Publiceret: 3/15/2013
Visninger: 51
Bedøm casen:

AVE CZ Nasazení Microsoft Lync 2010 a migrace z Microsoft Office Communications Server 2007 R2

Společnost AVECZ nepoužívá nejmodernější technologie nejen ve svém oboru odpadového hospodářství, nýbrž i ve své IT infrastruktuře. Po analýze nových možností komunikačního serveru Microsoft Lync 2010 a porovnání se stávajícím prostředím serveru Microsoft Office Communications Server 2007 R2 bylo rozhodnuto o migraci na nejnovější verzi, hlavně z pohledu snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO) a implementaci nových vlastností, které Microsoft Lync 2010 přináší.

Situace

Společnost AVE CZ patří do Rakouské skupiny AVE, která působí v devíti zemích Evropy. Na českém trhu působí společnost AVE CZ v oblastech odpadového hospodářství a obsluhuje zhruba 1.200.000 obyvatel České republiky a 20 000 živnostníků a průmyslových subjektů. Už z těchto čísel je patrné, že nároky na výkonnou a moderní elektronickou komunikační platformu jsou namístě. Do projektu migrace bylo vybráno 435 uživatelů, kteří dosud využívali prostředí Microsoft Office Communications Server 2007 R2. I když Office Communications Server 2007 R2 je stále profesionálním komunikačním řešením, novinky v Microsoft Lync 2010 jasně definovaly strategii pro další vývoj IT právě z pohledu komunikace a plánování ve společnosti AVE CZ.

Microsoft Lync 2010 byl vybrán díky výborným zkušenostem společnosti AVE CZ s jeho předchůdcem Office Communications Server 2007 R2. Nemalým plusem při rozhodování je také kooperace a spolehlivá součinnost s dalšími produkty společnosti Microsoft. Velký důraz při rozhodování o migraci na nejnovější řešení bylo také snížení provozních nákladů na celkové řešení jednotné komunikace.

Obchodní cíle

Společnost AVE CZ se snaží držet moderních a nejnovějších postupů jak ve svém podnikání, tak ve svých provozních záležitostech. Není tak neobvyklé, že se společnost AVE CZ snaží držet moderních technologií i ve svém IT prostředí. Migrace na Lync 2010 na sebe nenechala dlouho čekat a společnost AVE CZ si od tohoto projektu slibovala zejména:

 • Lokalizace včetně konferenčních hovorů
 • Sloučení Instant Messaging klienta společně s konferenčním klientem
 • Spolupráce s aplikacemi Microsoft Office
 • Pokračující trend ve snižování celkových nákladů na vlastnictví (TCO)
 • Postupné nahrazení původní telefonní ústředny
 • Snížení nároků na uživatele
 • Efektivnější používání klienta Lync 2010 uživateli
Microsoft Lync 2010 je v rámci společnosti AVE CZ používán napříč všemi odděleními, a tak jedním z hlavních cílů je zjednodušení ovládání, například práce s Lync klientem a zachování trendu v používání moderních výkonných technologií. Efektivní a jednoduché ovládání je velmi důležité pro uživatele, kteří jsou primárním styčným bodem v této technologii. Pokud jsou i pokročilé možnosti a funkce interpretovány uživateli snadnou a srozumitelnou formou v podobě ovládacího menu, je pak s produktem nejen více spokojen, ale hlavně docílí úspor společnosti, aniž by o tom věděl a zároveň on sám je spokojený. To se díky novému klientovi Lync 2010 podařilo.

Řešení

Společnost AVE CZ nahradila původní komunikační řešení Microsoft Office Communications Server 2007 R2 za nejnovější produkt z dílen Microsoftu - Lync 2010. Tento produkt přinesl řadu zjednodušení a výhod, které společnost AVE CZ využívá. Celkově bylo do projektu zahrnuto všech 435 uživatelů z čehož 290 uživatelů využívá službu Enterprise Voice.
Následující seznam funkcí je výčtem implementovaných funkcí a technologií Microsoft Lync 2010, které se v AVE CZ nasazovali:

