Publiceret: 5/29/2011
Visninger: 8
Bedøm casen:

Ale kommun Ale kommun först ut med Lync

Ale Kommun i Västergötland är bland de första i Sverige att implementera Microsoft Lync. Med detta gör man en storsatsning på enhetlig IT för att underlätta kommunikationen mellan de anställda och skapar samtidigt nya innovativa sätt att ge sina invånare förbättrad service.

 Christina Larsson, it-chef på kommunen, berättar att man börjar med att rulla ut chatt och närvarohantering för att sedan gå vidare med resurs- och svarsgrupper, konferens och telefoni. I början testkörs den fulla upplevelsen av ett 30-tal personer, och utrullningen till alla är planerad inom kort.

När vi pratar fördelar med Lync är chatten det som Christina först nämner. Tätt följt av de nya samarbetssätt som kommer med lösningen; videokonferenser, möjligheten att samarbeta i dokument och inte minst de kostnadsbesparingar man räknat med.

— Allt blir så mycket mer tillgängligt. Integrationen med Exchange gör att vi har all information samlad på en plats och slipper leta efter den (eller varandra). Ett tydligt exempel är att samtliga lärare i våra skolor tack vare Lync får tillgång till telefoni i klassrummet.

Christina berättar också att Ale kommun redan med grundfunktionerna i Lync har fått en riktigt bra lösning, utan att större anpassningar och kompletteringar behöver göras.

Kommer närmare varandra
Att man via Lync snabbt kan se om en kollega är tillgänglig eller när denne väntas bli det underlättar. Man vet när man kan ”pinga” någon för att avhandla mindre saker istället för att mejla, ringa eller jaga varandra i korridorerna.

— Vi kommer närmre varandra, vilket främjar effektivitet och samarbete, säger Christina.

Bland de första i Sverige
När man först fick upp ögonen för kommunikationsgränssnittet var det föregångaren Unified Communications som gällde. I samtal med sin it-partner Atea togs beslutet att gå direkt på Lync, eftersom lösningarna befann sig i brytpunkten.

— Atea är experter på denna typ av lösningar och vår ambition är att satsa framåt, på en plattform som vi kan utveckla, berättar Christina.

För att det skulle bli möjligt krävdes också en modernisering av it-miljön som bland annat innebär en övergång från Novell och Lotus Notes till Active Directory och Exchange, helt i linje med kommunens ambition att standardisera sin plattform enligt MSKD (Microsofts Kommundesign).

Ett nytt sätt att jobba (men ändå inte)
Lync har mottagits mycket positivt av medarbetarna som snabbt tagit till sig fördelarna med chatt, mobil tillgänglighet och ökade möjligheter att jobba hemma. Christina berättar:

— Lync underlättar för individen, vilket självklart är en förklaring. En annan starkt bidragande orsak tror jag är att gränssnittet och tillvägagångssättet, exempelvis chatt, är välbekant för många.

Nästa steg...
Ett spännande projekt som pågår är att man tillsammans med tre andra kommuner testar att köra distansutbildning för Komvux via Lync, ett projekt som hittills går mycket bra och inom en snar framtid väntas utvecklas.

Om man blickar framåt in i Ale kommuns framtid ser Christina en ökad integration med SharePoint och fler smarta tjänster. Hon ser också fram emot utvecklingen på skolsidan, där man ser stor potential i it som verktyg för såväl elever som lärare.

Den här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN.
Løsningen - kort fortalt
Organisationsprofil

Ale kommun i Västergötland är just nu Sveriges 89:e största kommun med sina ca 27 441 invånare.


Hardware


Third Party Software


Software & Services
  • Microsoft Office
  • Microsoft Sharepoint Server
  • Microsoft Exchange

Industri(er)
Public Sector

Land
Sweden

Languages
Swedish

Partner(e)
Atea