Publiceret: 7/25/2012
Visninger: 425
Bedøm casen:

Akademia Leona Koźmińskiego Akademia Leona Koźmińskiego wdrożyła Microsoft Office 365

*
* Jedyne wydatki jakie uczelnia poniosła w związku z wdrożeniem usług Office 365 były związane z migracją poczty, co jednak miałoby miejsce także w przypadku migracji do jakiegokolwiek innego środowiska pocztowego *

Dariusz Trzeciak
Dyrektor Działu IT w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

*

        O usługach w chmurze mówi się zwykle w kontekście obniżania kosztów utrzymania infrastruktury i zwiększania niezawodności usług IT. To wszystko prawda, Akademia im. Leona Koźmińskiego ma jednak wizję znacznie szerszą, i w długim okresie bardziej atrakcyjną – zarówno dla uczelni, jak i dla każdego ze studentów i pracowników. uczelnia wdrożyła właśnie usługi Microsoft Office 365 (pakiet A2) dla ok. 7500 osób.

        „Dzięki usługom Office 365 udało się nam zbudować system komunikacji i pracy grupowej, który, jak sądzimy, zmieni jakość studiowania na naszej uczelni. Przykładowo, widzimy duży potencjał w narzędziach telekonferencyjnych dostępnych w ramach usługi Lync. Zamierzamy je wykorzystać m.in. do usprawnienia konsultacji studentów z wykładowcami. Dla studentów pracujących oraz mieszkających poza Warszawą będzie to coś naprawdę użytecznego” – mówi Dariusz Trzeciak, Dyrektor Działu IT w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

        Wdrażając usługi Office 365 uczelnia musiała zainwestować w usługi doradcze firmy Integrity Solutions, która pomogła działowi IT przygotować architekturę rozwiązania do migracji kont użytkowników i danych z platformy Novell NetWare (m.in. system pracy grupowej GroupWise, system usług katalogowych eDirectory). Inwestycja ta szybko się jednak zwróci, biorąc pod uwagę zakres usług dostępnych w ramach planu A2 Office 365 oraz fakt, że usługi te są dla uczelni dostępne bez opłat.

        Akademia liczy na to, że Microsoft będzie elastyczny w sprawie przyszłego rozszerzania zakresu usług oferowanych studentom. „Formalnie rzecz biorąc, nabywcą usług i z konieczności pośrednikiem między studentami i Microsoft jest uczelnia. Istnieją jednak szanse, że z biegiem czasu Microsoft udostępni możliwość samoobsługowego dokupywania przez studentów i pracowników usług, które nie są dostępne w pakiecie bezpłatnym” – mówi Dariusz Trzeciak.

        Umowa Akademii z Microsoft odpowiada jej długofalowym planom i zabezpiecza jej dobrze pojęty interes. „Oferta Microsoft była dla nas interesująca z wielu powodów. Przykładowo, nasza uczelnia ma długofalową wizję swojego rozwoju i współpracy z absolwentami. Office 365 znakomicie wpisuje się w nią poprzez fakt, że skrzynki pocztowe tworzone dla studentów zgodnie z umową z Microsoft pozostają w ich dyspozycji także po zakończeniu studiów. Mamy też komfort wynikający z faktu, że nawet w przypadku rezygnacji z usług, zachowujemy dostęp do danych bezterminowo” – podkreśla Dariusz Trzeciak.

Sytuacja

O uczelni

        Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) jest niepubliczną szkołą wyższą, która powstała w 1993 roku. Uczelnia prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych, a także studia jednolite magisterskie w zakresie nauk prawnych.
        Ofertę studiów wyższych uzupełniają liczne studia podyplomowe, w tym programy MBA, oraz studia doktoranckie. Jako jedyna niepaństwowa szkoła wyższa w Polsce ma uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i ekonomii.
        Akademia posiada trzy najważniejsze akredytacje międzynarodowe: EQUIS, AMBA i amerykańską akredytację AACSB, którą ma zaledwie 5 proc. szkół biznesowych na świecie, w tym takie uczelnie jak Yale i Harvard University. Na uczelni studiuje obecnie ok. 7000 osób.

