Publiceret: 4/16/2013
Visninger: 27
Bedøm casen:

AVG Technologies CZ Rychlejší komunikace a spolupráce v AVG Technologies

Společnost AVG Technologies je globálním hráčem v oblasti softwarových produktů pro bezpečnost. Růst související s přeměnou na firmu s celosvětovou působností a potřeba pracovníků rychleji a efektivněji komunikovat, vyžadoval zásadní procesní změny, které bylo třeba vhodně podpořit i technologicky. Sjednocení platformy vedlo k rychlejší komunikaci a spolupráci uvnitř společnosti, vyšší stabilitě klíčových aplikací (portál) a přispělo k vyšší spokojenosti uživatelů (pošta, konference).

Situace

Společnost AVG Technologies prošla rychlým růstem, který se odráží nejen v obchodních výsledcích, ale i v rostoucím počtu zaměstnanců (celkový počet zaměstnanců je aktuálně zhruba 800). Kromě růstu vlastní firmy (vstup na nové trhy) přibylo postupem času pod křídla AVG i několik externích firem. Z akvizic lze zmínit například ewido networks (2006 ), Exploit Prevention Labs (2007) nebo SANA Security (2009) z nových trhů pak USA a Čína.

Produkty společnosti AVG pravidelně získávají prestižní ocenění (například VB100%, které uděluje odborný magazín Virus Bulletin). Společnost získala též certifikaci West Coast Labs či německé autority TÜV.

Extrémně rychlý růst firmy a zejména nárůst počtu uživatelů znamenaly nutnost řešit problém vlastní infrastruktury. V prostředí společnosti totiž fungovalo mnoho nástrojů, které zajišťovaly jedinou službu – to ilustruje až pět různých řešení pro emailovou komunikaci. V původním prostření se množily problémy a rostla nespokojenost koncových uživatelů, kteří se měli věnovat primárně byznysu. Z pohledu správců řešení docházelo k vyšší zátěži díky údržbě, či odstraňování problémů nejrůznějších technologií. Tento problém byl obzvláště závažný s přihlédnutím k obchodnímu modelu – AVG Technologies působí na trhu bezpečnostních řešení a funguje z drtivé části prostřednictvím online prodeje, takže každá ztracená minuta má pro firmu přímé následky v objemech obchodu.

Obchodní cíle

Cílem implementačního projektu bylo především ušetřit čas, který uživatelé potřebují k přístupu k informacím a jejich zpracování.

Z pohledu IT správy byla priorita na straně zjednodušení administrace platformy. Úspora času nutného na údržbu pak měla být „investována“ do rozvoje prostředí – tedy rozšíření portfolia služeb nabízených koncovým uživatelům (nové funkce, rychlejší helpdesk).

Ve srovnání se stávajícím řešením (platforma Lotus Notes) musely být splněny i další požadavky – nižší celkové náklady na provoz platformy a široká dostupnost podpory.

Sečteno a podtrženo – hlavní cíle projektu ležely v oblastech:

 • integrace
 • flexibilita
 • uživatelská přívětivost

Řešení

Celý projekt probíhal po dobu zhruba 6 měsíců. Hlavními pilíři nasazeného řešení se staly technologie podporující spolupráci ( Sharepoint Server) a řešení sjednocené komunikace ( Exchange Server a Office Communications Server).

V prosinci 2008 byly zahájeny analýzy prostředí a od ledna do června probíhala vlastní implementace. Největším soustem byla pochopitelně migrace dat na nový portál, naopak přechod na platformu Exchange byl otázkou jednoho měsíce.

