Publiceret: 1/18/2012
Visninger: 44
Bedøm casen:

APL Telefoni-lösning utan traditionell växel - rätt medicin för APL

När APL, tidigare en del av Apoteket, bestämde sig för att skapa en helt ny it-plattform föll valet på Lync. Något som ger en utmärkt telefoni-lösning – utan telefonväxel.

APL är en av Europas största tillverkare av individanpassade läkemedel. Företaget var fram till 2010 en integrerad del av Apoteket AB, vilket innebar att verksamheten utnyttjade Apotekets samtliga it-lösningar så när som på affärssystemet Microsoft Dynamics AX.

Behov av infrastruktur
Vid avregleringen av apoteksmarknaden 2010 blev APL först ett dotterbolag till Apoteket AB och sedan ett helt fristående bolag. Därmed föddes behovet av en helt egen it-infrastruktur.

– Vi uppgraderade affärssystemet, men resten fick vi konstruera från början, förklarar Jan Hedlund.

Han menar att man snabbt insåg att det skulle bli en väldigt stor investering att komma upp i samma standard som man hade på Apoteket. Dels skulle man behöva ersätta videokonferenssystemet, och dels hitta en telefoni-lösning.

Lync för hela slanten
Eftersom APL sedan länge hade en Microsoft-strategi gick uppdraget att skapa en ny it-lösning till Microsofts partnerföretag SYSteam. Tony Cox, vd för SYSteam i Umeå, menar att man direkt började undersöka möjligheterna med Lync – en kommunikationsklient med möjlighet till snabbmeddelanden, möten och röstsamtal.

- Först tittade vi på Lync huvudsakligen som verktyg för videkonferenserna, men snart insåg vi att Lync även skulle kunna ta hand om telefonin, säger Tony Cox.

Attraktiv lösning
Detta var en attraktiv lösning för APL eftersom den gav möjlighet till stora besparingar. Före avregleringen hade nämligen Apoteket övergått till ip-telefoni, vilket var en lösning som även APL använde och var nöjda med.

– Vi ville gärna fortsätta med ip-telefoni eftersom det skulle bli väldigt dyrt att köpa en traditionell telefonväxel. Kort sagt såg vi hur Lync skulle lösa alla våra kommunikationsbehov och samtidigt integrera väl med alla övriga system i bolaget. Eftersom medarbetarna var vana vid Microsoft-lösningar skulle det heller inte behövas utbildning i någon större omfattning, säger Jan Hedlund.

Välkomna besparingar
Och att lösningen har lett till de planerade besparingarna är Jan Hedlund helt övertygad om.

– Man kan säga att det vi sparade på att slippa telefonväxeln bekostade hela videokonferenssystemet. Det resonemanget var lätt att sälja in till företagsledningen.

Jan Hedlund menar att fler besparingar är att vänta eftersom klienten för mobiltelefoni implementeras inom kort.

Produktion: Appelberg
Journalist: Jacob Härnqvist

FÖRETAGSPROFIL
APL utvecklar och tillverkar läkemedel till apoteksmarknadens aktörer och till vården, för bättre läkemedelsanvändning och ökad patientsäkerhet. Företaget har 450 medarbetare och fyra anläggningar för tillverkning och utveckling av läkemedel. Omsättningen 2010 var 500 MSEK.

UPPGIFT
Bygga ny it-infrastruktur för videokonferens och telefoni.

LÖSNING
Implementering av Microsoft Lync Server 2010.

RESULTAT
Medarbetarna kan nu välja att föra samtal via fast telefon, mobil eller dator. Lägre kostnad via ip-telefoni. Stora besparingar eftersom lösningen fungerar helt utan traditionell telefonväxel.

PRODUKTER OCH TJÄNSTER
Microsoft Lync Server 2010
Windows 2008 R2
Exchange 2010
SQL 2008 R2
TMG 2010
SharePoint 2010

Kontaktpersoner:
Jan Hedlund, APL
Tel: 010 4479455
jan.hedlund@apl.se

Tony Cox, SYSteam
Tel: 070 8240600
tony.cox@systeam.se

Microsoft
Peter Nicks, Product Manager Lync & SharePoint
pnicks@microsoft.com

Den här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN.
Løsningen - kort fortaltOrganisations størrelse
450 medarbejdere

Software & Services
Microsoft Lync Server

Industri(er)
Health Provider

Land
Sweden

Languages
Swedish

Partner(e)
SYSteam