*
* Oferta Microsoft była dla nas interesująca z wielu powodów. Przykładowo, nasza uczelnia ma długofalową wizję swojego rozwoju
i współpracy z absolwentami. Office 365 znakomicie wpisuje się w nią poprzez fakt, że skrzynki pocztowe tworzone dla studentów zgodnie
z umową z Microsoft pozostają w ich dyspozycji także po zakończeniu studiów. Mamy też komfort wynikający z faktu, że nawet w przypadku rezygnacji z usług, zachowujemy dostęp do danych bezterminowo
*

Dariusz Trzeciak
Dyrektor Działu IT w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

*
Poczta już nie wystarczy

        ALK od lat wykorzystywała system komunikacyjny oparty na platformie Novell GroupWise. Platforma Novell Netware na której jest zainstalowany Novell GroupWise straciła jednak wsparcie techniczne producenta i wymagała wymiany.

         „Potrzebowaliśmy nowego rozwiązania komunikacyjnego, ale nie tylko poczty i kalendarzy, do których przywykliśmy dzięki GroupWise. Uznaliśmy, że na tym etapie rozwoju rynku użytkownicy mają prawo oczekiwać od rozwiązań komunikacyjnych znacznie więcej. Chodziło nam w szczególności o te usługi i narzędzia, które sprawdziły się już na rynku konsumenckim, a więc komunikator błyskawiczny, telekonferencje audio/wideo i współdzielenie plików” – opowiada Dariusz Trzeciak, Dyrektor Działu IT w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Office 365 górą nad Google Apps

        Rozważania i kalkulacje doprowadziły do zainteresowania się ALK usługami komunikacyjnymi w chmurze. Pod uwagę brane były w praktyce oferty dwóch dostawców: Google i Microsoft.
Obie firmy oferowały atrakcyjny zestaw funkcji, jednak wnikliwa analiza i testy doprowadziły informatyków ALK do wniosku, że współpraca z Microsoft będzie długofalowo bardziej atrakcyjna.

         „Oferta Microsoft była dla nas interesująca z wielu powodów. Przykładowo, nasza uczelnia ma długofalową wizję swojego rozwoju i współpracy z absolwentami. Office 365 znakomicie wpisuje się w nią poprzez fakt, że skrzynki pocztowe tworzone dla studentów zgodnie z umową z Microsoft pozostają w ich dyspozycji także po zakończeniu studiów. Mamy też komfort wynikający z faktu, że nawet w przypadku rezygnacji z usług, zachowujemy dostęp do danych bezterminowo” – wylicza Dariusz Trzeciak.

         „Google był zdecydowanie słabszy w dziedzinie jakości wsparcia technicznego, które sprowadzało się głównie do forum online. Obsługujemy ok. 7500 użytkowników nie możemy pozwolić sobie na czekanie” – dodaje Tomasz Ryszard Gwiazda, Administrator Systemów IT w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

        W swojej ofercie Microsoft zapewniał także Akademii Leona Koźmińskiego to, czego Google zapewnić nie mógł – szeroką i bardzo ścisłą integrację środowiska online z aplikacjami i usługami wewnętrznymi. Po planowanej rezygnacji z platform Novell miały one opierać na platformach Windows Server oraz aplikacjach z rodziny Microsoft Office.

Rozwiązanie

Lokalnie i w chmurze

        Aby móc w pełni wykorzystać możliwości funkcjonalne usług Office 365, uczelnia musiała zainwestować w usługi doradcze firmy zewnętrznej, w tym wypadku Integrity Solutions. Pomogła ona działowi IT przygotować architekturę rozwiązania do migracji kont użytkowników i danych z platformy Novell NetWare (m.in. system pracy grupowej GroupWise, system usług katalogowych eDirectory). Inwestycja ta szybko się jednak zwróci, biorąc pod uwagę zakres usług dostępnych w ramach planu A2 Office 365 oraz fakt, że usługi te są dla uczelni dostępne bez opłat.

        Architektura rozwiązania migracyjnego przygotowana przez firmę Integrity Solutions Sp. z o.o. zakładała – zgodnie z oczekiwaniami ALK – że integracja nie będzie wydarzeniem jednorazowym, lecz stałym procesem.

         „Od początku zakładaliśmy, że niektóre aplikacje, jak np. system finansowy, na zawsze pozostaną w naszym środowisku wewnętrznym. Nie chcieliśmy jednak zarządzać oddzielnie kontami użytkowników aplikacji lokalnych i tych działających w ‘chmurze’ Microsoft, dlatego chcieliśmy stworzyć mechanizm automatycznej synchronizacji pomiędzy oboma tymi środowiskami” – wyjaśnia Dariusz Trzeciak.

