Publiceret: 2/13/2013
Visninger: 24
Bedøm casen:

Walmark a.s. Bezpečný a srozumitelný internetový portál prohlubuje vazby s klienty

Společnost Walmark potřebovala zcela přebudovat prostředí internetové prezentace společnosti aproduktových webů. V oboru farmacie a potravinových doplňků představují produktové informace a komunikaces klienty naprosto nezbytnou součást fungování firmy.

Situace

Společnost Walmark se již několik let významnou měrou podílí na budování trhu s doplňky stravy. V současnosti působí již v 9 evropských zemích od Francie po Lotyšsko a od Polska po Bulharsko, kde zaměstnává více než 1000 pracovníků. Z podstaty sortimentu firmy logicky vyplývají velmi vysoké nároky na distribuci produktových informací a komunikaci s klienty. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o nasazení řešení pro správu webového obsahu (Web Content Management) jako platformy pro vybudování nejen firemních internetových stránek, ale i specializovaných produktových mikrostránek.

Mezi hlavní důvody pro změnu lze zařadit ukončení podpory předchozího řešení, které umožňovalo spíše lokální správu jednotlivých webů, což se stalo nevyhovující v situaci, kdy počet mikrostránek překročil stovku.

Obchodní cíle

Vize projektu byla vcelku jasná: Každá sebemenší nepřesnost v produktových informacích může mít v oblasti farmacie závažné následky. Proto mělo zavedení komplexního řešení pro Web Content Management přinést zejména zrychlení a zprůhlednění celého procesu publikace webového obsahu a přenesení kompetencí na osoby odpovědné za publikaci jednotlivých informací. Za tímto účelem bylo třeba najít jednotnou platformu, která by vedle internetové prezentace, sloužila i jako vnitrofiremní intranet.

Zrychlení práce na straně tvůrců obsahu pak bylo doprovázeno i požadavkem na zjednodušení správy pro pracovníky IT. Vedle správců serverové infrastruktury bylo potřeba zohlednit i vývojáře, kteří chtěli maximálně zúročit své znalosti v oblasti ASP aplikací.

Řešení

V rámci projektu byla zvažována i konkurenční řešení. Jakkoliv dnes dostupné nástroje nabízejí z hlediska funkcí prakticky totéž, podařilo se identifikovat objektivní důvody, proč zvolit právě platformu Sharepoint.

Svou roli také sehrála dostupnost specializovaných partnerů přímo v regionu severní Moravy
Přípravná fáze projektu od spuštění projektu po návrh technického řešení trvala celkem 6 měsíců. Instalaci, konfiguraci a zaškolení administrátorů provedl specializovaný partner v řádu zhruba 15 člověkodní, následně byla administrace řešení převzata pracovníky Walmarku.

Pro první etapu - zprovoznění korporátního webu - byl využit produkt Sharepoint Server for Internet Sites. Tento základ bude do budoucna kromě korporátní prezentace sloužit rovněž pro veškeré produktové mikrostránky. Zprovoznění domovské stránky www.walmark.cz trvalo cca 4-5 týdnů od ukončení instalace serveru Sharepoint. V současnosti dochází k migraci zahraničních poboček, kdy start zcela nové prezentace dceřiné společnosti včetně zaškolení lokálních administrátorů trvá zhruba 1 – 2 měsíce od obdržení podkladů. Implementace produktových mikrostránek je pak záležitostí pouhých 2 – 3 týdnů.

Velkým otazníkem implementace se jevil design, který byl zadán externí agentuře. Nakonec však návrh grafické podoby webových stránek dopadl nad očekávání. Design byl dodán v podobě balíčku, který pracovníci Walmarku následně sami adaptovali do prostředí Sharepointu.

Ve druhé fázi je počítáno s masivním nasazením platformy Sharepoint i pro interní použití ve firmě. Dnes platformu Sharepoint v základu využívá pouze část zaměstnanců, do budoucna se však počítá s jeho nasazením ve formě firemního intranetu, který by měl sloužit jako centrální integrační a informační platforma ve společnosti. Kromě vazby na ERP, CRM a DMS systémy se počítá rovněž s integrací či implementací procesů jakou jsou – firemní reporting (Business Intelligence), elektronické schvalování faktur, zaměstnanecká samoobsluha, týmové prostory, ale i jiné procesy.

„Pro řešení na bázi SharePointu jsme se rozhodli zejména z důvodu existence infrastruktury IS téměř výhradně na platformě Microsoftu. Významnou roli hrála rovněž přítomnost dvou interních vývojářů se znalostí právě této platformy. Na rozdíl od konkurenčních řešení se nám sice jeví SharePoint trochu méně komplexní, přesto však dostatečně robustní a plně pokrývající naše potřeby, a tedy jako správná volba pro náš relativně úzký vývojářský tým,“říká Petr Krenželok, vedoucí oddělení IT.

Přínosy

Mezi hlavní přínosy pro koncové uživatele patří zejména výrazné zjednodušení publikačního procesu, bez nutnosti zapojovat pracovníky IT oddělení. Když dnes chce uživatel publikovat na web informaci – otevře si přímo místo na internetových stránkách, kde chce přidat článek, vytvoří nový příspěvek a po uložení se automaticky spustí příslušné workflow. Po dokončení schvalovacího postupu se článek automaticky objeví na příslušném místě internetové stránky.

Díky přesně nastavenému workflow se nemůže stát, že se na veřejně přístupném webu objeví informace, kterou neschválí pověřený zaměstnanec společnosti, přičemž v minulosti nad tímto aspektem nebyla dostatečná kontrola.

Změnil se rovněž přístup interních uživatelů k webu. Prostředí Sharepoint je velmi intuitivní, a tak jsou stránky aktuálnější, než v minulosti. Skutečnost, že i běžní uživatelé novému rozhraní porozuměli, umožnila změnit i vlastní proces publikace. Díky tomu zátěž pracovníků IT přímo související s publikací klesla cca o 20%. Svá pozitiva má i zcela nová infrastruktura, díky níž nebyl za více než rok zaznamenán jediný výpadek serveru.

„Díky novému korporátnímu webu jsme zásadně redukovali administrativu spojenou s distribucí informací pro naše klienty. Došlo rovněž ke zkvalitnění celého procesu, kdy editace a schvalování obsahu náleží zodpovědným osobám, nikoliv IT oddělení. Věříme, že naši klienti ocení větší míru a aktuálnost publikovaných informací, a že tento efekt bude mít pozitivní dopad na návratnost naší investice,“říká Ing. Zdeněk Podlipný, finanční ředitel.

Software a služby

 • Microsoft Office Sharepoint Server 2007 for internet sites

 • Microsoft Office Sharepoint Server 2007

 • Microsoft Office Sharepoint Server 2007 Standard CAL

 • Microsoft Office Sharepoint Server 2007 Enterprise CAL

 • Windows Server 2008

 • SQL Server 2008

Løsningen - kort fortaltOrganisations størrelse
100 medarbejdere

Software & Services
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft SQL Server 2008
 • Windows Server 2008
 • Microsoft Office Sharepoint Server 2007 Enterprise CAL
 • Microsoft Office Sharepoint Server 2007 For Internet Sites
 • Microsoft Office Sharepoint Server 2007 Standard CAL

Industri(er)
 • Life Sciences, Chemicals; Oil & Gas, Mining
 • Other Services

Land
Czech Republic

Languages
Czech

Partner(e)
AutoCont CZ a.s.