Publiceret: 6/25/2013
Visninger: 37
Bedøm casen:

Abacus Sportswear Ny server och molntjänst gav Abacus trygga ramar

Ett föråldrat e-postsystem och en serverkrasch fick golfmodeföretaget Abacus Sportswear att uppdatera hela sitt IT-system. Med hjälp av en Windowsserver och molntjänsten Microsoft Office 365 fick man trygghet och effektivitet.

 Abacus golfkläder finns att köpa i golfbutiker över hela världen, men Abacus Sportswears huvudkontor med produktutveckling och design av kollektioner finns i skånska Dalby. På Beragården belägen längs huvudvägen mellan Dalby och Lund sköter ett 25-tal anställa kontakterna med fabrikerna i Asien och Europa samt organiserar och administrerar alla beställningar till återförsäljarna, från Kina i öst till USA i väst. Även om kollektionen ständigt förnyats sedan starten på 90-talet hade företagets IT-system inte moderniserats på flera år. När servern kraschade hösten 2012 blev det uppenbart att företagets IT-lösning behövde uppdateras.

– Hade detta skett under högsäsong hade det varit en katastrof. Nu blev det tunga dagar som vi alla vill glömma, men det fick oss att satsa på ett ny och mer effektiv IT-lösning med ökad säkerhet, säger Patrik Dagnefors, IT-ansvarig på Abacus Sportswear.

Investering i helt ny server
I januari 2013 tog han kontakt med konsultföretaget QSi i Hässleholm som gjorde en behovsanalys. Det primära målet var, förutom ökad säkerhet, att få ett effektivare system med förbättrad samordning av e-post och kalendrar. Förslaget blev att investera i en helt ny server, Microsoft Windows server 2012, och att implementera molntjänsten Microsoft Office 365.

– Flytten till molnet med Office 365 gav Abacus Sportswear ett modernt e-postsystem som användarna har tillgång till oavsett var de befinner sig och oavsett vilken enhet de använder. Att flytta driften till en annan partner gav också högre säkerhet än att ha mejlen i den lokala IT-miljön, säger Ola Persson, konsult på QSi, som är utvald lanseringspartner för Microsoft Office 365.

Med Office 365 fick Abacus tillgång till den senaste Officeversionen och den synkronisering av de anställdas kalendrar som efterfrågats, liksom en smidig realtidskommunikation genom Lync. Nästa steg, säger Patrik Dagnefors, blir att utnyttja SharePoint för att exempelvis kunna dela viktig information med de medarbetare som reser mycket och sällan finns på kontoret.

– Detta har varit en smart lösning för oss, speciellt som vi med Office 365 har programvaran lokalt på datorn och ändå alltid har tillgång till de nyaste uppdateringarna. Migrationen av e-posten från det gamla till det nya systemet gick också väldigt smidigt, säger Patrik Dagnefors.

Bättre effektivitet, ökad säkerhet och minskad arbetsbörda
För honom som IT-ansvarig är de största vinsterna den förbättrade effektiviteten, ökade säkerheten och minskade arbetsbördan. Lagringssäkerhet får han med nya Microsoft Windows server 2012 och Hyper-V. Den gamla servern fungerar idag som en back-up och kopplas per automatik in om det skulle uppstå problem.

– Vårt Active Directory gör också mitt arbete mycket enklare eftersom jag idag kan synkronisera alla förändringar direkt på servern och slipper göra dem på varje enskild dator. Säkerheten har också ökat i och med att alla idag har sina personliga inloggningskoder, vilket gör att de kan få tillgång till sina dokument oavsett vilken ansluten enhet de går in från.

Investeringen i en ny server har kostat företaget ungefär 80 000 kronor. Tillkommer gör de månatliga avgifterna för licenser och virusskydd och den helpdesk de anställda kan vända sig till hos QSi med tekniska frågor.

– Värdet på de förbättringar vi gjort är svårt att mäta i pengar, men jämfört med för ett år sedan har det blivit så mycket bättre, säger Patrik Dagnefors.

Text: Susanna Lindgren

Produktion: Appelberg Publishing

Uppgift
Ta fram en ny lösning för IT-system och e-posthantering.

Lösning
Investering i en helt ny server och molntjänsten Microsoft Office 365.

Resultat
Förbättrad effektivitet, ökad säkerhet och minskad arbetsbörda för IT-ansvarig.

Kontaktpersoner
Patrik Dagnersfors, It-ansvarig
Abacus Sportswear
Tel: 046-20 21 57
patrik.dagnefors@abacussportswear.com

Patrik Olsson, vd
Qsi Sweden AB
Tel: 0451-422 46
patrik.olsson@qsi.se

Den här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN.
Løsningen - kort fortaltOrganisations størrelse
27 medarbejdere

Organisationsprofil
Abacus Sportswear designar och producerar golfkläder. Tillverkningen sker i Kina och Europa, och återförsäljarna finns över hela världen. Huvudkontoret med ett 25-tal anställda finns i skånska Dalby.

Software & Services
  • Microsoft Office 365
  • Windows Server

Industri(er)
Specialty Retail

Land
Sweden

Languages
Swedish

Partner(e)
QSI