 • Zasílání rychlých zpráv
 • Možnost vytváření konferencí včetně dial-in
 • Funkce Enterprise Voice ve spojení s ústřednou Quintum Tenor DX 4060 a dále spojení do T-Mobile sítě pro externí volání
 • Přístup z venku
 • Open Federation pro propojení například s Live Messengerem nebo s jinou Lync organizací
 • Archivace
 • Dohled
 • Deset skupin pro nevyužitá čísla
 • Rozhraní pro Exchange sjednocenou komunikaci
 • Integrace rychlého zasílání zpráv do Exchange Outlook Web App
 • Technologie CAC řídící prioritizaci například hovoru oproti videokonferenci
Řešení Microsoft Lync 2010 ve společnosti AVE CZ obsahovala zajištění vysoké dostupnosti na úrovni virtuálního serveru, v kterém bylo řešení Lync 2010 nasazeno. Toto se stalo zároveň velmi ceněným benefitem. Celé řešení je z hlediska úspor nákladu provozováno jako centralizované bez nutnosti zajišťovat provoz na pobočkových lokalitách. To přineslo společnosti AVE CZ další snížení nákladů, tedy úspor a projekt nasazení Lync 2010 tak opět potvrdil svůj účel, a to nejen z technických důvodů.

Insert into case study
Schéma implementace Lync 2010 v AVE CZ

Časový harmonogram
 • Plánování migrace
 • Příprava migrace
 • Nasazení pilotu Lync Server
 • Sloučení topologií
 • Konfigurace pilotního oboru
 • Přidání Edge serveru do pilotního oboru
 • Přesun z pilotního provozu do produkčního
 • Finalizace post-migračních kroků
 • Odpojení původní site
Časově se jednalo o 6,5 člověkodnů, kdy vlastní migrace byla hotová za 4 člověkodny, jeden člověkoden byl věnován aktualizaci a integraci Exchange a Lync a zbylý čas podpoře koncových uživatelů a práci s telefonní ústřednou.

Licenční model
 • Enterprise Agreement s Software Assurance
Přínosy

Největší přínosem pro společnost AVE CZ bylo splnění všech plánovaných cílů a očekávání od nového řešení Lync 2010. Implementace zahrnovala řadu kroků, které vyžadovali přesné načasování a profesionální přístup. Ten poskytl partner a realizátor projektu společnost KPCS CZ.

Zákazník nejvíce ocenil podporu virtualizace, která s sebou přinesla nejen možnost zajištění vysoké dostupnosti celého virtuálního řešení pro implementaci Microsoft Lync 2010, ale zároveň velmi napomohla ke snížení celkových nákladů na vlastnictví TCO. Nebylo nutné pro účely migrace pořizovat nový hardware, použilo se již vybudovaného virtualizovaného řešení. Další přínos je viditelný obzvláště z pohledu běžných uživatelů, kteří oceňují snadné konference. Dalo by se dokonce říci, že někteří uživatelé využívají službu konference, aniž by o tom věděli, díky jednomu klientovi. Tato vlastnost přesně splnila cíl, a to zjednodušit a ulehčit uživatelům obsluhu nového řešení komunikace. Pokud bychom vyčíslili snížení nároků na uživatele a tedy zvýšení jeho efektivity při práci s Lync klientem na 20%, pak se taková úspora dá při 435 uživatelích interpretovat jako 652,5 hodin ovládání uspořených týdně. Ročně se pak může jednat i o tisíce hodin práce uživatelů, které bylo ušetřeno pouhým lepším a jednodušším ovládáním klientské části Microsoft Lync 2010.

*
* Instalaci Microsoft Lync vnímám jako pozitivní krok. Postupně Lync přebírá hlasové služby a dochází tak k postupnému vyřazování telefonních ústředen. Uživatelé oceňují jednoduché a všem dostupné konferenční služby. Nové ovládání Lync nám navíc ušetří tisíce člověkohodin ročně. Velmi jsme ocenili, že pro migraci z OCS na Lync jsme nemuseli pořizovat nový hardware. *

Jan Svatoš
manažer IT

*
Løsningen - kort fortaltOrganisations størrelse
948 medarbejdere

Software & Services
 • Microsoft Lync Server 2010
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise

Industri(er)
Other Services

Land
Czech Republic

Forretningsbehov
Unified Communications

Languages
Czech

Partner(e)
KPCS CZ s.r.o.