Publiceret: 4/22/2013
Visninger: 50
Bedøm casen:

AVE CZ Nasazení Microsoft Exchange Server 2010 a migrace z Microsoft Exchange Server 2007

Společnost AVECZ nepoužívá nejmodernější technologie nejen ve svém oboru odpadového hospodářství, nýbrž i ve své IT infrastruktuře. Po analýze nových možností poštovního serveru Microsoft Exchange Server 2010 a porovnání se stávajícím prostředím serveru Microsoft Exchange Server 2007 bylo rozhodnuto o migraci na nejnovější verzi, hlavně z pohledu snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO) a implementaci nových vlastností, které Exchange Server 2010 přináší.

Situace

Společnost AVE CZ patří do Rakouské skupiny AVE, která působí v devíti zemích Evropy. Na českém trhu působí společnost AVE CZ v oblastech odpadového hospodářství a obsluhuje zhruba 1.200.000 obyvatel České republiky a 20 000 živnostníků a průmyslových subjektů. Už z těchto čísel je patrné, že nároky na výkonnou elektronickou poštovní infrastrukturu s důrazem na efektivní plánování a další pokročile funkce jsou namístě. Do projektu migrace bylo vybráno všech 400 e-mailových schránek uživatelů, které byly dosud provozovány v prostředí Microsoft Exchange Server 2007. I když Exchange Server 2007 je stále profesionálním řešením podnikové komunikace, novinky v Exchange Serveru 2010 jasně definovaly strategii pro další vývoj IT právě z pohledu komunikace a plánování ve společnosti AVE CZ.

Microsoft Exchange Server 2010 byl vybrán díky výborným zkušenostem společnosti AVE CZ s jeho předchůdci Exchange Server 2003 a Exchange Server 2007. Nemalým plusem při rozhodování je také kooperace a spolehlivá součinnost s dalšími produkty společnosti Microsoft.

Insert into case study
Obrázek 1: Znázornění propojení jednotlivých řešení společnosti Microsoft

Obchodní cíle

Cíle a očekávání od nového řešení vnitrofiremní komunikace se lišila dle pracovních pozic a tedy odlišné potřebě na funkcionalitu u jednotlivých zaměstnanců.

Cíle pro IT administrátory:

 • Snížení hardwarových nároků na serverovou infrastrukturu
 • Zvýšení bezpečnosti
 • Lepší dostupnost služeb v případě výpadku
 • Zjednodušená správa a delegace úkolů na samotné uživatele
 • Zajištění archivace poštovní schránky bez zásahu uživatele

Cíle pro uživatele a management:

 • Zýšení uživatelského komfortu
 • Zpřehlednění práce s e-maily pomocí konverzačního pohledu
 • Práce s více kalendáří v jednom okně
 • On-line archiv řešený přímo na serveru bez nutnosti zásahu uživatele
 • Rychlejší odezvy při práci v Outlook Web App
 • Podpora více druhů internetových prohlížečů při práci mimo firmu
 • Novinky ve spojení s Windows Phone
 • Zpřehlednění práce s e-maily pomocí konverzačního pohledu
 • Možnost synchronizace SMS zpráv s poštovní schránkou
 • Snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO)

Z cílů je vidět, že zatímco IT oddělení si od nového Exchange Server 2010 slibovalo hlavně snížení HW nároků a navýšení spolehlivosti a dostupnosti v případě uživatelů se jedná hlavně o uživatelský komfort a nové vlastnosti.

Řešení

Naplno se novinky u uživatelů projeví až s migrací na klientský produkt Microsoft Office Outlook 2010, který je aktuálně ve stádiu Beta 2 a v prostředí společnosti AVE CZ je pilně testován. Aktuálně uživatelé nové funkce využívají přes nový Outlook Web App (dříve Outlook Web Access), který více než kdy dříve připomíná desktopový Outlook z pohledu nabízených funkcí. V čem je management společnosti a IT správci dvojhlasně za jedno je snadná integrace a napojení na další produkty společnosti Microsoft.

V blízké budoucnosti se plánuje nasazení produktů Sharepoint 2010 a Office Communication Server 2010 a jejich plná integrace s Exchange Server 2010. Oproti jiným řešením, které se buďto velmi složitě či v některých případech vůbec nedají propojit, technologie společnosti Microsoft jsou již od prvotních fází vývoje programovány tak, aby spolu jednoduše a spolehlivě kooperovaly.

V rámci projektu se migrovalo 400 uživatelských poštovních schránek ze stávajícího řešení Exchange Server 2007 do nového Exchange Server 2010. IT správce společnosti AVE CZ velmi potěšila a překvapila jednoduchost migrace uživatelské poštovní schránky pomocí zcela přepracované funkce „online-move“ a tím snížení nákladů na migraci oproti původním plánům. Toto snížení bylo přínosem i pro management, který zaznamenal snížení nákladů na samotný projekt migrace uživatelských schránek do nového Exchange Server 2010.