Prostřednictvím platformy Sharepoint Server byl primárně řešen klíčový proces pro fungování společnosti - schvalování rozpočtu. Dále pak byly řešeny následující agendy:

Provoz

 • archiv smluv
 • vnitrofiremní systém směrnic
 • manuály a další produktové informace
 • aktuální ceníky

IT

 • hlášení výpadků infrastruktury – helpdesk
 • plán pohotovostí IT pracovníků na kritické systémy

HR

 • plánování školení zaměstnanců
 • hodnocení zaměstnanců
 • přehled volných míst, přehled benefitů

Portál byl nasazován postupně po jednotlivých odděleních – první tým přišel na řadu v březnu a poté byl každých čtrnáct dní spouštěn další web. V současnosti má portál AVG zhruba sto pracovních prostorů a dále roste. Při práci s takovým množstvím dat oceňují uživatelé integraci fulltextového vyhledávání nad uloženými daty.

" AVG Technologies CZ se v rámci přechodu z Lotus Notes na platformu Microsoft Exchange obrátila na společnost KPCS CZ, jako špičkového partnera s mnohaletými zkušenostmi v oblasti messagingu na platformě Microsoft. Migrace byla sice velmi složitá jak specifickými požadavky ze strany AVG na cílový systém, tak také nutností migrace specifických (např. virových vzorků) dat. Všechny požadavky se podařilo vyřešit k plné spokojenosti AVG a dnes se dá konstatovat, že nejen migrace, ale i následný roční provoz bez jediného výpadku pro klienty je známkou kvalitně odvedené práce," říká Martin Pavlis, jednatel společnosti KPCS.

Řešení pro komunikaci na bázi Microsoft Exchange Server a Office Communications Server pak bylo snadno integrováno do stávajícího prostředí (VOIP telefonie + videokonferenční prostředí) a nabídlo běžným uživatelům následující funkce:

Společnost AVG Technologies jako jedna z prvních řešila též oblast Compliance, tedy nasazení nástrojů, které prokazují soulad s interními a do budoucna i legislativními směrnicemi pro komunikaci. Důležitou funkcí je Journaling, tedy funkce sledování výskytu zakázaných témat v komunikaci. Zachycené emaily jsou ukládány do předem určené schránky, kam má přístup pouze pověřený uživatel.

 • objektivní indikaci přítomnosti uživatele integrovanou s kalendářem uživatele
 • jednotný a bezpečný vnitrofiremní instant messaging
 • jednoduchý systém pro volání v rámci firmy přes internet
 • zapojení externích Call center do komunikace s pracovníky AVG
 • intuitivní a především jednotné prostředí pro práci s emaily, kalendáři, úkoly apod.

Přínosy

Hlavními přednostmi nasazených řešení jsou:

 • Vyhledávání – díky vnitrofiremní vyhledávací službě, která je velmi podobná internetovým vyhledávačům. Došlo k podstatnému zrychlení přístupu k informacím což šetří každodenně čas všech koncových uživatelů.
 • Práce s dokumenty – funkce jako metadata, verzování, workflow, či jasné řízení přístupových oprávnění vedly ke zrušení většiny těžko spravovatelných sdílených složek a ke zjednodušení a zrychlení procesů pro přidělování oprávnění. AVG Technologies dnes disponuje efektivním řízením uživatelských práv.
 • Uživatelské rozhraní - řešení je dnes na rozdíl od minulosti široce využíváno a IT nemusí na koncové uživatele vyvíjet velký tlak, namísto toho se může soustředit na další rozvoj řešení.

Projekt je i s odstupem času hodnocen jako jednoznačně úspěšný a proto je plánován další rozvoj IT platformy a v blízké budoucnosti doplní řešení nové generace produktů: Windows 7, Exchange Server 2010, Sharepoint Server 2010.

*
* Uživatelům jsme dali lepší prostředí pro práci. Zbavili jsme se heterogenního prostředí a roztříštěných technologií.Dnes se můžeme věnovat více rozvoji a inovacím technologiím. *

Jaroslav Prchal
ředitel oddělení technologií, AVG

*

Løsningen - kort fortaltOrganisations størrelse
900 medarbejdere

Software & Services
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Office
 • Microsoft SQL Server 2008
 • Windows Server 2008
 • Microsoft Exchange Server 2007

Industri(er)
IT Services

Land
Czech Republic

Forretningsbehov
Unified Communications

Languages
Czech