         „Środowisko zaprojektowane i wdrożone przez naszych inżynierów dla ALK pokazuje, że połączenie usług działających w chmurze i systemów zainstalowanych u klienta jest po pierwsze możliwe, a po drugie ułatwia zarządzanie. Hybrydowe rozwiązanie nie jest także problemem z punktu widzenia wsparcia użytkowników, ponieważ dzięki Active Directory Federation Services użytkownicy w obu środowiskach posługują się jednym loginem i hasłem" – podkreśla Marcin Aniszewski, Opiekun Klientów Kluczowych w Integrity Solutions Sp. z o.o.
*
* Od początku zakładaliśmy, że niektóre aplikacje, jak np. system finansowy, na zawsze pozostaną w naszym środowisku wewnętrznym. Nie chcieliśmy jednak zarządzać oddzielnie kontami użytkowników aplikacji lokalnych
i tych działających w ‘chmurze’ Microsoft, dlatego chcieliśmy stworzyć mechanizm automatycznej synchronizacji pomiędzy oboma tymi środowiskami
*

Dariusz Trzeciak
Dyrektor Działu IT w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

*

Synchronizacja w trybie online

        W pierwszym, przygotowawczym etapie migracji, konta użytkowników zarządzane dotychczas przez system katalogowy Novell eDirectory na platformie NetWare zostały przeniesione do analogicznego środowiska, działającego jednak na platformie Windows Server. W kolejnym kroku, za pomocą oprogramowania migracyjnego IDM administratorzy ALK dokonali migracji kont z eDirectory/Windows Server do systemu katalogowego Active Directory. Dopiero po tym zabiegu możliwe było rozpoczęcie synchronizacji kont użytkowników z ‘chmurą’ Microsoft.

         „Proces synchronizacji odbywa się w trybie online, a za jego poprawny przebieg odpowiadają usługi Active Directory Federation Services naszego nowego serwera domenowego. Zmiana ustawień konta e-Directory , np. zmiana hasła, zostaje automatycznie odzwierciedlona w ‘chmurze’” – mówi Bogusław Żmuda, Administrator Systemu Pocztowego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Poczta bez ograniczeń

        Uruchomienie usług poczty w chmurze rozpoczęło się od akcji informacyjnej wśród studentów i pracowników, która trwała kilka tygodni.

         „Stworzyliśmy dedykowaną witrynę w intranecie, na której przedstawiliśmy informacje o nowych usługach poczty. Na jej stronach umieściliśmy instrukcje postępowania, odrębne dla studentów i wykładowców oraz pracowników administracji uczelni, a także sekcję z najczęściej zadawanymi pytaniami” – mówi Tomasz Ryszard Gwiazda.

        Wraz z uruchomieniem poczty w chmurze Microsoft, zniknęły dotychczasowe problemy z pojemnością skrzynek i limitami wielkości załączników. Użytkownicy uzyskali także gwarancję, że poczta na uczelni została im przyznana bezterminowo. Oznacza to, że po zakończeniu studiów będą mogli utrzymać kontakt z kolegami oraz uczelnią.

         „Studenci i pracownicy mają możliwość korzystania zarówno z poczty w przeglądarce, jak i z dowolnych programów pocztowych obsługujących protokoły Exchange lub IMAP i POP3. W przypadku pracowników administracji uczelni program GroupWise został domyślnie zastąpiony programem Outlook 2010” – opowiada Bogusław Żmuda.

Stara poczta: powoli do chmury

        Informatycy ALK zakładali początkowo, że całą dotychczasową pocztę uda się jednorazowo przenieść do ‘chmury’. Po testach plan ten został jednak zarzucony.

         „Dotychczasowy system pocztowy nie umożliwiał prostego eksportu poczty do chmury. Konta pocztowe systemu GroupWise skonfigurowaliśmy więc w usłudze Office 365 jako dodatkowe, ‘zewnętrzne’ skrzynki pocztowe dostępne w trybie IMAP. Dzięki temu serwery usług Office 365 w swoim tempie pobrały i zarchiwizowały całą istniejącą korespondencję, już bez aktywnego udziału użytkowników i naszego. Wymagało to zmiany konfiguracji serwerów GroupWise tak aby dopuszczały zdecydowanie większy ruch wychodzący” – mówi Bogusław Żmuda.

