Publiceret: 6/25/2012
Visninger: 77
Bedøm casen:

Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego zastąpił tradycyjne systemy desktop infrastrukturą VDI wykorzystującą Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V, Microsoft App - V, a także Microsoft SQL Server 2008 R2.

*
* Po przemyśleniu zdaliśmy sobie sprawę, że sednem problemu jest mobilność pracowników Wydziału Prawa i Administracji. Nauczyciele i pracownicy naukowi pracują w kilku miejscach na terenie uczelni: w pokojach i w salach wykładowych, a także w domach i na wyjazdach, stażach zagranicznych *

Piotr Topolski
Kierownik Zespołu Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

*

Ile nowych komputerów kupić? Ile i jakich licencji nabyć, aby zaspokoić potrzeby, a zarazem nie wydawać więcej, niż to konieczne? Tych pytań jest więcej, a odpowiedzi – zwłaszcza w świetle ograniczeń budżetowych – wcale nie są proste. Dział Informatyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego postanowił podejść do problemu z innej strony.

Zamiast tradycyjnych, lokalnych systemów desktop pracownicy naukowi i dydaktyczni Wydziału Prawa otrzymali desktopy wirtualne. System operacyjny i aplikacje są uruchamiane na serwerze i udostępniane za pośrednictwem oprogramowania terminalowego. Użytkownicy zamiast komputerów wykorzystują uproszczone – tanie i niezawodne – terminale graficzne.

„Wdrożenie infrastruktury desktopów było inwestycją porównywalną z zakupem nowych komputerów i licencji. Różnica jest jednak zasadnicza. Pracownicy dysponują nowoczesnym środowiskiem desktop, dostępnym w pomieszczeniach do pracy naukowej, w salach wykładowych, w domu, a także np. na stażach zagranicznych” – mówi Piotr Topolski, Kierownik Zespołu Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W wyniku wdrożenia infrastruktury VDI ta sama liczba użytkowników może sprawnie pracować wykorzystując znacznie mniej stanowisk komputerowych. „Dzięki elastyczności wynikającej z infrastruktury VDI i centralnego zarządzania licencjami, ok. 260 komputerów mogliśmy z powodzeniem zastąpić jedynie ok. 150 terminalami. To w zupełności wystarczy” – tłumaczy Piotr Topolski.

Centralizacja rozwiązała także szereg problemów operacyjnych Zespołu Informatycznego. „Ochrona danych i aktualizacje oprogramowania obejmują wszystkich użytkowników jednocześnie i odbywają się automatycznie. Aktualizowanie konfiguracji i zabezpieczeń pochłania tylko niewielki ułamek czasu, który poświęcaliśmy na to do tej pory” – dodaje.

W ramach projektu, który dział IT Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadził wspólnie z firmą Arcus z Warszawy, wdrożone zostały następujące produkty i technologie Microsoft: Windows Server 2008 R2 Hyper-V, System Center Virtual Machine Manager, Microsoft App-V oraz SQL Server 2008 R2.

Sytuacja

Uniwersytet Łódzki (UŁ) jest jednym z największych uniwersytetów w Polsce. Na 12 wydziałach dostępnych jest 37 kierunków studiów, w ramach których studenci mogą kształcić się w łącznie 134 specjalnościach. Na UŁ studiuje ok. 43 tys. osób. Kolejnych ok. 2,5 tys. osób kształci się na studiach podyplomowych, a ok. 900 na studiach doktoranckich. UŁ zatrudnia ok 4 tys. pracowników, w tym 2355 nauczycieli akademickich.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego to relatywnie duża katedra, licząca ok. 500 pracowników. W 2011 wydział przeniósł się do nowego, bardzo nowoczesnego budynku. Ponieważ nowa siedziba wydziału ma całkiem inny rozkład pomieszczeń niż stara lokalizacja, wypracowana dotychczas organizacja pracy, w tym w szczególności praktyka współdzielenia pokoi i komputerów, wymagała zasadniczych zmian.

„Początkowo sądziliśmy, że konieczny będzie zakup wielu nowych komputerów. Gdy jednak zaczęliśmy rozważać różne warianty rozwoju potrzeb, szczególnie z uwzględnieniem długofalowych kosztów utrzymania, pierwotny pomysł został zarzucony” – mówi Piotr Topolski, Kierownik Zespołu Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

*
* Po przemyśleniu zdaliśmy sobie sprawę, że sednem problemu jest mobilność pracowników Wydziału Prawa
i Administracji. Nauczyciele
i pracownicy naukowi pracują w kilku miejscach na terenie uczelni: w pokojach i w salach wykładowych, a także w domach i na wyjazdach, stażach zagranicznych
*

Piotr Topolski
Kierownik Zespołu Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

*
*
* Arcus przedstawił całościową koncepcję rozwiązania, które dawało bardzo dużą elastyczność użytkownikom, a jednocześnie pozwalało na łatwe zarządzanie. Koncepcja ta opierała się na platformie VDI firmy Microsoft powiązanej z usługami wirtualizacji aplikacji App-V oraz terminalami graficznymi Fujitsu ZeroClient *

Piotr Topolski
Kierownik Zespołu Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

*
Informatycy doszli do wniosku, że wyzwaniem wcale nie jest liczba komputerów, czyli fizycznych stanowisk do pracy, ani nawet tradycyjnie rozumiane współdzielenie komputerów przez kilku pracowników.

