přitom bylo třeba brát ohledy na běžné uživatele, kteří jsou ne vždy schopni pracovat se sofistikovanými provozními aplikacemi nezbytnými pro zajištění chodu organizace.

Řešení

Jako vítězná byla po pečlivém výběru zvolena platforma Microsoft. Zásadním přínosem této volby byla vzájemná integrace jednotlivých stavební ch kamenů projektu: Informačního systému Microsoft Dynamics AX, který umožňuje konsolidovanou správu skupiny společností, řešení pro týmovou spolupráci Sharepoint a Exchange serveru pro zajištění komunikačních nároků managementu i běžných uživatelů. Jako základní rozhraní pro práci koncových uživatelů byl pak logicky zvolen Microsoft Office.

Aplikace Microsoft Office 2007 totiž nabídli uživatelům vedle nového rozhraní zejména integraci na platformu Sharepoint. Tato skutečnost má za následek „odclonění“ běžných uživatelů od robustních informačních systémů.

Základní agendy řešené na platformě jsou v současnosti:

  • Vnitrofiremní intranet

  • Schvalování směrnic a smluv

  • Prezentační vrstva nad daty z Dynamics AX

Zároveň se výrazně zjednodušilo sdílení dokumentů a to jak uvnitř firmy, tak i s externími subjekty zejména se zákazníky.

Právě efektivita při práci s provozními systémy a sdílení dokumentů představovaly velkou bariéru pro uživatele disponující původně balíčkem OpenOffice.org.

Celý projekt byl nastartován v létě 2009 a v současnosti proběhly etapy standardizace Office, první etapy nasazení Sharepoint serveru a Dynamics AX. Do budoucna se počítá s dalším rozvojem platformy Microsoft o řešení Office Communications server pro realizaci videokonferencí, dále pak s nasazením aplikace One Note pro zlepšení řízení malých týmů a porad a konečně i s migrací na Exchange server 2010 a s tím souvisejícím snížením investic do hardware.

Přínosy

Základním přínosem projektu bylo zvýšení efektivity práce každého řadového zaměstnance. Management společnosti OKIN Facility si uvědomuje, že i malé úspory při každodenní práci každého ze zaměstnanců mohou s ohledem na velikost organizace přinést zásadní zlepšení.

Z pohledu optimalizace provozních nákladů na IT je jednoznačným přínosem jednoduchá integrace mezi zvolenými technologiemi, která nevyžaduje velké investice do projektů tohoto typu. Zvažované alternativy v podobě SAP a OpenOffice.org představovaly vyšší náklady právě v oblasti integrace.

V neposlední řadě se pak výrazně zjednodušila a tím pádem i zlevnila správa a údržba platformy. Díky menšímu počtu používaných nástrojů realizuje společnost OKIN Facility úspory i v této oblasti.

Løsningen - kort fortaltOrganisations størrelse
50 medarbejdere

Software & Services
  • Microsoft Dynamics AX
  • Microsoft Office 2007 Suites
  • Microsoft Office SharePoint Server 2007
  • Microsoft Exchange Server 2007
  • Microsoft Dynamics CRM 3.0

Industri(er)
Other Services

Land
Czech Republic

Languages
Czech

Partner(e)
AutoCont CZ a.s.