Publiceret: 3/29/2011
Visninger: 12
Bedøm casen:

Apply Leirvik Emtunga Hyper-V det naturliga valet när Apply Leirvik Emtunga AB moderniserar

I samband med expansion valde Apply Leirvik Emtunga AB att virtualisera

 Som leverantör till företag inom gas- och oljeindustrin världen över ser bolagets många parallella projekt olika ut, och involverar olika många individer på såväl lång som kort sikt.

Virtualisering ett naturligt steg, Hyper-V ett naturligt val

Att gå över till en helt virtuell it-miljö var ingenting man tänkt på själva utan förslaget kom från deras it-partner Thelin Data. Frågan som ställdes var hur bolaget skulle ta sin infrastruktur ett ytterligare steg, för att möta nya och framtida behov.

- Thelin Data är proffs på detta och känner oss väl, att ta hjälp av dem istället för att själva börja undersöka lösningar och möjligheter kändes naturligt, berättar Anders Palmgren, vice VD på bolaget.

Även valet av Hyper-V grundades på Thelin Datas förslag. Bland annat blir inköp och uppgraderingar av programvara i den nya it-miljön betydligt billigare, tack vare de Microsoft-avtal man har inom koncernen.

Avsevärt stabilare, betydligt färre driftstopp

Steget från en ”vanlig” IT-miljö till en virtuell har också gett Apply Leirvik Emtunga en avsevärt stabilare it-miljö. Som exempel på en av de stora förändringarna nämner Anders hur lätt det blivit att hantera nya program på servernivån, jämfört med att som tidigare skaffa en helt ny server med allt vad det innebar.

Med 50 anställda och ca 100 samtidiga användare är flexibilitet och tillgänglighet en självklar prioritet, vilket man snabbt förstod att man fick via Hyper-V.

- Detta är en bra och långsiktig investering för såväl stabilitet och tillgänglighet. Vi räknar med avsevärt kortare underhållstider och betydligt färre driftstopp, säger Anders.

Driften har man valt att även fortsättningsvis lägga på Thelin Data. Tillsammans ska man nu titta på att se över klientsidan genom uppgradering från Windows XP till Windows 7 64-bitar för att matcha de dagliga behoven bättre. En uppgradering man räknar med kommer att bidra till ytterligare effektivisering av det dagliga arbetet.

Inom en inte alltför lång framtid hoppas Anders också kunna köra igång Microsoft Lync i hela bolaget. Allt är förberett för den integrerade kommunikationslösningen och delar av bolaget har redan testkört, med mycket positiva reaktioner.

- Lync kommer att höja vårt sätt att arbeta ytterligare ett snäpp, ett välkommet komplement till vår nya moderna it-miljö, avslutar Anders.

Den här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN.
Løsningen - kort fortalt
Organisationsprofil

Apply Leirvik Emtunga AB är en världens ledande leverantörer av bostadsanläggningar till gas- och oljeindustrin. Kunderna finns över hela världen och huvudkontoret ligger i Vara, Västergötland.


Software & Services
Microsoft Hyper-V Server 2008

Industri(er)
Process Manufacturing & Resources

Land
Sweden

Languages
Swedish

Partner(e)
Thelin Data