Publiceret: 6/28/2013
Visninger: 9
Bedøm casen:

GolfServices Norden Golfservices lyfter golfklubbarna

Golfservices ville erbjuda landets golfklubbar ökad lönsamhet genom en bättre IT-plattform. Det naturliga valet blev Office 365 – en lösning som innebär lägre driftskostnader och enklare hantering.

När Golfservices startades 2011 var målet att ge Sveriges golfanläggningar nöjdare medlemmar och på det sättet öka anläggningarnas lönsamhet. Något som kan möjliggöras med en bra IT-plattform.

Carl-Johan Ekman är vd på Golfservices Norden. Han menar att anläggningarna idag ser ett ökande behov av att bli mer kundvårdande och marknadsorienterade. För att leda dem rätt ville företaget erbjuda en metodik som kvalitetssäkrar kommunikationen. Golfservices Norden erbjuder analysstöd, utbildningsstöd och support, vilket kräver en bra IT-plattform men som ofta saknas ute på anläggningarna.

– Många av anläggningarna har ett Windowsnätverk med fem till tio år på nacken. Som regel anlitar man ett mindre företag som tar hand om allt det praktiska med backup, printning, lagring och hantering av användare. Det är också vanligt att de betalar underhållskostnader för uppdateringar av programvara och övervakning av serverdrift och backup, säger Carl-Johan Ekman.

Office 365 ger bättre åtkomst och delning
2012 gjorde Golfservices en undersökning för att se vilka leverantörer och produkter som fanns på marknaden för att kunna erbjuda anläggningarna den IT-plattform som passade dem bäst.

– Det viktiga var att lösningen bidrog till att främja lönsamhet och kommunikation och kunde fungera som en grund för vårt koncept. Vi träffade ett antal IT-konsulter och valde till slut Alliero eftersom de fokuserade på kundens behov. Dessutom presenterade de Microsoft Office 365 som mötte de krav som vår BI-plattform ställer. Med Office 365 kan användarna dela information och få tillgång till den från telefoner, plattor och datorer. Det var precis vad vi ville kunna erbjuda, så det var en bra matchning.

För Allieros del var Office 365 ett naturligt val.

– Eftersom lösningen ligger i molnet slipper man allt jobb som egna servrar kan innebära. Det blir lättare att lägga till och ta bort användare, och eftersom systemet kan integrera med andra affärssystem kan ledningen ta snabbare beslut i strategiska frågor, säger Tobias Lindstedt, Alliero.

Sparar både pengar och miljö
Med rätt plattform på plats började Golfservices presentera sitt koncept för landets golfanläggningar, och intresset var stort.

– Sedan november förra året har vi börjat jobba med ett tiotal nya kunder. Vårt koncept uppskattas och anläggningarna börjar köpa tjänster i högre utsträckning än förr. De är inte intresserade av att binda kapital i produkter och hårdvara.

Tjänster som utnyttjas av golfanläggningarna är eposthantering, gemensamma kalendrar, dokumentlagring på nätet samt ett intranät med gemensamma dokument i Sharepoint.

Men det handlar inte bara om tekniska fördelar. Även kalkylen lockar.

– En ny server för lagring av dokument kostar minst 60 000 kronor med uppsättning och underhåll. Med elkostnader blir det ungefär 2 500 kronor i månaden om man skriver av den på tre år. Att köra Office 365 kostar under 250 kronor per månad och användare, förklarar Carl- Johan Ekman.

– Dessutom slipper golfanläggningen hålla koll på uppgraderingar och nya versioner eftersom de alltid ingår i Office 365. All platskrävande hårdvara blir överflödig. En annan positiv effekt är minskad miljöpåverkan eftersom elförbrukningen går ner, säger Tobias Lindstedt.

Produktion: Appelberg
Text: Jacob Härnqvist

Utmaning
Erbjuda golfanläggningarna ett IT-system som ger ökad lönsamhet och enkelhet.

Lösning
Office 365, en molntjänst som erbjuder enklare informationsåtkomst och informationsdelning. Office 365 bidrar också till hög säkerhet och smidig administration av behörigheter.

Resultat
Golfservices Norden har kunnat vässa sitt erbjudande och inleda samarbete med ett tiotal golfanläggningar på kort tid.

Kontaktpersoner
Carl-Johan Ekman, GolfServices Norden AB
carl-johan.ekman@golfservices.se
0708-29 89 40

Tobias Lindstedt, Alliero
tobias.lindstedt@alliero.se
0766-20 10 25

Den här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN.
Løsningen - kort fortaltOrganisations størrelse
6 medarbejdere

Organisationsprofil
Golfservices Norden utvecklar golfanläggningar över hela landet. Företaget finns i Helsingborg.

Software & Services
Microsoft Office 365

Industri(er)
IT Services

Land
Sweden

Languages
Swedish

Partner(e)
Alliero