*
* Dotychczasowy system pocztowy nie umożliwiał prostego eksportu poczty do chmury. Konta pocztowe systemu GroupWise skonfigurowaliśmy więc w usłudze Office 365 jako dodatkowe, ‘zewnętrzne’ skrzynki pocztowe dostępne w trybie IMAP. Dzięki temu serwery usług Office 365 w swoim tempie pobrały i zarchiwizowały całą istniejącą korespondencję, już bez aktywnego udziału użytkowników i naszego. Wymagało to zmiany konfiguracji serwerów GroupWise tak aby dopuszczały zdecydowanie większy ruch wychodzący *

Bogusław Żmuda
Administrator Systemu Pocztowego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

*
Zdalne konsultacje audio/wideo

        Zgodnie z założeniami studenci i pracownicy uczelni uzyskali prawo do korzystania z programu komunikacyjnego Microsoft Office Lync. To oczywiście duża zmiana jakościowa i wygoda. Uczelnia widzi jednak tę sprawę znacznie szerzej.

         „Dzięki usługom Office 365 udało się nam zbudować system komunikacji i pracy grupowej, który, jak sądzimy, zmieni jakość studiowania na naszej uczelni. Przykładowo, widzimy duży potencjał w narzędziach telekonferencyjnych dostępnych w ramach usługi Lync. Zamierzamy je wykorzystać m.in. do usprawnienia konsultacji studentów z wykładowcami. Dla studentów pracujących oraz mieszkających poza Warszawą będzie to coś naprawdę użytecznego” – mówi Dariusz Trzeciak.

        Dzięki programowi Lync możliwa staje się np. praca w rozproszonych grupach, a także zdalne wykłady. Zastosowań technik audio/wideo współdzielenia pulpitów jest oczywiście znacznie więcej – tylko od inwencji pracowników i studentów uczelni zależy, jak spożytkują ten potencjał. Wygląda jednak na to, że Lync trafił w ALK na podatny grunt.

Aplikacje online

        Usługi Office 365 nie ograniczają się wyłącznie do komunikacji. Dostępne w portalu aplikacje Office Web Apps (Word, Excel, Power Point, One Note) umożliwiają tworzenie, wspólną edycję i dystrybucję dokumentów, a także automatyczne synchronizowanie ich z wersjami zapisanymi na dyskach lokalnych komputerów.

         „Integracja Office 365 i aplikacji Office działających na komputerach uczelni oraz komputerach własnych studentów jest jedną z ważniejszych zalet oferty usługowej Microsoft. Zakładamy, że z biegiem czasu w portalu pojawią się także aplikacje partnerów Microsoft, dzięki czemu wartość użytkowa budowanego przez nas środowiska jeszcze wzrośnie” – sugeruje Dariusz Trzeciak.

Sieć wewnętrzna bez spamu i wirusów

        Usługi w chmurze mają zaletę, którą trudno przecenić: wysoki poziom bezpieczeństwa, które w codziennej praktyce działów IT zajmuje systematycznie coraz więcej czasu, zasobów i środków. Doskonale widać to na przykładzie poczty.

         „Do tej pory do ochrony systemu poczty przed płynącymi z Internetu wirusami i spamem wykorzystywaliśmy sprzętowe rozwiązania firmy Barracuda Networks. Te skądinąd bardzo dobre systemy nie były jednak darmowe – musieliśmy płacić zarówno za zakup, jak i za usługi aktualizacji bazy definicji oraz wsparcie techniczne i nie były to kwoty małe” – tłumaczy Tomasz Ryszard Gwiazda.

        Przeniesienie poczty do chmury oznacza, że systemy Barracuda Networks nie będą już potrzebne. ALK wykorzystywała je zarówno do filtrowania poczty przychodzącej, jak i wychodzącej – chroniąc się w ten sposób przed atakami spamerskimi lub wirusowymi dokonywanymi z wewnątrz sieci uczelni.

         „To nie jest zagrożenie czysto teoretyczne. Mieliśmy już przypadek wpisania naszej domeny na czarną listę, ponieważ ktoś włamał się do poczty jednego ze studentów. W efekcie blokady cała uczelnia nie mogła komunikować się ze światem, a ‘odkręcenie’ sprawy kosztowało nas bardzo dużo czasu i wysiłku” – opowiada Tomasz Ryszard Gwiazda.
Bezpieczeństwo poczty nie jest więc dla działów IT sprawą opcjonalną, lecz koniecznością, wymagającą wymiernych zasobów i środków.

