Publiceret: 3/26/2014
Visninger: 41
Bedøm casen:

Aerocrine AB Lagstadgad spårbarhet med kundvård hos företag med ständig NAV-utveckling

Ett mycket smidigt uppgraderingsprojekt till Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 har gett det medicinska mätinstrumentföretaget Aerocrine lagstadgad spårbarhet av sin utrustning men också ökad kundservice och smidig informationsdelning mellan Sverige och USA.

Aerocrine AB är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna såsom astma. Företaget är baserat i Sverige med egna försäljningsbolag i USA och Tyskland. De utvecklar och marknadsför produkter för mätning av kvävemonoxid (FeNO) i utandningsluften.
Aerocrine är erfarna användare av Microsoft Dynamics NAV och har använt olika versioner i över sju år sedan de, efter en större upphandling, kommit fram till att NAV bäst fyllde deras behov.

Lagstadgat krav på spårbarhet
Att arbeta med medicinsk utrustning innebär en rad legala krav som behöver uppfyllas. Inte minst är spårbarheten av utrustningens serienummer mycket viktig.

– Vi har krav på att all vår utrustning ska vara spårbar och att vi ska veta var utrustningen finns. Utrustningen ska vara spårbar på dels produkt, dels land men också kund och distributör. Framför allt är kravet att vi ska kunna veta var de finns om det skulle behövas en återkallning eller uppgradering av produkterna, säger Sebastian Lindmark, systemadministratör och Application Manager Microsoft Dynamics NAV på Aerocrine.

Ger fördelar för kund
Spårbarheten har även en rad andra fördelar som kommer kunderna till del. Bland annat kan Aerocrine säkerställa lagerkontroll av instrumenten men även dess reservdelar och förbrukningsmaterial såsom tester.

– Att kunna följa serienumret på mätinstrumenten gör att vi bland annat kan följa vilka reservdelar som passar just det instrumentet men också delarnas eventuella bäst-före-datum. Vi har till exempel sensorer med en viss livslängd efter tillverkning. Genom att vi kan följa instrumenten kan vi ge bra service mot våra kunder eftersom att vi vet vilka reservdelar och förbrukningsvaror som passar, men vi kan också vara proaktiva och följa upp de behov av påfyllnad av tester som behöver göras, förklarar Sebastian Lindmark.

Spårbarhet på två sätt
Uppföljningen och sökbarheten kan göras på två sätt. Ett är att använda grundmodulen för att vid inleverans föra in och eftersöka serienummer. Det andra sättet är att använda servicemodulen där man på artikelkortet kan ställa in att det automatiskt ska skapas ett serviceartikelkort för varje levererad artikel.

– Det gör det enkelt att se vart serviceartikeln skickats och om eventuella tillägg gjorts. Dessutom kan det finnas specifika ändamål för mätistrumenten som vi inte supporterar och med uppgifterna i servicemodulen kan vi se det.

Serviceartikelkorten gör också att det går att vara mer kundvänlig och användarvänlig. Genom insticksmodulen Pivoter går det att ta ut olika rapporter kring data ur servicemodulen och NAV, för att sedan sätta dem i händerna på ledning och säljare.

Kitting användbart
Att kunna samla paketrader i kitting är en annan bra funktion som de fått hjälp med av Tectura.

– Tectura har gjort en codemerge från den amerikanska installationen för att få det att fungera i vår installation. Det är enormt användbart att kunna ha spårbarhet på till exempel ett helt test-kit där hela sändningen finns med oavsett hur många enskilda paketrader som ingår och där sökbarheten finns på hela kitet. Det sparar tid.

Olika företag men samma database
Även dotterbolaget i USA arbetar i NAV och där använder man sig av intercompany där företagen är separata men använder samma databas.

– Tectura har en modul som hanterar detta. Tidigare kunde 1 000 servicerader i en order behöva skrivas in manuellt i USA. Nu sköts det med automatik.
En stor utmaning har varit det amerikanska systemet med sales-tax, men där NAV har fördelen av att kunna hantera olika skattesatser.