„Po przemyśleniu zdaliśmy sobie sprawę, że sednem problemu jest mobilność pracowników Wydziału Prawa i Administracji. Nauczyciele i pracownicy naukowi pracują w kilku miejscach na terenie uczelni: w pokojach i w salach wykładowych, a także w domach i na wyjazdach, stażach zagranicznych” – wyjaśnia Piotr Topolski.

Chcąc zapewnić każdemu pracownikowi Wydziału Prawa i Administracji własne środowisko pracy informatycy musieliby wyposażyć każdego z nich w laptopa, co znacznie podniosłoby koszty inwestycji. Nawet gdyby zdecydowali się na taki ruch nie rozwiązałby on problemów operacyjnych związanych z zarządzaniem środowiskami desktop.

„W dziale IT pracują 4 osoby i ten stan osobowy nie wzrośnie w przewidywalnym czasie. Musieliśmy więc stworzyć środowisko, które nie tylko spełni oczekiwania użytkowników, ale także nie zwiększy pracochłonności zarządzania i nie rozsadzi naszego budżetu” – podkreśla Piotr Topolski.

Rozwiązanie

Pracownicy działu IT zainteresowali się rozwiązaniami terminalowymi oraz platformami VDI. Spośród kilku potencjalnych modeli rozwiązań, dział IT Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego wybrał koncepcję zaproponowaną przez warszawską firmę Arcus.

„Arcus przedstawił całościową koncepcję rozwiązania, które dawało bardzo dużą elastyczność użytkownikom, a jednocześnie pozwalało na łatwe zarządzanie. Koncepcja ta opierała się na platformie VDI firmy Microsoft powiązanej z usługami wirtualizacji aplikacji App-V oraz terminalami graficznymi Fujitsu ZeroClient” – tłumaczy Piotr Topolski.

Desktop wędruje za pracownikiem
W ramach platformy Microsoft VDI system operacyjny Windows 7 uruchamiany jest nie na lokalnym komputerze, lecz na serwerze, wewnątrz dedykowanej maszyny wirtualnej.
Scenariusz korzystania z takiego systemu wygląda następująco. Użytkownik uruchamia terminal graficzny, który automatycznie nawiązuje sesję z działającym na serwerze oprogramowaniem Fujitsu (broker sesji terminalowych). Pośredniczy ono w uruchomieniu maszyny wirtualnej z systemem Windows 7 oraz w uwierzytelnieniu użytkownika w zdalnym systemie desktop.

„Dla pracowników wydziału ważne jest to, że uruchamianie i logowanie się do zdalnego systemu odbywa się tak, jakby system działał lokalnie. Dla nas to również ma znaczenie, bo oznacza mniej interwencji związanych ze wsparciem technicznym” – podkreśla Piotr Topolski.

Mimo wrażenia „lokalności”, użytkownik może w każdej chwili przesiąść się do innego terminala, zalogować się i… kontynuować przerwaną wcześniej pracę. Odpowiada to typowym potrzebom pracowników Uniwersytetu, którzy w ciągu dnia przemieszczają się wielokrotnie między pokojami, salami wykładowymi, biblioteką i innymi pomieszczeniami.

Telepraca bez kompromisów
Na razie desktopy dostępne są tylko w sieci wewnętrznej Uniwersytetu Łódzkiego, ale już niedługo pracownicy Wydziału Prawa i Administracji będą mogli zacząć łączyć się ze swoimi desktopami także z domu i praktycznie dowolnego innego miejsca. Za każdym razem będą dysponować takim samym środowiskiem pracy, poziomem bezpieczeństwa, usługami oraz danymi.
„Nie tylko użytkownicy uczą się nowych możliwości. My także. Udostępnimy środowiska desktop poza siecią Uniwersytetu gdy nabierzemy pewności, że potrafimy zapewnić użytkownikom zdalnym wsparcie na poziomie, którego się spodziewają.”– mówi Piotr Topolski.

Mniej stanowisk, większa dostępność
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego wykorzystywał dotychczas ok. 260 komputerów. „Odmiejscowienie” desktopów sprawiło jednak, że każdy może usiąść przy dowolnym komputerze i w efekcie wydział nie potrzebuje już tylu stanowisk komputerowych.
„Dzięki elastyczności wynikającej z infrastruktury VDI i centralnego zarządzania licencjami, ok. 260 komputerów mogliśmy z powodzeniem zastąpić jedynie ok. 150 terminalami. To w zupełności wystarczy” – tłumaczy Piotr Topolski.

