Publiceret: 6/10/2013
Visninger: 33
Bedøm casen:

IHM Business School Integrerad CRM ger fler affärsmöjligheter

Med Microsoft Dynamics CRM har IHM Business School fått ett verksamhetssystem som både ger fler leads och bättre processer.

IHM Business School är en privat, fristående affärsskola helägd av den ideella stiftelsen IHM och den första privata affärsskolan i Europa som ackrediterats av amerikanska kvalitetsmyndigheten NEASC. IHM har utbildat människor i över 40 år och har egna affärsskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö och har under den tiden utexaminerat 32 000 personer.

De har haft någon form av CRM–system under många år, ända sedan sådana började finnas på marknaden. Steget till Microsoft Dynamics CRM var framför allt föranlett av en gammal version av det CRM-system de använde tidigare, Superoffice Caesar.

– Eftersom supportavtalet löpt ut och det ändå skulle ha varit en stor förändring att gå till en ny version av systemet valde vi att göra en totalöversyn av våra behov och vilka system som fanns att tillgå, säger Thomas Höstner, it-chef på IHM.

Sökte ett verksamhetssystem
De krav de hade var ett system som både var tillräckligt flexibelt och kraftfullt för att fungera som ett verksamhetssystem.

– CRM-systemet är verksamhetskritiskt för oss. Det är en djupt integrerad del av verksamheten och används av hela organisationen. Därför sökte vi ett system som skulle kunna anpassas efter våra processer och fungera som vårt verksamhetssystem.

Det fanns många anledningar till att de valde just Microsoft Dynamics CRM. En av många var att systemet körs i Outlook och har bra integrationsmöjligheter.

– Dessutom gillar vi känslan i systemet, att det har bra sökverktyg och fungerar bra med andra Microsoftprodukter.

Av alla viktiga funktioner är integrationen med hemsidan en av de viktigaste.

– En stor del av våra affärer bygger på de kontakter vi tar in via hemsidan. Att kunna använda den för att samla in leads direkt in till CRM-systemet gör att vi där kan hantera och följa upp med den metodik och de processer vi skapat för detta. Vi vill att CRM-systemet ska vara motorn i bakgrunden som driver vår försäljning, berättar Thomas Höstner.

Ökad kvalitet i relationsarbetet
Han talar varmt om lösningen som gjort det möjligt att inte tappa några affärsmöjligheter mellan stolarna.

– Med lösningen har vi ökat kvaliteten i vårt relationsarbete. Nu går det också att använda den information vi samlat in med att kommunicera i våra marknadskanaler. Vi använder även CRM-systemet för våra utskick. Men framför allt gör vårt CRM-system att vi kan kommunicera med våra kunder på ett metodiskt, men samtidigt individualiserat sätt.

I samband med övergången till Microsoft Dynamics CRM gjordes en rejäl översyn av IHM:s samtliga processer och arbetssätt för att hitta optimeringar för att standardisera processerna.

De har också arbetat med ett omfattande Lean-projekt. Att lösningen har processtöd för arbete med ständiga förbättringar, en av Leans hörnstenar, är en viktig del i fördelarna med Microsoft Dynamics CRM.

– Systemets flexibilitet är viktigt. Om vi i vårt Lean-arbete kommer fram till att en process måste ändras har vi alla möjligheter att även förändra systemet så att det anpassas till processförändringen, anser Thomas Höstner.

Absalons branschkunskap avgörande
Under hela arbetet med implementeringen av Microsoft Dynamics CRM har Absalon varit med och genom sin branschkunskap om utbildning bidragit till en lyckad lösning.

– Eftersom vårt CRM-system är affärskritisk och används som ett verksamhetssystem var det mycket viktigt att hitta rätt partner. En viktig det i valet av Absalon var deras branschkunskap där de kunde presentera en utbildningsmodul direkt för Microsoft Dynamics CRM. Utbildningsmodulen utgjorde en bra grund för de anpassningar vi behövde göra för vår utbildningsadministration.

Han pekar också på hur bra dialogen fungerat och hur de visat förståelse för den värld som IHM Business School verkar inom.

– De har också varit en mycket bra leverantör i det att de varit med och drivit fram projektet med sina idéer. Hela tiden har de kommit med förslag på lösningar och visat hög kompetens.

Avancerad checklista
Något Thomas Höstner varit väldigt nöjd med är deras kunskap om att driva projekt.

– Absalon har haft med sig en väldigt bra modell för att driva projekt, Microsoft Dynamics CRM Sure Step.

SureStep är en metodik speciellt framtagen för implementering av Microsoft Dynamics CRM. Projektmetodiken fungerar som en avancerad checklista med kontrollpunkter som ger säkerhet genom projektets olika faser, allt utan otrevliga överraskningar.

Sedan verksamhetssystemet Microsoft Dynamics CRM driftsatts är utmaningen nu att utvecklas tillsammans med lösningen.

– Det är en kontinuerlig process där vi ständigt arbetar med att bli lite mer effektiva. Vi ser också hur vi utvecklas tillsammans med lösningen och hela tiden tar nya steg mot att bli bättre på att använda lösningen.

Detta innebär Microsoft Dynamics CRM för IHM Business School:
- Ett fungerande verksamhetssystem.
- Fler leads genom integration mot hemsidan.
- Inga kunder riskerar falla mellan stolarna.
- Stöd för deras Lean-projekt.
- Ett CRM–system som stöder, och kan anpassas till deras processer.

Den här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN
Løsningen - kort fortaltOrganisations størrelse
65 medarbejdere

Organisationsprofil
IHM har funnits sedan 1968 och är en privat, fristående affärsskola. De är den första privata affärsskolan i Europa som ackrediterats av amerikanska kvalitetsmyndigheten NEASC. De har egna affärsskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö

Software & Services
Microsoft Dynamics CRM

Industri(er)
Higher Education

Land
Sweden

Languages
Swedish

Partner(e)
Absalon International