Publiceret: 2/10/2013
Visninger: 33
Bedøm casen:

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Studenti VOŠ v Uherském Hradišti se učí na Microsoft

Situace

Škola se věnuje IT nástrojům dlouhodobě

Vyšší odborná škola Uherské Hradiště se problematice využití IT nástrojů při výuce studentů věnuje dlouhodobě už více než 20 let. V roce 2009 se proto vedení školy rozhodlo, že rozšíří výuku některých předmětů i o podnikové informační systémy tak, aby studenti byli připraveni na skutečnou praxi, kdy s nimi budou na manažerských i výkonných pozicích dennodenně přicházet do styku. Škola tak chtěla navázat na soudobý světový trend přibližování výuky praxi a zároveň chtěla studentům v Uherském Hradišti nabídnout nejmodernější technologické zázemí, které mají studenti např. pražské Vysoké školy ekonomické. Při výběru systému hrálo roli hlavně uplatnění v praxi. V květnu 2009 začalo vedení školy zpracovávat celý koncept začlenění rozšíření výuky jednotlivých předmětů o praktické ovládání podnikového informačního systému. Z něj vyplynulo, jaké všechny funkce by měl daný podnikový informační systém pokrývat. Vedle běžných provozních věcí jako je účetnictví, logistika skladu apod. chtěla škola pokrýt také specifické potřeby různých organizací, jako jsou pro Českou republiku typické výrobní podniky, obchodní společnosti apod. Důležité však bylo pro školu i to, aby studenti měli možnost pracovat s co nejmodernějším systémem, který má silnou pozici na trhu.

Řešení

Microsoft Dynamics AX oslovil cenou, referencemi i nejlepší pozicí na trhu

Z výběrového řízení nakonec vyšel jako nejlepší volba podnikový informační systém Microsoft Dynamics AX. Microsoft Dynamics AX vyhrál hned z několika důvodů. Jednak nabízí cenově velice atraktivní speciální licence pro výuku na školách, což byl poměrně silný argument. I díky tomu má v akademické sféře řadu dobrých referencí, včetně např. VŠE v Praze, která je svým způsobem pro VOŠ v Uherském Hradišti silnou konkurencí, a hlavně včetně celé řady známých českých podniků.Jedním z nejsilnějších argumentů pro volbu Microsoft Dynamics AX však bylo hodnocení agentury Gartner, která ve svém Magickém kvadrantu pro středně velké výrobní podniky vyhodnotila Microsoft Dynamics AX jako jasného leadera mezi celkem 13 největšími ERP systémy. Velkým pozitivem byla také třívrstvá architektura Microsoft Dynamics AX, která nabízí podstatně jednodušší a rychlejší správu a údržbu systému, než je tomu u některých jiných konkurenčních produktů. Navíc zrovna v roce 2009 přišel Microsoft Dynamics AX se zcela novou verzí, takže zaručoval pro příštích několik let to, že studenti se s identickou verzí systému setkají i v praxi českých podniků. Jako implementačního partnera systému si VOŠ v Uherském Hradišti zvolila společnost AutoCont, která Microsoft Dynamics AX dodávala třeba i na pražskou VŠE.

Škola získala systém přímo připravený pro výuku

Microsoft Dynamics AX je primárně podnikový informační systém připravený pro řízení libovolného podniku. Existují pro něj dokonce i specializované moduly např. pro procesní a štíhlou výrobu či pro retailové řetězce. Pro potřeby výuky však bylo systém třeba upravit i naplnit daty. AutoCont nejprve dodal základní verzi systému se svými standardními rozšířeními, která respektují lokální zvyklosti a umožňují např. načítání informací dle IČO přímo z Administrativního registru ekonomických subjektů Ministerstva financí ČR. Po diskusi s vyučujícími pak bylo provedeno nastavení systému tak, aby respektovalo osnovy výuk a systém byl také naplněn daty, na kterých by se studenti mohli vyučovat. AutoCont v systému tedy vytvořil několik fiktivních firem z různých odvětví, které naplnil daty reflektujícími běžné položky daných typů podniků, se kterými se jeho konzultanti v praxi českých firem měli možnost setkat. Celý systém byl také rozšířen o důležitou možnost po skončení vyučovací hodiny vrátit všechny změny v systému zpět, aby i studenti na další hodině měli možnost řešit identické problémy jako předchozí třída.

Přínosy

Studenti při výuce pracují se systémem jako v reálné firmě

Výuka s využitím Microsoft Dynamics AX začala na Vyšší odborné škole Uherské Hradiště v akademickém roce 2010/2011. Studenti se postupně začali seznamovat s tím, jak se v praxi s využitím Microsoft Dynamics AX provádí například zaúčtovávání faktur, zpracování daňových přiznání, účetní výkaznictví, ale také třeba řízení skladu apod. Od implementačního partnera a vyučujících navíc měli připraveny už podrobné výukové materiály, které krok po kroku pomocí snímků obrazovek a krátkých textových komentářů popisovaly, jak se ten který úkon provádí. V praxi každodenní výuky se také velice osvědčily schopnosti Microsoft Dynamics AX paralelně spravovat velké množství procesně odlišných společností. V rámci některých předmětů má tak každý student k dispozici vlastní firmu, se kterou po celý semestr samostatně pracuje. V jiných předmětech se zase osvědčily široké možnosti Microsoft Dynamics AX v oblasti nastavování přístupových práv jednotlivých uživatelů, v tomto případě tedy studentů různých předmětů, kdy na datech z jedné firmy mohou pracovat studenti různých předmětů v různých rolích (např. účetní, skladník, manažer apod.).

Do budoucna se výuka s Microsoft Dynamics AX ještě rozšíří

Už od akademického roku 2012/2013 přibude na VOŠ v Uherském Hradišti nový volitelný předmět Manažerské informační systémy, ve kterém se budoucí manažeři budou podrobněji seznamovat s manažerskými výstupy Microsoft Dynamics AX a s jeho funkcemi v oblasti podpory manažerského rozhodování. Škola navíc také uvažuje o tom, že by do budoucna rozšířila propojení Microsoft Dynamics AX nejen s výukou na VOŠ, ale také s výukou na obchodní akademii. Díky tomu by už i čerství absolventi obchodní akademie odcházeli do praxe s reálnými zkušenosti s prací v Microsoft Dynamics AX, kterou v regionu využívá celá řada významných firem.

Hlavní přínosy řešení:

  • Studenti mají možnost pracovat už při studiu se stejným poStudents at the Higher Vocational School in Uherské Hradiště learn using Microsoft Dynamics AXdnikovým informačním systémem, který využívají významné české strojírenské, elektrotechnické, chemické, potravinářské i obchodní podniky.

  • Studenti se seznamují s tím, jak vypadají každodenní např. účetní úkony v reálné praxi

  • Systém je díky své třívrstvé architektuře nenáročný na správu a údržbu

  • Vyučující mají možnost po skončení hodiny jednoduše vrátit všechna data k předchozímu stavu, aby i studenti v další třídě měli možnost provádět tytéž úkoly

  • Absolventi VOŠ odcházejí ze školy nejen s teoretickými znalostmi, ale i s praktickými zkušenostmi s prací s celosvětovým leaderem v oblasti podnikových informačních systémů dle agentury Gartner

Løsningen - kort fortalt
Software & Services
Microsoft Dynamics AX

Industri(er)
  • Primary & Secondary Edu/ K-12
  • Higher Education

Land
Czech Republic

Languages
Czech

Partner(e)
AutoCont CZ a.s.