Časový harmonogram

Den 1 – Analýza stávajícího prostředí Exchange organizace

Den 2 – Implementace Exchange Server 2010

Den 3 – Konfigurace Exchange Server 2010 dle potřeb zákazníka

Den 4 – Rušení / odinstalace Exchange Server 2007 z organizace

Z časového harmonogramu je patrné, že přechod z Exchange Server 2007 na Exchange Server 2010 není nikterak časové náročnou operací. Celý projekt migrace zabral 4 dny z čehož samotná migrace 400 poštovních schránek zabrala pouze jeden den.

Technicky je poštovní tok zabezpečen předřazeným Antivirovým a anti-spamovým řešením dle obrázku 2. Tím je zajištěna kompletní bezpečnost elektronické komunikace.

Insert into case study
Obrázek 2: Schéma toku poštovní zprávy v organizaci

V rámci implementace Exchange Serveru 2010 bylo vše podřízeno pro budoucí řešení vysoké dostupnosti pomocí Windows Failover Cluster, který je obsažen jako funkce v produktu Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise. Tento serverový operační systém byl implementován jako podkladový operační systém pro Exchange Server 2010. Exchange Server 2010 nově zavádí pojem Database Availability Group (DAG). Tato nová funkce umožňuje kontinuální replikaci mailbox databází, a to již se dvěma Exchange Servery 2010 Standard, což společnosti AVE CZ v budoucnu přinese další nemalou úsporu nákladů.

Insert into case study
Obrázek 3: Příklad řešení vysoké dostupnosti pro Exchange Server 2010

Licenční model
Enterprise Agreement s Software Assurance

Přínosy

Největší přínosem pro společnost AVE CZ bylo splnění všech plánovaných cílů a očekávání od nového řešení Exchange Server 2010. Implementace zabrala méně času než se původně plánovalo a díky přepracované funkci new-movemailbox (online move) se uživatelům neodpojovaly poštovní schránky v průbehu migrace. Nedošlo tedy k odstavení uživatele od poštovní schránky a společnosti AVE CZ tím nevznikly žádné ztráty způsobené implementací groupware řešení.

Největší přínosy z pohledu společnosti AVE CZ:

 • Zcela přepracovaná funkcionalita přesunu mailboxů
 • Nové funkce Outlook Web App
 • Konverzační pohled
 • Možnost zobrazení více kalendářů vedle sebe
 • Možnost delegace oprávnění
 • Možnost použití alternativních webových prohlížečů (OWA Premium)
 • Mail tipy, které uživateli napovídají např. zda-li uživatel nemá nestavenu zprávu v nepřítomnosti a automaticky zobrazí atd.
 • Integrace s dalšímy produkty společnosti Microsoft jako Sharepoint nebo Office Communication Server
 • Snadná správa pro IT administrátory a velké možnosti využití Exchange Management Shell
 • Logická konfigurace, která šetří náklady na správu celého řešení
 • Řešení archivace poštovní komunikace bez zásahu uživatele či hrozbou ztráty dat důvodem selhání hardware na straně koncové stanice

Další nové funkce, o kterých společnost AVE CZ uvažuje v budoucnosti a které díky Exchange Server 2010 může již dnes využít:

 • Synchronizace SMS zpráv mezi Windows Phone a e-mailovou schránkou uživatele
 • Další navýšení vysoké dostupnosti pomocí Database Availability Group v budoucnu, která zajišťuje online replikace mailbox databází. Tyto replikace lze již se dvěma servery, což v minulosti nebylo možné. Tím se rapidně sníží nákldy na vytvoření vysoké dostupnosti.
 • Sdílení kalendářů s obchodními partnery pro usnadnění plánovaní schůzek

"Po úspěšné implementaci Microsoft Exchange 2010 zaznamenala téměř okamžitě většina našich uživatelů změny na webové poště OutlookWebApp, včetně nových možností propojení s aplikací Microsoft Office Communicator. Implementace tohoto produktu rovněž dopomohla všem našim zaměstnancům včetně managementu k možnosti kdykoliv a okamžitě reagovat na podněty našich zákazníků. K tomu napomáhá i nově nasazená služba Outlook Anywhere, která je zvláště důležitá pro uživatele notebooků. Ve společnosti se dále rozvíjí plánování schůzek a jednání právě za použití sdílených kalendářů včetně blokace zasedacích místností a dalších sdílených zdrojů. Pro mne, jako IT ředitele, přináší Exchange vyšší dostupnost služby formou zálohy fyzických serverů," říká Jan Svatoš, IT ředitel AVE CZ.
Løsningen - kort fortaltOrganisations størrelse
948 medarbejdere

Software & Services
 • Microsoft Exchange Server
 • Windows Server
 • Windows Server 2008

Industri(er)
Other Services

Land
Czech Republic

Forretningsbehov
 • Cost Containment
 • Mobility

Udfordringen
 • Identity, Security and Access Management
 • High Availability
 • Data Warehousing

Languages
Czech

Partner(e)
KPCS CZ s.r.o.