Niższe wydatki na sprzęt i licencje
Oszczędności po stronie sprzętu wynikają z ograniczenia liczby urządzeń, niższej ceny jednostkowej urządzeń, a także znacznie większej niezawodności terminali. W porównaniu z komputerami zasadnicza korzyść wynika także z dłuższego cyklu wymiany terminali, który może wynosić 7 lat, a nawet więcej.

„Mamy też oczywiście oszczędności w dziedzinie oprogramowania. Zamiast 230 licencji przypisanych do konkretnych urządzeń czy użytkowników możemy wykorzystywać wspólną dla wszystkich użytkowników pulę 100 licencji typu ‘concurrent’” – mówi Piotr Topolski.

Takie podejście było tym bardziej zasadne, że część pracowników dydaktycznych pojawia się w pracy
*
* Technologia App-V skraca czas przygotowania poprawek i automatyzuje ich dystrybucję. W razie problemów możemy szybko wprowadzić zmiany i poprosić użytkowników, aby uruchomili aplikację ponownie. Desktopowe środowisko App-V samo sprawdzi dostępność nowej wersji i pobierze z repozytorium nawet nie całą aplikację, lecz tylko te jej fragmenty, które uległy zmianie. Dla nas to znaczne ułatwienie *

Piotr Topolski
Kierownik Zespołu Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

*
po południu, na czas zajęć ze studentami studiów wieczorowych i zaocznych.

Niższe koszty utrzymania
Centralizacja desktopów na serwerze oznacza, że zarządzanie nimi staje się znacznie łatwiejsze.
„Ochrona danych i aktualizacje oprogramowania obejmują wszystkich użytkowników jednocześnie i odbywają się automatycznie. Aktualizowanie konfiguracji i zabezpieczeń pochłania tylko niewielki ułamek czasu, który poświęcaliśmy na to do tej pory” – podkreśla Piotr Topolski.

Aby proces aktualizowania oprogramowania przebiegał sprawnie, Arcus zaproponował Wydziałowi Prawa i Administracji UŁ wdrożenie technologii wirtualizacji aplikacji App-V.

„Za pomocą dedykowanego narzędzia serwerowego zwanego Sequencerem przygotowujemy aplikacje do automatycznej dystrybucji. Dzięki technologii App-V nowe wersje aplikacji pobierane są automatycznie z repozytorium w momencie ich uruchamiania, nie ma więc typowej sytuacji, w której proces aktualizacji desktopów trwa tygodniami” – mówi Piotr Topolski.

Dodatkową zaletą App-V jest to, że aplikacje nie są instalowane, lecz jedynie kopiowane do środowiska desktop. Nowe wersje aplikacji można więc wprowadzać w skrajnym przypadku nawet codziennie, bez ryzyka dla stabilności środowiska desktop.

„Technologia App-V skraca czas przygotowania poprawek i automatyzuje ich dystrybucję. W razie problemów możemy szybko wprowadzić zmiany i poprosić użytkowników, aby uruchomili aplikację ponownie. Desktopowe środowisko App-V samo sprawdzi dostępność nowej wersji i pobierze z repozytorium nawet nie całą aplikację, lecz tylko te jej fragmenty, które uległy zmianie. Dla nas to znaczne ułatwienie” – wyjaśnia Piotr Topolski.

Niskie koszty zarządzania
Istotnym elementem środowiska wirtualizacyjnego zbudowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego jest narzędzie do zarządzania maszynami wirtualnymi – Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2010.

„SCVMM to narzędzie bardzo istotne z punktu widzenia kosztów zarządzania. Dzięki niemu administrator jest w stanie zapanować nad całym środowiskiem wirtualnym, obejmującym w naszym przypadku 4 serwery fizyczne, na których działa 14 serwerów wirtualnych oraz owych 500 maszyn wirtualnych z systemami desktop” – mówi Piotr Topolski.

Konsola SCVMM 2010 pozwala tworzyć szablony konfiguracyjne maszyn wirtualnych, monitorować dostępność i wydajność uruchomionych instancji, a także zmieniać przydzielone im zasoby.

„Dzięki SCVMM 2010 doskonale wiemy co dzieje się w środowisku i możemy błyskawicznie reagować na wszelkie problemy. Czas poświęcany na zorientowanie się w sytuacji jest znacznie krótszy, niż w przypadku środowiska bez wirtualizacji. Trzeba też powiedzieć, że zarządzanie środowiskiem wirtualnym za pomocą SCVMM 2010 nie jest trudniejsze, niż zarządzanie środowiskiem tradycyjnym” – mówi Piotr Topolski.