– Eftersom i princip varje kommun kan ha sitt eget skattesystem blir det mängder av skattesatser att hantera, men systemet gör det enkelt inte minst med skatterapporteringen som görs direkt på underlag som plockas ut från NAV.

Viktigt steg mot NAV 2009
Sebastian Lindmark har lång erfarenhet av att arbeta med NAV också från tidigare arbetsplatser. När han började på Aerocrine hade han tidigare arbetat på en arbetsplats som använde NAV 2009 och han ville inte gå tillbaka i NAV-versioner utan drev igenom att uppgradera till NAV 2009 R2 som är den version de använder i dag med Role Tailored Client.

– Den ger en enorm förbättring i gränssnittet och möjlighet att tilldela användare olika roller. De flesta slutanvändarna har tagit emot uppgraderingen på ett väldigt bra sätt.
Förutom nytt gränssnitt är det de många små finesserna som Sebastian Lindmark och hans kollegor uppskattar.

– Till exempel att kunna använda CRTL-E i vilken bild i NAV man än är och automatiskt få upp en Excel-fil med bibehållen formatering. Det kommandot gör jag säkert 20 gånger per dag, berättar Sebastian Lindmark.

Aldrig varit med om smidigare uppgradering
Han är mycket nöjd med hur uppgraderingen till NAV 2009 gått.

– Trots att jag arbetat med NAV på flera företag och i många år har jag aldrig varit med om en uppgradering som gått så smidigt.
Klarar man, som Tectura, av ett uppgraderingsprojekt på ett så här bra sätt – då klarar man av det mesta.
Han uppskattar också att de är lyhörda.

– De lyssnar verkligen på oss som kund och har kunskap och mod att säga nej ifall vi vill göra något ”dumt”. Samtidigt kommer de med förslag om det kan göras på något annat, mer effektivt, sätt. Vi har ett mycket nära och gott samarbete med Tectura och ser framför oss en långsiktig relation.

Framtidsprojekt med EDI och BI
Framtiden för NAV är ljus på Aerocrine och flera projekt är planerade.

– Vi arbetar med att ständigt förbättra och utveckla NAV efter våra behov. Framför allt är det elektronisk fakturahantering som ligger närmast eftersom det ger stor ROI på administration och uppföljning. Sedan kommer vi att ta steg mot business intelligence-hållet för att i större utsträckning kunna vända och vrida på den information som finns i NAV och kunna presentera relevant information vid rätt tillfälle till rätt grupp, till exempel säljare, avslutar Sebastian Lindmark på Aerocrine.

Det här har Microsoft Dynamics NAV gett Aerocrine
  • Omfattande spårbarhet av utrustning
  • Uppföljning för ökad kundservice
  • Delad databas mellan företag i Sverige och USA
  • Smidig hantering av sales-tax i USA
  • Rollbaserat gränssnitt med rätt information till rätt användare
Løsningen - kort fortaltOrganisations størrelse
135 medarbejdere

Organisationsprofil
Aerocrine AB är ett medicinteknikföretag som fokuserar på förbättrad behandling och vård av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar såsom astma. Aerocrine är världsledande inom detta område. Aerocrine är baserat i Sverige med dotterbolag i USA, Tyskland, Schweiz och Storbritannien. www.aerocrine.com

Situationen
CRM

Løsningen
Uppgradera till Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

Fordele
  • Omfattande spårbarhet av utrustning
  • Uppföljning för ökad kundservice
  • Delad databas mellan företag i Sverige och USA
  • Smidig hantering av sales-tax i USA
  • Rollbaserat gränssnitt med rätt information till rätt användare

Software & Services
Microsoft Dynamics

Industri(er)
Life Sciences, Chemicals; Oil & Gas, Mining

Land
Sweden

Forretningsbehov
Unified Communications

Udfordringen
Regulatory Compliance and Controls

Languages
Swedish