„Pierwszą rzeczą, jaką zauważyliśmy po przeniesieniu poczty do usług Office 365 był znaczny spadek obciążenia łącza do Internetu. Spośród ok. 12 tys. wiadomości e-mail przychodzących codziennie do naszej uczelni 95% to spam. Cieszymy się bardzo, że to już nie nasz problem – spam i wirusy są filtrowane na serwerach Microsoft w ramach usług Forefront Online Protection for Exchange” – dodaje Bogusław Żmuda.


*
* Pierwszą rzeczą, jaką zauważyliśmy po przeniesieniu poczty do usług Office 365 był znaczny spadek obciążenia łącza do Internetu. Spośród ok. 12 tys. wiadomości e-mail przychodzących codziennie do naszej uczelni 95% to spam. Cieszymy się bardzo, że to już nie nasz problem – spam i wirusy są filtrowane na serwerach Microsoft w ramach usług Forefront Online *

Bogusław Żmuda
Administrator Systemu Pocztowego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

*
Niższe wydatki inwestycyjne

        Oszczędności wynikające z wdrożenia usług Office 365 dotyczą zarówno wydatków inwestycyjnych, jak i kosztów związanych z utrzymaniem.
Na początek wypada podkreślić, że ALK wdrożyła rozwiązanie całkowicie wolne od opłat licencyjnych. Licencja na usługi poczty jest przy tym bezterminowa i gwarantuje dostępność danych nawet w przypadku rezygnacji z usług.

         „Jedyne wydatki jakie uczelnia poniosła w związku z wdrożeniem usług Office 365 były związane z migracją poczty, co jednak miałoby miejsce także w przypadku migracji do jakiegokolwiek innego środowiska pocztowego” – podkreśla Dariusz Trzeciak.

        Koszt alternatywny, czyli koszt zakupu i wdrożenia tradycyjnego rozwiązania komunikacyjnego, działającego wewnątrz sieci uczelni, wiązałby się jednak ze znacznymi nakładami: na licencje, wsparcie oraz usługi.

         „Trzeba pamiętać, że dotychczasowe środowisko sprzętowe nie nadawałoby się do wdrożenia nowego rozwiązania. Inwestycja we własne rozwiązanie musiałaby zatem uwzględniać także – jako minimum - dwa średniej klasy serwery i dedykowaną macierz dyskową” – podkreśla Tomasz Ryszard Gwiazda.

Niższe koszty utrzymania

        Administrowanie systemem pocztowym jest pracochłonne, co potwierdzi każdy administrator. W większych organizacjach, do których ALK z pewnością należy, zarządzanie serwerem pocztowym to de facto pełny etat.

         „Zarządzanie pocztą niesie w sobie bardzo wiele obowiązków. Trzeba pilnować wszystkiego: serwera, macierzy, systemu operacyjnego, serwerów poczty, baz pocztowych, sprawdzać na bieżąco statystyki filtrów, reagować na zgłoszenia użytkowników i tak dalej. W efekcie wdrożenia usług Office 365 pozostaje nam jedynie obszar zarządzania kontami i pomoc użytkownikom – nie mamy dostępu ani do sprzętu, ani nawet do zaawansowanych mechanizmów strojenia usług poczty. Jako administratorom trochę nam dziwnie z tym brakiem wpływu na to, jak działa usługa, ale zakładam, że wkrótce przestaniemy się tym przejmować i stanie się to dla nas czymś naturalnym” – mówi Bogusław Żmuda.

        Wraz z nowym systemem pocztowym w ALK pojawiły się nowe usługi: telekonferencje i współdzielenie plików online. Ponieważ usługi Office 365 są ściśle ze sobą zintegrowane, nie ma konieczności odrębnego zarządzania nimi. W efekcie obciążenie pracą działu IT z tego tytułu, a więc i koszty, nie wzrosły. 

         „Integracja wielu usług w ramach jednego konta to koncepcja, która bardzo nam odpowiada. Czekamy, kiedy Microsoft zintegruje w ramach Office 365 także usługę SkyDrive, która podobnie jak Lync pozwoliłaby nam usprawnić pewne obszary komunikacji i współpracy wewnętrznej” – mówi Dariusz Trzeciak.