*
* SCVMM to narzędzie bardzo istotne z punktu widzenia kosztów zarządzania. Dzięki niemu administrator jest w stanie zapanować nad całym środowiskiem wirtualnym, obejmującym w naszym przypadku 4 serwery fizyczne, na których działa 14 serwerów wirtualnych oraz owych 90 maszyn wirtualnych z systemami desktop *

Piotr Topolski
Kierownik Zespołu Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

*
Założenia i parametry środowiska

Podczas przygotowań do budowy środowiska wirtualnego należało poczynić założenia dotyczące wykorzystania zasobów serwerowych przez przeciętnego użytkownika.

„Na podstawie doświadczeń firmy Arcus oraz naszych wstępnych testów ustaliliśmy, że jeden rdzeń procesora serwera może obsłużyć do 8 desktopów jednocześnie. Założyliśmy też, że pojedyncza sesja użytkownika będzie wykorzystywać średnio nie więcej niż 1 GB pamięci RAM, choć w praktyce okazało się, że nieco ponad 500 MB wystarcza” – mówi Piotr Topolski.

Środowisko wirtualne zostało wdrożone na 4 serwerach typu blade, z których każdy zawiera dwa 6-rdzeniowe procesory Intel Xeon. Serwery połączone są w klaster równoważący obciążenie na poziomie systemu operacyjnego Windows Server 2008 R2 (klaster NLB). Obrazy maszyn wirtualnych i dane konfiguracyjne środowiska przechowywane są na dedykowanej macierzy dyskowej Fujitsu Eternus DX80 S2.

Korzyści

- Zapewnienie wszystkim uprawnionym użytkownikom środowiska desktop
- Większa mobilność użytkowników bez potrzeby kupowania laptopów
- Wyższe bezpieczeństwo środowiska i danych dzięki centralnemu zarządzaniu aktualizacjami i tworzeniu kopii
- Niższe koszty rozwoju środowiska desktop w przyszłości
- Niższe koszty utrzymania środowiska dzięki większej niezawodności terminali i łatwości diagnozowania problemów z oprogramowaniem
- Niższe koszty zarządzania środowiskiem dzięki dedykowanym narzędziom do zarządzania maszynami wirtualnymi


Microsoft Windows Server System

Zintegrowana rodzina serwerów Microsoft Windows Server System™ zaprojektowana jest do obsługi kompleksowych rozwiązań tworzonych na platformie operacyjnej Windows Server™ 2008 R2. Stanowi ono infrastrukturę dla inicjatywy Integrated Innovation — proponowanego przez Microsoft kompleksowego podejścia do tworzenia produktów i rozwiązań, projektowanych pod kątem wzajemnej współpracy oraz bezproblemowej interakcji z innymi danymi i aplikacjami – w obrębie całego środowiska informatycznego przedsiębiorstwa. Taka strategia umożliwia obniżenie kosztów bieżącej działalności, uzyskanie bardziej bezpiecznej i niezawodnej infrastruktury informatycznej oraz zwiększenie potencjału niezbędnego dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Więcej informacji o rodzinie serwerów Windows Server System można uzyskać pod adresem:www.microsoft.com/poland/windowsserversystem
Løsningen - kort fortaltOrganisations størrelse
4000 medarbejdere

Situationen
Po przeprowadzce do nowego budynku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego stanął przed wyzwaniem zorganizowania pracy wykładowców w nowym układzie pomieszczeń. Pierwotny plan zakupu nowych komputerów został zarzucony na rzecz rozwiązania scentralizowanego klasy VDI.

Løsningen
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zdecydował się wdrożyć rozwiązanie VDI oparte na platformie Microsoft® Windows Server 2008 R2 Hyper-V, Microsoft® System Center Virtual Machine Manager, Microsoft® App-V
oraz Microsoft® SQL Server 2008 R2 (repozytorium App-V).

Fordele
  • Zapewnienie wszystkim uprawnionym użytkownikom środowiska desktop
  • Większa mobilność użytkowników bez potrzeby kupowania laptopów
  • Wyższe bezpieczeństwo środowiska i danych dzięki centralnemu zarządzaniu aktualizacjami i tworzeniu kopii
  • Niższe koszty rozwoju środowiska desktop w przyszłości
  • Niższe koszty utrzymania środowiska dzięki większej niezawodności terminali i łatwości diagnozowania problemów z oprogramowaniem

Software & Services
  • Microsoft SQL Server 2008 R2
  • Microsoft Application Virtualization
  • Windows Server 2008 R2
  • Microsoft System Center Virtual Machine Manager

Industri(er)
Government

Land
Poland

Forretningsbehov
Business Productivity

Udfordringen
Development

Languages
Polish

Partner(e)
Arcus S.A.