Publiceret: 2/13/2013
Visninger: 30
Bedøm casen:

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská VUT v Brně využije pro e-learning Microsoft Online Services

Fakulta podnikatelská VUT v Brně rozvíjí svoji vzdělávací činnost ve dvou akreditovaných studijních programech Ekonomika a Management a Systémové inženýrství a informatika. Poskytuje strukturované vysokoškolské vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských typech studia formou prezenčního nebo kombinovaného studia. Mimo tyto studijní programy fakulta provádí i vzdělávací činnost v programu MSc. In Business and Informatics ve spolupráci s významnou britskou univerzitou The Nottingham Trent University. Současně s touto univerzitou fakulta organizuje i prestižní manažerské studium MBA (UK-MBA) a manažerské studium (US-MBA), organizované společně s Dominikánskou univerzitou v Chicagu (USA).

Situace

Zahraniční spolupráce s partnerskými univerzitami nejenom v Evropě, ale také například v USA a jiných zemích je další významnou činností fakulty, která přispívá k rozvoji internacionalizace fakulty. K výuce studentů se dlouhodobě snaží využívat nejmodernější e-learningové nástroje. Ty nově doplní i videokonference, nahrávky přednášek a nový studentský portál ve formě Cloud computingu od Microsoft Online Services.

Na začátku byli studenti

K tomuto kroku přivedli v květnu 2010 fakultu studenti programu MSc. in Business and Informatics, kteří chtěli mít k dispozici videonahrávky přednášek, které by si v případě absence anebo při opakování ve zkouškovém období mohli kdykoliv z domova přehrát na svém počítači, a to včetně příslušné prezentace v PowerPointu. V podobnou dobu vznikl i požadavek ze strany vedení fakulty, aby do vzdělávacího procesu byly ve větší míře zapojeny nové trendy výukových metod s podporou ICT a s možností aktivního zapojení studentů do přednášky a s možností sdílení dokumentů a spolupráce studentů na týmových projektech. Jedním z cílů moderního univerzitního vzdělávání je i omezení kontaktních hodin se studenty, maximální důraz na semestrální a týmové projekty i umožnění studia pro studenty, kteří jsou přes den v zaměstnání. Navíc fakulta aktivně spolupracuje s řadou zahraničních škol a videokonference by ji umožnily velice jednoduchou, levnou a efektivní formou získat pro její studenty zajímavé přednášející ze zahraničí. Fakulta proto prostřednictvím Ústavu informatiky, který zde mimo jiné zajišťuje výuku informatických, matematických, statistických disciplín, začala hledat takové IT nástroje, které by ji umožnily rychle splnit všechny nové požadavky při minimálních celkových nákladech vlastnictví.

Obchodní cíle

Vlastní infrastruktura by byla příliš drahá

Vedení ústavu tak ve spolupráci se společností AutoCont, která pro fakultu zajišťuje dodávky hardware a software, začalo ihned hledat řešení, které by ji umožnilo už od nového akademického roku vyjít vstříc všem požadavkům studentů i vedení fakulty. Jedním z klíčových faktorů také bylo, aby nové řešení nevyžadovalo investici do vybavení serverů ani specialistů pro jejich správu a instalaci. Fakulta se totiž musí potýkat s omezenými rozpočtovými prostředky a snížením rozpočtu na IT. Stávající IT infrastruktura a personální obsazení fakulty přitom neumožňovalo bez dodatečných investic a provozních nákladů tyto nové požadavky naplnit. Navíc důležitým faktorem bylo také snadné zajištění přístupu z vnějšího prostředí, tj. mimo školní síť, které stávající infrastruktura neumožňuje a které je podstatné zejména pro zajištění vzdáleného přístupu z domova pro studenty i pro samotné zajištění přednášek od učitelů ze zahraničních univerzit. Po poradě se společností AutoCont nakonec bylo zvoleno řešení ve formě Cloud computingu, které právě v květnu 2010 představila Microsoft Online Services pod názvem Microsoft Microsoft Business Productivity Online Suite (BPOS). To přináší standardní serverové nástroje od společnosti Microsoft určené pro firemní komunikaci jako je Exchange, SharePoint, Office Communications Server a Live Meeting ve formě garantované služby s nulovými vstupními investicemi, pouze s pravidelným měsíčním poplatkem, jehož výše je závislá na počtu uživatelů. Zákazník samotný nemusí nic kupovat, instalovat, spravovat, zálohovat apod. O vše je postaráno v moderních datových centrech Microsoftu, která jsou navíc mezi sebou automaticky propojena a zálohována.

Řešení

Nové nástroje přitáhnou dálkové studenty i přednášející ze zahraničí

Nové nástroje se začnou postupně používat u více předmětů na fakultě. Do pilotního provozu je nyní zařazeno 16 předmětů, jejichž výuku zajišťuje Ústav informatiky. K nim se postupně připojí i další předměty vyučované na Fakultě podnikatelské. Nástroje zahrnuté v BPOS budou využívány zejména pro dálkové studenty (kombinované studium a kurzy celoživotního vzdělávání), kteří jejich prostřednictvím získají přístup k nahraným přednáškám i k přímým konzultacím s učiteli. Kvůli konzultacím tak už nebudou muset dojíždět osobně do Brna. Dále se nové nástroje využijí v doktorandském studiu pro videokonference a workshopy pořádané ve spolupráci se zahraničními vysokými školami. Studenti se tak budou moci z Brna nebo případně ze svých domovů účastnit přednášek vedených například pedagogy v Nottinghamu. S využitím videokonferencí jako takových se však počítá i v rámci komunikace mezi zaměstnanci fakulty.

Přínosy

Moderní výukové nástroje zatraktivní fakultu v očích studentů

Využití moderních výukových nástrojů umožňujících jednoduchou formou kvalitní dálkové studium obohacené navíc o přednášky profesorů z prestižních zahraničních univerzit je přitom pro Fakultu podnikatelskou VUT v Brně velice důležitým benefitem. V současné době totiž veřejné vysoké školy jako je VUT v Brně musí soupeřit s řadou veřejných i soukromých vysokých škol nejen z České republiky, ale také z ostatních zemí Evropské unie.

Studenti nyní mají obrovskou možnost volby. Vyžadují nejmodernější výukové nástroje, online přístup k výukovým materiálům i kvalitní přednášející ze zahraničí,“ říká ředitel Ústavu informatiky Fakulty podnikatelské VUT v Brně Jiří Kříž. „ Nasazení nástrojů od Microsoft Online Services nám přitom umožní všechny tyto požadavky studentů naplnit a přitáhnout tak kvalitní studenty i z jiných míst České republiky na naši fakultu. To vše přitom při nulových investicí s omezeným rozpočtem na rozvoj IT,“ dodává.

Nové komunikační nástroje navíc otevřou i prostor pro lepší spolupráci univerzity s podniky. Zajímaví přednášející z komerční sféry totiž budou moci přednášet přímo ze svých kanceláří nebo z domova a studenti si tak budou moci poslechnout názory manažerů firem, kteří by si jinak na přednášku na VUT v Brně nemohli najít čas.

Løsningen - kort fortaltOrganisations størrelse
100 medarbejdere

Software & Services
Microsoft Online Services

Industri(er)
Higher Education

Land
Czech Republic

Languages
Czech

Partner(e)
AutoCont CZ a.s.