*
* Integracja wielu usług w ramach jednego konta to koncepcja, która bardzo nam odpowiada. Czekamy, kiedy Microsoft zintegruje w ramach Office 365 także usługę SkyDrive, która podobnie jak Lync pozwoliłaby nam usprawnić pewne obszary komunikacji
i współpracy wewnętrznej
*

Dariusz Trzeciak
Dyrektor Działu IT
w Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie

*
        Jedynym znakiem zapytania pozostaje kwestia rozszerzania z biegiem czasu zakresu usług dostępnych dla studentów. Uczelnia nie widzi przeszkód, by poszczególne osoby dokupywały dodatkowe zasoby czy aplikacje do istniejącego konta. Problem polega jednak na tym, że przy obecnym kształcie umowy nie mogą tego zrobić bezpośrednio. W rezultacie kupowanie rozszerzeń obciążałoby dość istotnie dział IT oraz dział finansowy uczelni.

         „Formalnie rzecz biorąc, nabywcą usług i z konieczności pośrednikiem między studentami i Microsoft jest uczelnia. Istnieją jednak szanse, że z biegiem czasu Microsoft udostępni możliwość samoobsługowego dokupywania przez studentów i pracowników usług, które nie są dostępne w pakiecie bezpłatnym” – mówi Dariusz Trzeciak.

Korzyści

- Nowoczesne środowisko pocztowe bez inwestycji i wydatków na utrzymanie bieżące

- Poczta, kalendarze, aplikacje Office Web Apps oraz komunikator dostępne w ramach spójnego pakietu usług

- Możliwość wykorzystania narzędzi komunikacji w pracy dydaktycznej

- Znaczące podniesienie komfortu i ergonomii pracy z informacją i komunikacji dzięki ścisłej integracji usług i aplikacji, a także dzięki integracji usług online z aplikacjami desktop

- Perspektywa utrzymania kontaktu z absolwentami po zakończeniu przez nich studiów – dzięki ‘dożywotnim’ skrzynkom pocztowym

- Redukcja kosztów związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa usług poczty (spam, wirusy)

- Znacznie większa wydajność istniejącego łącza do Internetu dzięki eliminacji spamu


O firmie Integrity Solutions

Integrity Solutions Sp. z o.o.
jest spółką wchodzącą w skład Grupy Altkom. Firma prowadzi projekty związane m.in. „chmurami obliczeniowymi”, integracją infrastruktury informatycznej, migracji systemów i danych, konsolidowaniem i wirtualizowaniem platform, budowaniem środowisk o wysokiej dostępności, a także projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania środowiskami informatycznymi. Firma buduje także zintegrowane systemy bezpieczeństwa oraz nowoczesne rozwiązania do zarządzania informacją. Integrity Solutions posiada wysoki poziom kompetencji w budowaniu rozwiązań wykorzystujących platformy i rozwiązania Microsoft, potwierdzone w każdym przypadku wysokim poziomem certyfikacji. Więcej informacji na temat działalności i oferty Integrity Solutions można znaleźć w Internecie pod adresem: http://www.integritysolutions.pl .
Løsningen - kort fortalt
Situationen
Dotychczasowe rozwiązanie komunikacyjne oparte na oprogramowaniu GroupWise działającym na platformie Novell NetWare straciło wsparcie producenta. Jednocześnie wykorzystywana przez rozwiązanie platforma sprzętowa wymagała rozbudowy lub wymiany.

Løsningen
Po analizie dostępnych na rynku możliwości, Akademia Leona Koźmińskiego zrezygnowała z wdrażania własnego środowiska komunikacyjnego. Zamiast tego, ALK zdecydowała się na wdrożenie rozwiązania komunikacyjnego działającego w ‘chmurze’ internetowej Microsoft.

Fordele
  • Nowoczesne środowisko pocztowe bez inwestycji i wydatków na utrzymanie bieżące
  • Poczta, kalendarze, aplikacje Office Web Apps oraz komunikator dostępne w ramach spójnego pakietu usług
  • Możliwość wykorzystania narzędzi komunikacji w pracy dydaktycznej
  • Znaczące podniesienie komfortu i ergonomii pracy z informacją i komunikacji dzięki ścisłej integracji usług i aplikacji, a także dzięki integracji usług online z aplikacjami desktop

Software & Services
Microsoft Office 365

Industri(er)
Education

Land
Poland

Forretningsbehov
  • Business Productivity
  • Cost Containment
  • Customer Relationship Management (CRM)

Udfordringen
Development

Languages
Polish

Partner(e)
Integrity Solutions Sp. z o.o.