Publiceret: 8/30/2009
Visninger: 3
Bedøm casen:

El-Kretsen Fast pris för stabil it ger energi till verksamheten

Med elva anställda och runt 1500 anslutna företag att löpande hålla kontakt med är en stabil it-miljö ett måste. Efter implementering av ny it-miljö valde därför El-Kretsen att ta hjälp för att maximera sin investering.

 På El-Kretsens kontor i Stockholm har elva personer sin fasta bas, och många av dem är ofta ute fältet eller mellan uppdrag. Att använda it för att underlätta samarbete och de enskilda medarbetarnas vardag ser de som en självklarhet.

- Vi delar kalendrar och adresslistor samt bokar mötesrum via Outlook, vilket spar enormt mycket tid och trassel i jämförelse med hur det var förut, berättar Fredrik Benson, it-ansvarig på El-Kretsen.

Med många medarbetare ute på fältet är mejl i mobilen och möjligheten att arbeta oavsett plats en förutsättning. Det man upplevde som en utmaning var att sköta drift och underhåll på ett optimalt sätt, utan att låta det proaktiva arbetet för utveckling och förbättring stå tillbaka.

- Jag la mycket tid på att felsöka och försöka gissa mig till vad som kunde vara fel innan vi kontaktade support, vilket kändes som felprioriterad tid, berättar Fredrik Benson.

Serviceavtal blev lösningen = ständig tillgång till expertis

Som lösning valde El-Kretsen att teckna ett serviceavtal med sin it-partner Atrox Development AB. Avtalet ger dem en heltäckande hjälp med drift och underhåll av såväl servrar som enskilda datorer, samt även hjälp med en långsiktig it-plan.

Att denna typ av avtal skulle vara för dyra och avancerade för mindre företag håller Fredrik Benson inte med om. Tvärtom hävdar han att det för dem varit en värdefull investering som hjälpt dem att bli mer effektiva.

- Att vi som företag med elva anställda har tillgång till åtta tekniker som alla är experter på olika delar i vår it-miljö är en enorm fördel, säger han.

Med ett fastprisavtal får de också bättre kontroll över sina kostnader för it och upplever också överblicken av hela systemet som bättre.

En investering får långsiktig vinst

Fredrik Benson konstaterar att modern it kostar, men att det också ger stora vinster i såväl tid som pengar. Som ett gott exempel nämner han det proaktiva arbete som inte bara hjälper dem igång snabbare vid avbrott, utan även eliminerar många problem innan de uppstår.

- För att it ska vara ett bra arbetsredskap måste det vara okomplicerat och lättillgängligt. Vår nya it-miljö och samarbetet med Atrox har flyttat fram vårt företag många steg i utvecklingen, avslutar han.

Den här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN.
Løsningen - kort fortalt
Organisationsprofil

El-Kretsen är ett icke vinstdrivande servicebolag som ägs av 20 branschföreningar. Syftet med verksamheten är att hjälpa producenter att uppfylla sitt ansvar för elektronik och batterier. Idag har man ca 1500 anslutna företag.


Software & Services
Microsoft Outlook

Industri(er)
Other Services

Land
Sweden

Languages
Swedish

Partner(e)
Atrox Development