Publiceret: 3/30/2011
Visninger: 8
Bedøm casen:

Estrella SharePoint – en naturlig del i det dagliga arbetet för Estrella

När Estrella beslutade att modernisera sitt intranät var förutsättningarna de bästa möjliga. Medarbetarna var redan vana vid verktyget och en it-partner med insikt i bolagets behov fanns tillhands med ett erbjudande.

 - Vi gick från en välutvecklad portal för projekt och nyheter som vi använde oss av dagligen. Skillnaden när man skalar bort funktionalitet blir märkbar, säger bolagets HR-chef Ole Skjellestad.

Ambitionen var tidigt att modernisera intranätet och man var väldigt klara över vad man ville ha; En samlad plats med lättillgänglig information där medarbetarna också kunde samarbeta kring projekt genom att kommunicera och dela dokument.

Med SharePoint blir även ”basic” avancerat

Valet av SharePoint var självklart då det var vad man använt tidigare och också använde nu i den enklare varianten. Estrellas behov var också ganska ganska ”basic” i förhållande till vad ett verktyg som SharePoint kan erbjuda, som Ole själv uttrycker det. Och tillägger:

- Vi har alltid varit nöjda med SharePoint-lösningen och eftersom medarbetarna redan är vana vid verktyget och funktionerna krävde en modernisering ingen omfattande utbildning eller inkörstid.

Mer levande och ett självklart nav

Det var ett erbjudande från IT-partnern Altran som fick Estrella att besluta om moderniseringen och med deras hjälp har de nu den portal de önskade och lite mer. Intranätet har gjorts mer levande genom exempelvis RSS-flöden och bloggar, helt enligt devisen att man vill ha allt på ett ställe.

- Aktivitetskalendern är också en central del av intranätet. Det ligger ett lugn över att alltid veta var man ska gå för att få viss information, liksom att det endast finns ett självklart ställe att själv dela med sig av saker, säger Ole.

SharePoint 2010+Office 2010 = stor skillnad

Ole nämner synergierna mellan SharePoint och Office som ett exempel på förbättring. Detta har gjort intranätet än mer som en naturlig del av det dagliga arbetet, och bidragit till den ökade tillgängligheten av information.

Då Estrella själva gjort mycket av jobbet med att fylla intranätet var dialogen med Altran viktig, vilken Ole också beskriver som mycket uppskattad.

På Estrella ser man stor utvecklingspotential i sitt intranät men har i dagsläget inga direkta planer på att utöka funktionaliteten. Man har dock sneglat på hur det kan utvecklas ur ett HR-perspektiv, för såväl den svenska som norska delen.

Med sitt moderniserade intranät har idag Estrellas ca 320 anställda i Sverige och Norge fått en naturlig plats för sitt dagliga informationsflöde och en stabil portal för sina projekt och samarbeten inom organisationen.

- Vi är väldigt nöjda med den expertis Altran har bidragit med. De har en bred erfarenhet som har varit till stor nytta för oss, summerar Ole.

Den här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN.
Løsningen - kort fortalt
Organisationsprofil
Estrella är ett av Sveriges mest kända varumärken, marknadsledande inom segmentet chips. Estrella ingår i den Nordisk/Baltiska koncernen Estrella/Maarud AS med ca 320 medarbetare, varav 160 i Sverige.


Software & Services
  • Microsoft Office
  • Microsoft Sharepoint Server

Industri(er)
Process Manufacturing & Resources

Land
Sweden

Languages
Swedish

Partner(e)
Altran Sverige